ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 23/09/2020 . 3 mins read
Share now

ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) เป็นยาที่มักใช้เพื่อลดเสมหะที่เกิดจากโรคหวัด การติดเชื้อ และโรคภูมิแพ้ และอาการทางสุขภาพอื่นๆ

ข้อบ่งใช้

ไกวเฟนิซิน ใช้สำหรับ

ยาไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) มักใช้เพื่อลดเสมหะ (chest congestion) ที่เกิดจากโรคหวัด การติดเชื้อ และโรคภูมิแพ้ ทั้งยังสามารถใช้เพื่อรักษาอาการอื่นได้อีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์

วิธีการใช้ ไกวเฟนิซิน

สำหรับยาในรูปแบบรับประทาน คุณควร

 • รับประทานไกวเฟนิซินตามที่แพทย์กำหนดในเรื่องของ ขนาดยา ตารางการใช้ยา
 • อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ไกวเฟนิซิน
 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากยาที่คุณไม่เข้าใจ

การเก็บรักษา ยาไกวเฟนิซิน

ยาไกวเฟนิซิน ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ไกวเฟนิซินบางยี่ห้ออาจมีวิธีเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ และโปรดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรทิ้งไกวเฟนิซินลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น หากยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยา ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยสามารถสอบถามข้อมูลวิธีกำจัดยาที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้จากเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ ไกวเฟนิซิน

ก่อนใช้ไกวเฟนิซิน แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • อาการแพ้ต่อยาไกวเฟนิซิน สารเพิ่มปริมาณสำหรับยาที่มีไกวเฟนิซิน ข้อมูลเพิ่มเติมหาอ่านได้ในฉลากบรรจุภัณฑ์ของยา
 • อาการแพ้ต่อยาอื่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • เด็ก
 • ผู้สูงอายุ
 • การใช้ร่วมกับสภาวะหรือยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยาไกวเฟนิซิน

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ไกวเฟนิซินจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C = อาจจะมีความเสี่ยง
 • D = มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X = ห้ามใช้
 • N = ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ ยาไกวเฟนิซิน

ยาไกวเฟนิซิน นั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นเดียวกับยาชนิดอื่น ส่วนใหญ่แล้วผลข้างเคียงแทบจะไม่ขึ้นและไม่จำเป็นต้องรับการรักษา แต่หากคุณใช้ยานี้แล้วเกิดปัญหาใดๆ ควรปรีกษาแพทย์

สัญญาณบางอย่างของผลข้างเคียงมีดังต่อไปนี้

 • อาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ
 • วิงเวียน
 • ปวดศีรษะ
 • ผดผื่น
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องไส้ปั่นป่วน

ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง และโปรดแจ้งประวัติยาที่คุณแพ้เมื่อรับการรักษาพยาบาล

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ไกวเฟนิซิน อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ไกวเฟนิซินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด ยาไกวเฟนิซิน สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับอาการไอในบางกรณีมีดังต่อไปนี้

 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์ทันที : 200 ถึง 400 มก. รับประทานทุก ๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน
 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง : 600 ถึง 1200 มก. รับประทานทุก ๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาของไกวเฟนิซิน

ขนาด ยาไกวเฟนิซิน สำหรับเด็ก

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับอาการไอในบางกรณีมีดังต่อไปนี้

ยาในรูปแบบออกฤทธิ์ทันที

 • เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี : 12 มก./กก./ วัน แบ่งรับประทาน 6 ครั้ง
 • เด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ปี : 50 ถึง 100 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 600 มก./วัน
 • เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี : 100 ถึง 200 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 1.2 กรัม/วัน
 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป : 200 ถึง 400 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ยาในรูปแบบออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

 • เด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ปี : 300 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 600 มก./วัน
 • เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี : 600 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน1.2 กรัม/วัน
 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป : 600 ถึง 1200 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาของยาไกวเฟนิซิน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์ทันที : 100 มก. 200 มก.
 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง : 1200 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

เสมหะมีเลือดปน โปรดจงตั้งสติ ร่างกายอาจกำลังบอกอะไรคุณอยู่

หากคุณมีอาการไอเรื้อรัง บางครั้งมันอาจทำให้เกิด เสมหะมีเลือดปน ออกมาด้วย ซึ่งอาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจ ดังนั้น การสังเกตอาการตนเอง ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

สัญญาณเตือนของการอักเสบ ที่คุณอาจไม่เคยรู้

การสังเกต สัญญาณเตือนของการอักเสบ เป็นเรื่องที่ควรทำ เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคร้ายต่างๆ ซึ่งสัญญาเตือนของการอักเสบจะมีอะไรบ้าง ต้องไปติดตามกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

อาการไอแห้ง ไร้เสมหะ เราสามารถรักษาได้อย่างไรกัน

อาการไอแห้ง (Dry Cough) เกิดจากสิ่งปนเปื้อนที่เล็ดลอดเข้าสู่ภายในช่องทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาตอบสนองออกมาเป็นการไอ แบบไร้เสมหะปะปน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by panyapat Aiemsin

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat Sulfate) หรือ คาพรีโอมัยซิน (Capreomycin) ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาการติดเชื้อวัณโรค เป็นกลุ่มของยาปฏิชีวนะ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล