backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

กอสซิปอล (Gossypol)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 08/12/2017

การใช้ประโยชน์

กอสซิปอล (Gossypol) ใช้ทำอะไร

กอสซิปอล (Gossypol) เป็นสสารที่ถูกแยกตัวออกจากเมล็ด ราก และลำต้นของต้นฝ้าย และถูกใช้สำหรับยารักษาภาวะเหล่านี้ เช่น

 • เพศชายใช้ : ใช้ กอสซิปอล (Gossypol) สำหรับการคุมกำเนิด
 • เพศหญิงใช้ : ใช้ กอสซิปอล (Gossypol) สำหรับความผิดปกติของมดลูก รวมถึง โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เลือดออกผิดปกติ และมะเร็ง และมะเร็งรังไข่
 • ใช้กอสซิปอล (Gossypol) ชนิดครีม หรือเจล เพื่อคุมกำเนิด เพื่อฆ่าสเปิร์ม
 • รักษาเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์
 • กอสซิปอล (Gossypol) อาจถูกกำหนดไว้ใช้สำหรับประโยชน์อื่น ปรึกษาแพทย์ของท่าน หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  กอสซิปอล (Gossypol) ทำงานอย่างไร

  ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่เพียงพอสำหรับการอธิบายการทำงานของอาหารเสริมประเภทสมุนไพรชนิดนี้ โปรดปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  อย่างไรก็ตาม มีบางการศึกษาวิจัยแสดงว่าผลกระทบของ กอสซิปอล (Gossypol) ต่อภาวะเจริญพันธุ์ของคุณผู้ชายเป็นที่รู้จักในประเทศจีนมาหลายปี  ในปี ค.ศ.1929 การศึกษาวิจัยของชีวิตคู่หนึ่งที่ใช้น้ำมันดิบจากเมล็ดฝ้ายทำอาหาร พบว่าพวกเขามีครอบครัวเล็กกว่าค่าเฉลี่ย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยแสดงว่าน้ำมันมีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ของคุณผู้ชาย ถึงแม้ว่านักวิจัยแยกส่วนประกอบที่ใช้คุมกำเนิดของ กอสซิปอล (Gossypol) ออกจากน้ำมันสกัดจากเมล็ดฝ้าย

  ข้อควรระวังและคำเตือน

  เราควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้กอสซิปอล (Gossypol):

  ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ในกรณีที่:

  • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจาก ในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

  • ใช้ยาชนิดอื่นอยู่ กรณีนี้รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์

  • แพ้สารจากกอสซิปอล (Gossypol) หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น

  • มีอาการไม่สบาย มีอาการผิดปกติ หรือมีภาวะทางการแพทย์อื่นๆ เช่น ระดับโปตัสเซียมต่ำ (ภาวะโปตัสเซียมในเลือดต่ำ) หรืออาการระคายเคืองทางเดินปัสสาวะ

  • มีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

  ข้อบังคับสำหรับอาหารเสริมประเภทสมุนไพรนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อบังคับของการใช้ยา จำเป็นต้องมีการศีกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย คุณประโยชน์ของการรับประทานอาหารเสริมประเภทสมุนไพรนี้ต้องมีค่าน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  กอสซิปอล (Gossypol) ปลอดภัยแค่ไหน

  การตั้งครรภ์และให้นมบุตร:

  อาจไม่ปลอดภัยในการใช้กอสซิปอล (Gossypol) ระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตร

  ผลข้างเคียง

  ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กอสซิปอล (Gossypol) มีอะไรบ้าง:

  กอสซิปอล (Gossypol) อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงเช่น:

  • เมื่อใช้ทางปากในเพศชาย กอสซิปอล (Gossypol) ผลกระทบต่อสเปิร์มไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถมีบุตรถาวรหากการใช้ระยะยาว
  • เมื่อใช้ทางปากในเพศหญิง กอสซิปอล (Gossypol) อาจเป็นพิษต่อเซลล์ส่วนเชื่อมต่อมดลูก และป้องกันการทำงานปกติของรังไข่
  • ผลข้างเคียงอื่น คือสูญเสียพลังงาน เปลี่ยนแปลงการย่อยอาหาร ลดความต้องการทางเพศ (ความต้องการทางเพศหมดไป) เปลี่ยนแปลงระดับโปตัสเซียมในร่างกาย และปัญหาระบบทางเดินอาหาร

  การใช้กอสซิปอล (Gossypol) ปริมาณสูง (100 เท่าสำหรับการคุมกำเนิด) อาจเป็นสาเหตุการขาดสารอาหาร ปัญหาการไหลเวียนโลหิต ภาวะหัวใจล้มเหลว เปลี่ยนสีผม และปัญหาอื่น

  ไม่มีข้อมูลเพียงพอว่ากอสซิปอล (Gossypol) ปลอดภัยต่อการใช้งานโดยตรงกับผิวหนังหรือไม่ มันอาจเป็นสาเหตุของความรู้สึกแสบร้อน

  ใช่ว่าทุกคนที่จะได้รับผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจจะมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ถ้าหากมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ผู้ทำการรักษา

  ปฏิกิริยาต่อยา

  ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาอื่นกับกอสซิปอล (Gossypol):

  อาหารเสริมประเภทสมุนไพรชนิดนี้อาจมีผลต่อยาหรือภาวะทางการแพทย์ในปัจจุบัน

  ควรปรึกษาหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนการใช้งาน

  ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีปฏิกิริยากับกอสซิปอล (Gossypol) :

  Digoxin (Lanoxin)

  กอสซิปอล (Gossypol) ปริมาณมากสามารถลดระดับโปตัสเซียมในร่างกาย ระดับโปตัสเซียมต่ำอาจเพิ่มผลข้างเคียงต่อ digoxin (Lanoxin)

  NSAIDs (Nonsteroidal antiinflammatory drugs)

  ใช้ NSAIDs กับกอสซิปอล (Gossypol) อาจเพิ่มโอกาสของผลข้างเคียง หลีกเลี่ยงการใช้ NSAIDs พร้อมกับกอสซิปอล (Gossypol) รวมถึง ibuprofen (Advil, Motrin, Nuprin, others), indomethacin (Indocin), naproxen (Aleve, Anaprox, Naprelan, Naprosyn), piroxicam (Feldene), aspirin และอื่นๆ

  ยาระบายแบบกระตุ้นการเคลื่อนตัวของลำไส้ (Stimulant laxative)

  ยาระบายแบบกระตุ้นการเคลื่อนตัวของลำไส้เร่งระบบทางเดินอาหาร หากใช้ยานี้และ กอสซิปอล (Gossypol) มากเกินไปอาจทำให้แร่ธาตุในร่างกายต่ำ

  ยาขยายหลอดลม (Theophylline)

  ยาขยายหลอดลม Theophylline อาจลดบางผลกระทบของกอสซิปอล (Gossypol)

  ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) หรืออีกชื่อ คูมาดิน (Coumadin)

  ในบางคนกอสซิปอล (Gossypol) อาจทำให้ท้องเสีย โรคท้องเสียอาจมีผลกระทบเพิ่มต่อยาวาร์ฟาริน (Warfarin) และเพิ่มความเสี่ยงของเลือดออก ถ้าท่านใช้ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) อย่าใช้ปริมาณเกินกว่ากอสซิปอล (Gossypol)

  ยาขับน้ำ (ยาขับปัสสาวะ)

  ใช้กอสซิปอล (Gossypol) ในปริมาณมากและยาขับน้ำ อาจลดโปตัสเซียมในร่างกาย ใช้กอสซิปอล (Gossypol) และยาขับน้ำอาจลดโปตัสเซียมในร่างกายมากเกินไป นี่คือชื่อยาขับน้ำาที่สามารถทำให้โปตัสเซียมหมดไป รวมถึง chlorothiazide (Diuril), chlorthalidone (Thalitone), furosemide (Lasix), hydrochlorothiazide (HCTZ, HydroDiuril, Microzide) และอื่นๆ

  ปริมาณการใช้

  ข้อมูลที่เผยแพร่นี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาก่อนใช้ยาชนิดนี้เสมอ

  ปริมาณปกติของการใช้กอสซิปอล (Gossypol) อยู่ที่เท่าไหร่:

  การคุมกำเนิดในเพศชาย :

  15-20 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 12-16 สัปดาห์ ตามด้วย 7.5-10 มิลลิกรัมต่อวันเพื่อรักษาสภาพ

  สำหรับมะเร็ง :

  ปริมาณการใช้กอสซิปอล (Gossypol) ต่อครั้งสูงสุดที่ร่างกายทนรับได้อยู่ที่ 40 มิลลิกรัมต่อวัน

  ปริมาณสำหรับอาหารเสริมประเภทสมุนไพรชนิดนี้อาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งปริมาณยาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ อาหารเสริมประเภทสมุนไพรนี้อาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อรับปริมาณยาที่เหมาะสม

  กอสซิปอล (Gossypol) มีจำหน่ายในรูปแบบใดบ้าง

  อาหารเสริมประเภทสมุนไพรนี้อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้:

  • ชนิดเม็ด

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์, การวินิจฉัย หรือการรักษาแต่อย่างใด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  ทีม Hello คุณหมอ


  เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 08/12/2017

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา