โวเรน® (Voren®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 3 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

โวเรน® ใช้สำหรับ

โวเรน® (Voren® ตัวยา diclofenac sodium) ใช้กันโดยทั่วไปเพื่อรักษาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง หรือเมื่อมีสัญญาณหรืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมหรือรูมาตอยด์

วิธีการใช้ โวเรน®

เป็นยารับประทาน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเคร่งครัด แพทย์ของคุณอาจเปลี่ยนปริมาณยาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่ารับประทานยานี้เป็นจำนวนมาก หรือนานกว่าที่แพทย์สั่ง

การเก็บรักษา โวเรน®

ควรเก็บ โวเรน® ในอุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงและความชื้น ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมีโวเรน®บางยี่ห้อที่ต้องจัดเก็บแตกต่างกัน อ่านดูฉลากยาให้ดี หรือสอบถามวิธีเก็บรักษาจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรเทโวเรน®ทิ้งลงในโถส้วม หรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุ ควรปรึกษาเภสัชกรของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้โวเรน®

ควรให้ข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณก่อนใช้ยา

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่นๆ รวมถึงยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ สมุนไพรและอาหารเสริม
 • คุณมีอาการแพ้สารออกฤทธิ์หรือสารไม่ออกฤทธิ์ในยาโวเรน หรืออาหารเสริมอื่น ๆ
 • คุณมีโรคอื่นๆ มีความผิดปกติหรือมีอาการที่แพทย์ระบุไว้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตรมีไม่เพียงพอ  โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากโวเรน®

ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีผลข้างเคียงเหล่านี้แตกต่างกัน หรืออาจมีผลข้างเคียงอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการข้างต้นนี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

โวเรน®อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้

เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยากับยาที่อาจเกิดขึ้น คุณควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (ทั้งยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรเปลี่ยนแปลงการใช้หรือปริมาณยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้เช่น

 • ยาไซโคลสปอร์รีน (Cyclosporine)
 • ลิเทียม
 • ยาเมโธเทรกเซท (Methotrexate)
 • ยาไรแฟมปิน (rifampin)
 • ยาต้านเชื้อรา
 • ยาละลายลิ่มเลือด เช่น วาฟาริน (warfarin) คูมาดิน (Coumadin) แจนโตเวน (Jantoven)
 • ยารักษาโรคหัวใจหรือความดันโลหิตรวมทั้งยาขับปัสสาวะ
 • ยาไดโคลฟีแนคอื่นๆ (Flector, Pennsaid, Solaraze, โวลทาเรน เจล)
 • กลุ่มยาแก้ปวด ยาลดไข้ และยาต้านการอักเสบ NSAID – แอสไพริน, ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve) celecoxib (Celebrex), indomethacin, meloxicam และอื่น ๆ
 • ยาสเตียรอยด์ (prednisone และอื่น ๆ ) Lithium

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

โวเรน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

โวเรน®อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณในปัจจุบัน  โดยอาจทำให้พยาธิสภาพของคุณรุนแรงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยาที่กำลังใช้อยู่ ควรแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรของคุณทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพของคุณอย่างสม่ำเสมอ เช่น

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่มีเจตนาให้ใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ คุณควรปรึกษาหมอและเภสัชกร ทุกครั้ง ก่อนใช้ยาโวเรน

ขนาดยาของโวเรน®สำหรับผู้ใหญ่

โรคข้อเข่าเสื่อม

แนะนำให้รับประทานยาขนาด 35 มก. วันละสามครั้ง

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ยา Voren potassium แบบออกฤทธิ์ทันที: ปริมาณที่แนะนำให้รับประทานครั้งละ 50 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง

ยา Voren sodium แบบเม็ดเคลือบและแบบออกฤทธิ์นาน: ปริมาณที่แนะนำให้รับประทานครั้งละ 50 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง หรือ 75 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ปริมาณสูงสุดคือ 225 มิลลิกรัม ต่อวัน

ไมเกรน

ยา Voren potassium แบบซอง: แนะนำให้กินครั้งละ 50 มก.วันละครั้ง

อาการปวดทั่วไป

ยา Voren free acid แบบแคปซูล แนะนำให้กินขนาด 18 มก. หรือ 35 มก. วันละ 3 ครั้ง

ขนาดยาของโวเรน®สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดปริมาณยาในผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบยา

โวเรนมีอยู่ในรูปแบบยาต่อไปนี้

 • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือรับประทานยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมรับประทานยา

ถ้าคุณลืมรับประทานหรือลืมใช้ยาถ้าคุณพลาดปริมาณ ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามปริมาณที่ลืมไปและใช้ปริมาณปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มปริมาณเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

อาหารสำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม ผู้ป่วยควรกินอย่างไร ให้ข้อเข่าแข็งแรงขึ้น

วิธีหนึ่งในการรับมือกับโรคข้อเข่าเสื่อม ก็คือ การกินอาหารให้เหมาะสม แล้ว อาหารสำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม ที่ผู้ป่วยควรกินและควรเลี่ยงจะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง

พาราฟิน แว็กซ์ สามารถช่วยบรรเทาอาการ โรคข้ออักเสบ ได้จริงหรือ

พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin Wax) คือ ขี้ผึ้งสีขาวที่ผ่านการละลายอยู่ในเครื่องละลายเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันถูกนิยมนำมาใช้เสริมความงาม และบรรเทาอาการปวดบริเวณข้อต่อ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by panyapat Aiemsin

แมกนีเซียมบรรเทาอาการไมเกรน ได้จริงหรือไม่

จาการวิจัยพบว่าการใช้ แมกนีเซียมบรรเทาอาการไมเกรน นั้นเห็นผลมากถึงร้อยละ 41.6 ซึ่งแมกนีเซียมอยู่ในอาหารต่างๆ โดยเฉพาะในผักใบเขียว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ชลธิชา จันทร์วิบูลย์

ภาวะสมองล้า (Brain Fog) ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ

สมองถือเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย เพราะสมองทำหน้าที่ในการสั่งงานง แต่ถ้าคุณมี ภาวะสมองล้า ขึ้นมา มันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อร่างกายบ้าง Hello คุณหมอ มีคำตอบ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย