โรคลมชักและอาการชัก

โรคลมชัก เป็นโรคระบบประสาทส่วนกลางชนิดเรื้อรัง หลายคนอาจรู้จักโรคนี้ในชื่อ โรคลมบ้าหมู อาการหลักของโรคลมชักคือ อาการชัก ที่มักเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และเกิดซ้ำบ่อยครั้ง โรคลมชักและอาการชัก สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย การรู้เท่าทันโรคนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณควรให้ความสำคัญ

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคลมชักและอาการชัก

ลมชักชนิดเหม่อ (Absence Seizure)

ลมชักชนิดเหม่อ (Absence Seizure)  จัดเป็นโรคทางระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการชัก เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในการทำงานของระบบสมอง (มีอาการสั้นกว่า 15 วินาที) ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหยุดนิ่งไปชั่วขณะ  ไม่มีอาการตอบสนองชั่วคราว คำจำกัดความลมชักชนิดเหม่อ (Absence Seizure)  คืออะไร ลมชักชนิดเหม่อ (Absence Seizure)  จัดเป็นโรคทางระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการชัก เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในการทำงานของระบบสมอง (มีอาการสั้นกว่า 15 วินาที และจะกลับมาหายเอง) ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหยุดนิ่งไปชั่วขณะ ไม่มีอาการตอบสนองชั่วคราว อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอาการลมชักชนิดเหม่อจะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ  แต่การสูญเสียสติแม้ในระยะเวลาสั้น ๆ สามารถทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้  ดังนั้นหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม พบได้บ่อยเพียงใด ลมชักชนิดเหม่อสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย  โดยส่วนใหญ่มักพบบ่อยในวัยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ถึง 9 ปี อาการอาการของลมชักชนิดเหม่อ โดยส่วนใหญ่อาการของลมชักชนิดเหม่อจะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5-9 ปี ซึ่งจะมีอาการที่แสดงออกแตกต่างกันออกไป ดังนี้ มีอาการสับสน หน้ามืด หยุดการเคลื่อนไหวไปชั่วขณะ ไม่ตอบสนองต่อคำแนะนำและคำถาม มีอาการเหม่อลอย กระพริบตาถี่ขึ้น เม้มปากแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีท่าท่าเหมือนกำลังเคี้ยวอาหาร มือทั้งสองข้างขยับขึ้นเอง ควรไปพบหมอเมื่อใด หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ สาเหตุสาเหตุของลมชักชนิดเหม่อลอย ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของอาการลมชักชนิดเหม่อ  โดยทั่วไปอาการชักเกิดจากการกระตุ้นของประจุไฟฟ้าที่ผิดปกติจากเซลล์ประสาทในสมอง  รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ดังนี้ การบาดเจ็บทางศีรษะ เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ โรคหลอดเลือดสมองและเนื้องอก การได้รับบาดเจ็บก่อนคลอด หรือความผิดปกติทางสมองก่อนคลอด ปัจจัยเสี่ยงของลมชักชนิดเหม่อลอย อายุ  พบได้บ่อยในวัยเด็ก เพศ พบได้บ่อยในเพศหญิง ประวัติครอบครัว หากสมาชิกในครัวเคยมีประวัติที่เกี่ยวกับอาการชัก […]

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ Hello คุณหมอ ประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาร่วมสร้างสรรค์บทความในเว็บไซต์ของเราตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยรับรองว่าข้อมูลด้านสุขภาพของเราถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามหลักฐานจากงานวิจัยล่าสุด
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ และพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม