โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคระบบประสาทชนิดหนึ่ง ที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุดหน้า คืออาการค่อย ๆ แย่ลงอย่างต่อเนื่อง อาการที่เป็นสัญญาณแรกของโรคนี้ก็คือ ปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ แต่การทำความเข้าใจ และรู้เท่าทันโรค สามารถช่วยให้คุณรับมือกับโรคนี้ได้ดีขึ้น

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคพาร์กินสัน

กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ (Secondary Parkinsonism)

คำจำกัดความกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ คืออะไร กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ (Secondary Parkinsonism) จะมีอาการเหมือนกับโรคพาร์กินสัน หรือโรคสันนิบาต แต่อาการนี้จะเกิดจากยาบางชนิด ความผิดปกติของระบบประสาท หรือความเจ็บป่วยอื่นๆ กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ (Secondary Parkinsonism) เป็นกลุ่มอาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่พบในโรคพาร์กินสัน ปัญหาเหล่านี้รวมถึงตัวสั่น เคลื่อนไหวช้า แขนและขาอ่อนแรง กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิพบได้บ่อยแค่ไหน โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาการอาการของกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ อาการทั่วไปของกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ ได้แก่ การแสดงสีหน้า หรือการแสดงอารมณ์ลดลง เริ่มและควบคุมการเคลื่อนไหวยาก เคลื่อนไหวไม่ได้หรือร่างกายอ่อนแรง (อัมพาต) พูดเบาลง ลำตัว แขนและขาอ่อนแรง ตัวสั่น ความสับสนและสูญเสียความทรงจำ อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ นี่เป็นเพราะโรคหลายโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการดังกล่าว สามารถส่งผลให้สมองเสื่อมได้เช่นกัน สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจจะมีอาการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้นหรือมีคำถามอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่างกัน คุณจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ สาเหตุสาเหตุของกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิอาจเกิดได้จากปัญหาสุขภาพ เช่น สมองได้รับการกระทบกระเทือน โรคลิววีบอดีทั่วร่างกาย (diffuse Lewy body disease) ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของโรคสมองเสื่อม โรคสมองอักเสบ ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือโรคเอดส์ (AIDS) โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคประสาทเสื่อมในร่างกายหลายที่ (Multiple system atrophy) โรคก้านสมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรควิลสัน (Wilson disease) สาเหตุอื่นของภาวะพาร์กินสันทุติยภูมิยังรวมถึง สมองได้รับความเสียหายจากยาชา เช่น ระหว่างการผ่าตัด คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ ยาบางชนิดที่ใช้รักษาโรคจิตเภท หรืออาการคลื่นไส้ ปรอทเป็นพิษ รวมถึงสารพิษอื่นๆ การใช้ยาเสพติดเกินขนาด การใช้สาร MPTP (สารพิษต่อเซลล์ประสาทโดพามีน พบในยาเสพติด เป็นต้น) ไม่ค่อยมีกรณีที่ผู้ติดสารเสพติดฉีดสาร MPTP เข้าร่างกายแล้วเกิดกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ สารนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการทำเฮโรอีน ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม การวินิจฉัยกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ แพทย์จะตรวจร่างกาย […]

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ Hello คุณหมอ ประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาร่วมสร้างสรรค์บทความในเว็บไซต์ของเราตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยรับรองว่าข้อมูลด้านสุขภาพของเราถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามหลักฐานจากงานวิจัยล่าสุด
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ และพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน