โดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Dopamine Hydrochloride)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยา โดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ ใช้สำหรับ 

ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Dopamine Hydrochloride) อย่างเช่น DOPamine®, Abbodop® เป็นยาที่ใช้รักษาความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต ในผู้ป่วยที่มีอาการช็อกจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน บาดเจ็บ ได้รับการผ่าตัดหัวใจ ไตวาย ภาวะหัวใจล้มเหลวและจากสาเหตุอื่นๆ ยาชนิดนี้ช่วยในการไหลเวียนของปัสสาวะ เลือด ความดันโลหิต การไหลเวียนของเลือดไปสู่อวัยวะที่สำคัญ และการทำงานของหัวใจ

วิธีการใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

การใช้ยาชนิดฉีด คุณควร

 • ฉีดยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์ตามขนาดที่แพทย์แนะนำ
 • อ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนการใช้ยา
 • ปรึกษาแพทย์ สำหรับข้อมูลที่คุณไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา

การเก็บรักษายาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

ควรเก็บรักษายาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ในอุณหภูมิห้อง รวมถึงเก็บให้พ้นจากแสงและความชื้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับยา คุณไม่ควรเก็บไว้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง

ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์แต่ละยี่ห้ออาจมีวิธีเก็บแตกต่างกันไป สิ่งสำคัญ คือ การอ่านคำแนะนำการเก็บรักษายาบนบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่คุณได้รับคำแนะนำให้ทำอย่างนั้น สิ่งสำคัญคือทิ้งยาเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีทิ้งยาอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

ก่อนการใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ ควรแจ้งแพทย์หากเกิดอาการต่อไปนี้

 • มีอาการแพ้จากยาชนิดอื่น จากอาหาร สีย้อม สารกันเสีย หรือสัตว์
 • เป็นเด็ก
 • เป็นผู้สูงอายุ
 • มีภาวะโรคอื่นหรือใช้ยาอื่นที่ระบุไว้ด้านล่าง ที่เสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยากับยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอ ที่จะระบุความเสี่ยงขณะที่ใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง  เพื่อประเมินข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนรับประทานยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

การใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ร่วมกับยาชนิดอื่น อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แต่โดยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเกิดขึ้น และไม่จำเป็นต้องใช้การรักษาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้

ไม่ใช่ทุกคนที่จะแสดงอาการอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจมีผลข้างเคียงอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น

ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์าจมีปฏิกิริยาต่อยาตัวอื่น ที่คุณกำลังรับประทานอยู่ และอาจส่งผลให้ยาที่คุณรับประทาน ออกฤทธิ์ต่างไปจากเดิม หรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาที่อาจเป็นไปได้ คุณควรเก็บรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้

(ทั้งยาที่จำหน่ายตามใบสั่งยา ยาที่จำหน่ายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา และสมุนไพร) และแจ้งให้แพทย์รวมถึงเภสัชกรทราบ เพื่อความปลอดภัย อย่าเริ่มกินยา หรือหยุดกินยา รวมถึงเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ ยาที่อาจะทำปฏิกิริยากับยาชนิดนี้ได้แก่

 • ยาเซเลกิลีน (Selegiline) อย่างเอเดพริว (Eldepryl®) และเซลาพาร์ (Zelapar®)
 • ยาลีเนโซลิด (Linezolid) อย่างไซวอกซ์ (Zyvox®)
 • กลุ่มยาต้านเศร้า MAIO inhibitors เช่น ยาฟีเนลซีน (phenelzine) อย่างนาร์ดีล (Nardil®)
 • ไอโซคาร์บอกซาซิด (Isocarboxazid) อย่างมาร์แพลน (Marplan®)
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants) เช่น อะมิทริปไทลีน (amitriptyline) อย่างเอลาวิล (Elavil®) หรือ เอนเดป (Endep®)
 • ยานอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยเปลี่ยนฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง
โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อถามถึงอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ ก่อนรับประทานยานี้

ปฏิกิริยาต่ออาการโรคอื่น

ยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาของยาที่มีต่อร่างกาย อาจทำให้สุขภาพของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อฤทธิ์ของยา
โปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็น

 • เนื้องอกต่อมหมวกไตชนิดฟีโอโครโมไซโตมา (pheochromocytoma)
 • อัตราการเต้นและจังหวะของหัวใจผิดปกติ

ขนาดยา

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนการใช้ยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับขนาดยาที่ต้องใช้ ในบางกรณี ขนาดยาที่แนะนำมีดังนี้

 • สำหรับเพิ่มปริมาณปัสสาวะและการไหลเวียนของเลือดในไต ฉีดขนาด 1 ถึง 5 ไมโครกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อนาที
 • สำหรับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในไต ปริมาณเลือดที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจ และการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ และอัตราการเต้นของหัวใจ ฉีดขนาด 5 ถึง 15 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อนาที
 • การฉีดเพื่อเพิ่มความดันโลหิต และกระตุ้นอาการหลอดเลือดตีบ ฉีดขนาด 20 ถึง 50 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อนาที และอาจเพิ่มทีละ 1 ถึง 4 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมทุกๆ 10 ถึง 30 นาที จนกว่าจะได้ผลตามที่ต้องการ

ขนาดยาสำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็ก ยังไม่ได้รับการระบุที่แน่ชัด การใช้ยานี้ในเด็กอาจะเกิดอันตราย จึงควรทำความเข้าใจความปลอดภัยในการใช้ยาก่อนการใช้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบของยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์

รูปแบบและขนาดของยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์ มีดังนี้

 • น้ำยาเสริมสำหรับการฉีด ขนาด 40 80 และ160 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
 • ยาสำหรับฉีด 80 160 320 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา โดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

หากคุณลืมใช้ยา ควรรีบใช้ทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติ ไม่ควรเพิ่มขนาดยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ไดอะเซอรีน (Diacerein)

ไดอะเซอรีน (Diacerein) เป็นยาในกลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinone) และใช้เพื่อรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเสื่อมสภาพที่กระดูกและข้อต่อ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

แอลทีเพลส (Alteplase)

แอลทีเพลส (Alteplase) มักใช้เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด รักษาหลอดเลือดดำอุดตัน นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดปรึกษากับแพทย์ 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล

แอมโลดิปีน (Amlodipine)

แอมโลดิปีน (Amlodipine) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ ช่วยคลายหลอดเลือด เพื่อให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ง่ายขึ้น

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

ริโทนาเวียร์ (Ritonavir)

ยา ริโทนาเวียร์ (Ritonavir) ใช้ร่วมกับยารักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ใช้เพื่อควบคุมอาการติดเชื้อเอชไอวี ทำหน้าที่ในการลดปริมาณของเชื้อเอชไอวีในร่างกาย

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

Recommended for you

คาพาสแตต-ซัลเฟต-capastat-sulfate

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 06/02/2020 . 9 mins read
ดีกัวดิน-dequadin

ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช
Published on 09/12/2019 . 3 mins read
อัลปราโซแลม-alprazolam

อัลปราโซแลม (Alprazolam)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 01/12/2019 . 5 mins read
อัลเบนดาโซล-albendazole

อัลเบนดาโซล (Albendazole)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 01/12/2019 . 6 mins read