home

โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคระบบประสาทชนิดหนึ่ง ที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุดหน้า คืออาการค่อย ๆ แย่ลงอย่างต่อเนื่อง อาการที่เป็นสัญญาณแรกของโรคนี้ก็คือ ปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ แต่การทำความเข้าใจ และรู้เท่าทันโรค สามารถช่วยให้คุณรับมือกับโรคนี้ได้ดีขึ้น