โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอ (Robitussin® Cold & Cough)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 5 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอ ใช้สำหรับ

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอ (Robitussin® Cold & Cough) มักจะใช้สำหรับอาการดังต่อไปนี้

วิธีการใช้ โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอ

ใช้ยาตามที่กำหนดบนฉลากยา หรือตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่าใช้มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่กำหนด ยานี้มักจะใช้เป็นเวลาสั้น จนกระทั่งอาการหายไปเท่านั้น

อย่าใช้ยานี้มากกว่าที่แนะนำ การใช้ยาอะเซตามิโนเฟน (acetaminophen) เกินขนาด สามารถสร้างความเสียหายต่อตับ และทำให้เสียชีวิตได้

อย่าใช้ยานี้นานกว่า 7 วันติดต่อกัน หยุดใช้ยานี้และติดต่อแพทย์ หากคุณยังมีอาการไข้อยู่หลังจากใช้ยาไปแล้ว 3 วัน หากคุณยังมีอาการปวดอยู่หลังจากผ่านไปแล้ว 7 วัน (หรือ 5 วันหากใช้รักษาเด็ก) หากอาการของคุณรุนแรงขึ้น หรือหากคุณมีอาการผดผื่นผิวหนัง ปวดหัวอย่างต่อเนื่อง หรือมีรอยแดงหรือาการบวมใดๆ

การเก็บรักษาโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอ

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอหรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอ

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ในการรักษาของโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ยานี้มีส่วนผสมของยาอะเซตามีโนเฟน (acetaminophen) อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตับอย่างรุนแรงได้หาก

 • คุณใช้ยานี้มากกว่า 6 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นขนาดยาสูงสุดที่ควรรับประทานต่อวัน
 • หากคุณใช้ร่วมกับยาอื่นที่มีส่วนประกอบของยาอะเซตามีโนเฟน
 • หากคุณดื่มสุรา 3 แก้วขึ้นไปทุกวัน ขณะที่กำลังใช้ยานี้

หากอาการเจ็บคอนั้นรุนแรง และอยู่นานกว่า 2 วัน และมีอาการร่วมกับหรือตามด้วยการเป็นไข้ ปวดหัว ผดผื่น หรืออาเจียนควรปรึกษาแพทย์ในทันที

อย่าใช้ยานี้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • อย่าใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีส่วนประกอบของยาอะเซตามีโนเฟน (ทั้งยาตามใบสั่งและยาที่หาซื้อเอง) หากคุณไม่แน่ใจว่ายานั้นมีส่วนประกอบของยาอะเซตามีโนเฟนหรือไม่ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • อย่าใช้ยานี้กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
 • หากคุณกำลังใช้ยาตามใบสั่งยาในกลุ่ม MAOI (monoamine oxidase inhibitor) ซึ่งเป็นยาสำหรับโรคซึมเศร้า โรคจิตหรือสภาวะทางอารมณ์ หรือโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) หรือเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากหยุดใช้ยาในกลุ่ม MAOI หากคุณไม่ทราบว่า ยาที่ได้รับสั่งมานั้นมียาในกลุ่มเอ็มเอโอไอหรือไม่ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอ

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ในกรณีหายาก ยาอะเซตามีโนเฟนอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาของผิวหนังที่รุนแรง และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ปฏิกิริยานี้อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าคุณจะเคยใช้ยาอะเซตามีโนเฟน แล้วไม่เคยมีปฏิกิริยานี้ก่อน หยุดใช้ยานี้ และติดต่อแพทย์ในทันที หากคุณมีรอยแดงหรือผดผื่นผิวหนังที่ลุกลาม และทำให้เกิดแผลพุพองและผิวลอก หากคุณมีปฏิกิริยาเหล่านี้ ก็ไม่ควรใช้ยาใดๆ ที่มีอะเซตามีโนเฟนอีกเลย

หยุดใช้อะเซตามีโนเฟน เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (dextromethorphan) และฟีนิลเอฟรีน (phenylephrine) และติดต่อแพทย์ในทันที หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว ช้า หรือไม่เท่ากัน
 • วิงเวียนอย่างรุนแรง รู้สึกเหมือนจะหมดสติ
 • อารมณ์เปลี่ยนแปลง สับสน มองเห็นภาพหลอน ชัก
 • ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย
 • คลื่นไส้ ปวดท้องส่วนบน คัน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีคล้ำ อุจจาระสีดินเหนียว ดีซ่าน (ผิวหนังหรือดวงตาเป็นสีเหลือง)
 • ความดันโลหิตสูงจนอันตราย (ปวดหัวอย่างรุนแรง มองเห็นไม่ชัด มีเสียงแว่วในหู วิตกกังวล เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไม่เท่ากัน ชัก)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปอาจมีดังนี้

 • วิงเวียน อ่อนแรง ปวดหัวระดับเบา
 • ท้องร่วง ท้องไส้ปั่นป่วน
 • ปากแห้ง จมูกแห้ง หรือคอแห้ง
 • รู้สึกประหม่า กระสับกระส่าย หงุดหงิด หรือวิตกกังวล
 • นอนไม่หลับ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไออาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไออาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไออาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอ

ขนาดยาที่แนะนำคือยาแคปซูล 2 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง

ขนาดยาของโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอ

 • สำหรับเด็กที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ขนาดยาที่แนะนำคือยาแคปซูล 2 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง
 • สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปีขึ้น ห้ามใช้ยา

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูล แต่ละแคปซูลนั้นประกอบด้วยอะเซตามีโนเฟน 325 มก. เดกซ์โทรเมทอร์แฟน 10 มก. และฟีนิลเอฟรีน 5 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คาลิเมท® (Kalimate®)

คาลิเมท® (Kalimate®) เป็นยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้ เพื่อรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) เนื่องจากภาวะไตวายเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®)

ยา ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®) ใช้เพื่อรักษาอาการโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ (ตามฤดูกาล) และลมพิษ ควรใช้ยาไบแล็กซ์เทน ตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®)

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®) เป็นยาที่มีสรรพคุณที่ช่วยลดแก๊สในกระเพราะอาหาร และลำไส้ และยังมีส่วนช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารอื่นๆ อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®)

ยา ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด และมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ความอิ่มตัวโดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซ เคี้ยว 1 หรือ 2 เม็ด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

Recommended for you

เจ็บคอ-ไอแห้ง-covid-19-วิธีรักษา

เช็กอาการป่วย เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ ป่วยธรรมดา หรือเป็น COVID-19

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by panyapat Aiemsin
Published on 25/03/2020 . 3 mins read
บลิสเท็กซ์-blistex

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บอนเจลลา-bonjela

บอนเจลลา® (Bonjela®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บรินเทลเล็กซ์-Brintellix

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 4 mins read