home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ทรี ออฟ เฮเวน (Tree of Heaven)

สรรพคุณของทรี ออฟ เฮเวน|กลไกการออกฤทธิ์ของทรี ออฟ เฮเวน|ข้อควรระวังและคำเตือน|ความปลอดภัย|คำเตือนและข้อควรระวัง|ผลข้างเคียงของทรี ออฟ เฮเวน|ปฏิกิริยาระหว่างยา|ขนาดยา|รูปแบบของทรีออฟเฮฟเฝน
ทรี ออฟ เฮเวน (Tree of Heaven)

สรรพคุณของทรี ออฟ เฮเวน

“ทรี ออฟ เฮเวน” เป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งเราสามารถนำเนื้อไม้แห้งจากลำต้นและรากของมันมาใช้เป็นยาได้ ทรี ออฟ เฮเวนใช้สำหรับอาการท้องเสีย โรคหืดหอบ ตะคริว โรคลมชัก หัวใจเต้นเร็ว โรคหนองใน ไข้มาลาเรียและพยากนอกจากนี้ยังมีการใช้เป็นยาขมและยาบำรุงได้

กลไกการออกฤทธิ์ของทรี ออฟ เฮเวน

การศึกษาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของทรี ออฟ เฮเวนยังมีไม่เพียงพอ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม นักวิจัยบางท่านคิดว่าสารเคมีในเนื้อไม้ต้นทรี ออฟ เฮเวนอาจสามารถฆ่าพยาธิและปรสิตบางชนิดและยังอาจมีผลต้านเซลล์มะเร็งได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหากท่านมีสภาวะหรือมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • ใช้ยาอื่นร่วมอยู่ รวมถึงยาที่กำลังใช้ที่สามารถหาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยา
  • มีอาการแพ้สารใด ๆ ในทรี ออฟ เฮเวน หรือยาอื่น หรือสมุนไพรอื่น
  • มีโรค ความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพอื่นๆ
  • มีอาการแพ้อื่น ๆ เช่น แพ้อาหาร สีย้อมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ

ข้อกำหนดสำหรับการใช้สมุนไพรมีความเคร่งครัดน้อยกว่าการใช้ยา ควรศึกษาให้มากขึ้นเพื่อประเมินความปลอดภัยของการใช้ ประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ต้องมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการใช้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ความปลอดภัย

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการใช้ทรี ออฟ เฮเวนมีความปลอดภัยหรือไม้

คำเตือนและข้อควรระวัง

การใช้ในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร:

ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับการใช้ทรี ออฟ เฮเวนในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตร จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้เพื่อความปลอดภัย

ผลข้างเคียงของทรี ออฟ เฮเวน

การใช้ในปริมาณมากสามารถก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ วิ่งเวียนศรีษะ ปวดศีรษะ เจ็บแปลบตามแขนขาและเกิดอาการท้องเสียได้ ในการวิจัยยังพบว่ามีสัตว์ตายจากกันให้ทรี ออฟ เฮเวน อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนและยังอาจมีผลข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงโปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ทรี ออฟ เฮเวนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ท่านกำลังใช้อยู่หรือพยาธิสภาพต่าง ๆ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้

ขนาดยา

คำแนะนำนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้ยานี้เสมอ

ขนาดปกติสำหรับการใช้ทรี ออฟ เฮเวน:

ขนาดปกติสำหรับการใช้ทรี ออฟ เฮเวนอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และพยาธิสภาพอื่น ๆ การใช้สมุนไพรอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับขนาดยาที่เหมาะสม

รูปแบบของทรีออฟเฮฟเฝน

ทรี ออฟ เฮเวนอาจมีจำหน่ายในรูปแบบดังต่อไปนี้ :

  • ทิงเจอร์ทรี ออฟ เฮเวน

*** Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา ***

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด


บทความที่เกี่ยวข้อง


รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 18/12/2017
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ