โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง (Robitussin® Severe Multi-Symptom Cough Cold Flu)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ธันวาคม 31, 2019
Share now

ข้อบ่งใช้

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงใช้สำหรับ

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง (Robitussin® Severe Multi-Symptom Cough Cold Flu) มักจะใช้เพื่อสำหรับอาการเหล่านี้

 • บรรเทาอาการชั่วคราวสำหรับอาการที่เกิดจากไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่
  • อาการไอเนื่องจากการระคายเคืองเล็กน้อยในลำคอและหลอดลม
  • คัดจมูก
  • มีอาการคั่งและความดันในโพรงจมูก
  • มีอาการปวดและเจ็บในระดับเบา
  • เจ็บคอ
  • ปวดหัว
 • ลดไข้ชั่วคราว
 • ช่วยละลายเสมหะและน้ำมูก เพื่อระบายหลอดลมและทำให้ไอได้ดีขึ้น

วิธีการใช้โรบิทัสซิน®บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง

อย่ารับประทานยามากกว่า 6 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง อย่าใช้ยามากกว่าที่แนะนำ การรับประทานยามากกว่าที่แนะนำ (ใช้ยาเกินขนาด) อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตับที่รุนแรงได้

ควรตวงขนาดยาโดยใช้ถ้วยตวงยาที่แถมมาเท่านั้น เก็บถ้วยตวงไว้กับยา ยานี้เป็นยาสำหรับผู้ใหญ่ และไม่ควรใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี

การเก็บรักษาโรบิทัสซิน®บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง

โรบิทัสซิน®บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง โรบิทัสซิน®บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยา หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณมีความตั้งใจหรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

การแจ้งเตือนการแพ้

ยาอะเซตามีโนเฟน (acetaminophen) นั้นอาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังอย่างรุนแรง อาการอาจมีดังต่อไปนี้

หากเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง ควรหยุดใช้ยาและรับการรักษาในทันที

หากอาการเจ็บคอนั้นรุนแรง เป็นนานกว่า 2 วัน และมีอาการร่วมกับอาการไข้ ปวดหัว ผดผื่น หรืออาเจียนควรปรึกษาแพทย์ในทันที

อย่าใช้ยานี้

 • หากคุณกำลังใช้ยาตามใบสั่งยาในกลุ่ม MAOI (monoamine oxidase inhibitor) ซึ่งเป็นยาสำหรับโรคซึมเศร้า โรคจิตหรือสภาวะทางอารมณ์ หรือโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) หรือเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากหยุดใช้ยาในกลุ่ม MAOI หากคุณไม่ทราบว่ายาที่ได้รับสั่งมานั้นมียาในกลุ่ม MAOI หรือไม่ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
 • อย่าใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีส่วนประกอบของยาอะเซตามีโนเฟน (ทั้งยาตามใบสั่งและยาที่หาซื้อเอง) หากคุณไม่แน่ใจว่ายานั้นมีส่วนประกอบของยาอะเซตามีโนเฟนหรือไม่โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง

หยุดใช้ยานี้และสอบถามแพทย์หาก

 • หากคุณมีอาการประหม่า วิงเวียน หรือนอนไม่หลับ
 • หากมีอาการปวด ไอ หรือคัดจมูกรุนแรงขึ้น หรือเป็นนานกว่า 7 วัน
 • มีไข้ขึ้นอย่างรุนแรงหรือมีไข้เป็นนานกว่า 3 วัน
 • มีรอยแดงหรืออาการบวม
 • มีอาการใหม่เกิดขึ้น
 • อาการไอกลับมาหรือเกิดขึ้นพร้อมกับผดผื่นหรืออาการปวดหัวไม่หาย ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของสภาวะที่รุนแรง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

โรบิทัสซิน®บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

โรบิทัสซิน®บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

โรบิทัสซิน®บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 20 มล. ทุกๆ 4 ชั่วโมง

ขนาดยาโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงสำหรับเด็ก

 • เด็กที่อายุ 12 ปีขึ้นไป: ขนาดยาที่แนะนำคือ 20 มล. ทุกๆ 4 ชั่วโมง
 • เด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี: ห้ามใช้ยา

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาน้ำ

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ยาแก้ไอ ยาขับเสมหะ ยาละลายเสมหะ สงสัยมั้ย ต่างกันอย่างไร

ยาแก้ไอมีหลายประเภท ยาสำหรับอาการไอแบบมีเสมหะที่เรียกว่า ยาขับเสมหะ หรือ ยาละลายเสมหะ จึงทำให้เกิดความสับสนอยู่บ่อยๆ มาทำความรู้จักยาแก้ไอแต่ละประเภทกันเถอะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by แวววิกา ศรีบ้าน

แอดวิล® สำหรับเด็ก (Children’s Advil®)

แอดวิล® สำหรับเด็ก (Children’s Advil®) มักใช้ชั่วคราวเพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเมื่อยและเจ็บปวดระดับเบา เนื่องมาจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปวดหัว และปวดฟัน

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden®Topical Cough Suppressant)

ลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden ® Topical Cough Suppressant) ใช้เพื่อบรรเทาระคายเคืองในปาก ปวด เจ็บปาก และเจ็บคอเล็กน้อยเป็นครั้งคราว

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

เทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต (TheraFlu® Caplet)

เทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต (TheraFlu® Caplet) ใช้เพื่อบรรเทาปวดเมื่อย เจ็บคอระดับเบา ปวดหัว โพรงจมูกอุดตัน อาการไอ ระคายเคืองในหลอดลม ลดไข้ชั่วคราว 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล