ดอกบัตเตอร์คัพ (Buttercup)

ดอกบัตเตอร์คัพ (Buttercup)

การใช้ประโยชน์ ดอกบัตเตอร์คัพ

ดอกบัตเตอร์คัพ (Buttercup) เป็นพืชชนิดหนึ่ง ผู้คนส่วนใหญ่มักนำไปตากแห้ง และเอาไปปรุงเป็นยาเพื่อรักษา อาการดังนี้

การทำงานของดอกบัตเตอร์คัพเป็นอย่างไร

มีการศึกษาไม่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของดอกบัตเตอร์คัพ อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่า ดอกบัตเตอร์คัพมีสารพิษซึ่งเป็นสารระคายเคืองต่อผิวหนัง เยื่อบุปากท้อง และลำไส้ กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร หรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรระวังและคำเตือน

เราควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ ดอกบัตเตอร์คัพ

ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรถ้ามีอาการหรือลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรจะได้รับยาหรือสมุนไพรบำรุง ที่จัดจำหน่ายโดยแพทย์เท่านั้น
 • อยู่ในระหว่างการใช้ยาหรือสมุนไพรอื่นๆ ร่วมด้วย รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • มีอาการแพ้สารที่มีส่วนประกอบของดอกบัตเตอร์คัพหรือยาและสมุนไพรชนิดอื่น
 • มีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีโรคอื่นๆ แทรกซ้อน
 • มีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นแพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อบังคับของการใช้ยา จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ ประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนี้จะต้องมีค่าน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ดอกบัตเตอร์คัพมีความปลอดภัยแค่ไหน

สตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

หากนำดอกบัตเตอร์คัพสดๆ มารับประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะกำลังตั้งครรภ์ อาจอันตรายต่อมมดลูกหดตัว และทำให้เกิดการแท้งบุตรได้ ควรระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้ หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ดอกบัตเตอร์คัพมีอะไรบ้าง

ดอกดาวเรืองสดนั้นอาจไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดผลข้างเคียงดังนี้ :

 • เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงของระบบทางเดินอาหาร มีอาการจุกเสียด และท้องร่วง
 • การระคายเคืองของกระเพาะปัสสาวะ
 • ทางเดินปัสสาวะทำงานผิดปกติ
 • แผลพุพอง และแผลไหม้บริเวณผิวหนัง
 • แผลไหม้จากแสงแดด

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลข้างเคียงดังกล่าว อาจเกิดผลข้างเคียงอื่นๆ ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงตามมาได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเพิ่มเติม

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับดอกบัตเตอร์คัพมีอะไรบ้าง

ดอกบัตเตอร์คัพอาจเกิดปฏิกิริยากับตัวยานั้น หรืออาจมีผลข้างเคียงต่อการรักษาอื่นๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจำได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อนใช้สมุนไพรเสมอ

สำหรับภาวะทางสุขภาพ อาการเหล่านี้อาจเกิดปฎิกริยากับสมุนไพร คือ

 • ปัญหาเกี่ยวกับไต
 • ปัญหาเกี่ยวกับตับ
 • ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ

ขนาดการใช้

ข้อมูลนี้ไม่สามารถเป็นคำสั่งในการใช้ยาได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนการใช้ยาเสมอ

ปกติแล้วควรใช้ดอกบัตเตอร์คัพในปริมาณเท่าใด

สารสกัดจากดอกบัตเตอร์คัพในรูปแบบน้ำ

ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ รวมถึงเด็กที่อายุมากกว่า 12 ปี ดื่ม 5 – 10 มิลลิลิตร. 3 – 4 ครั้งต่อวัน

ไม่ควรรับประทานเกิน 4 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง

ปริมาณในการใช้ดอกบัตเตอร์คัพอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ การใช้ยาสมุนไพรนั้นอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษานักสมุนไพรศาสตร์หรือแพทย์ในเรื่องปริมาณที่เหมาะสม

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใด

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ :

 • ดอกบัตเตอร์คัพสกัดแบบผง
 • สารสกัดดอกบัตเตอร์คัพแบบน้ำ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 12/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ