backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

น็อตวีด (Knotweed)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 08/12/2017

สรรพคุณของน็อตวีด (Knotweed)

น็อตวีด (Knotweed) มีสรรพคุณช่วยรักษาและบรรเทา โรคหลอดลมอักเสบ การไอ โรคเหงือก(โรคเหงือกอักเสบ) และเจ็บปากเจ็บคอ  อีกทั้งใช้สำหรับโรคปอด ความผิดปกติที่ผิวหนัง และภาวะคั่งน้ำ บางคนใช้ลดภาวะเหงื่อออกที่เกี่ยวข้องกับโรควัณโรค และหยุดการไหลของเลือด

กลไกการออกฤทธิ์

การศึกษาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของน็อตวีด (Knotweed) ยังมีไม่เพียงพอ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์ อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยรายงานว่าน็อตวีด (Knotweed) สามารถลดอาการบวม และป้องกันคราบจุลินทรีย์ตามฟันได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

สิ่งที่ควรทราบก่อนใช้น็อตวีด (Knotweed)

ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร หากอยู่ในอาการตามลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะเป็นช่วงที่ควรได้รับยารักตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น
  • กำลังใช้ยาชนิดอื่น ซึ่งรวมถึงยาที่ไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
  • แพ้สารที่อยู่ในน็อตวีด (Knotweed) หรือแพ้ยาและสมุนไพรชนิดอื่น
  • มีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือ พยาธิสภาพ
  • มีอาการแพ้ต่าง เช่น แพ้อาหาร แพ้สีผสมอาหาร แพ้สารกันบูด หรือแพ้เนื้อสัตว์

ข้อกำหนดของการใช้น็อตวีด (Knotweed) นั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าการใช้ยาทั่วไป ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรับรองความปลอดภัยและมั่นใจว่ามีคุณประโยชน์มากกว่าอันตราย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ความปลอดภัยจากการใช้น็อตวีด

น็อตวีด (Knotweed) ถือว่าปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่ และยังไม่พบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้น็อตวีด

ข้อควรระวังและคำเตือน

หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร: ข้อมูลยังมีไม่เพียงพอเกี่ยวกับการใช้น็อตวีดในระหว่างที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ เพื่อความปลอดภัย

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้น็อตวีด (Knotweed)

หากมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้

เกิดปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อใช้สมุนไพร

อาหารเสริมประเภทสมุนไพรนี้อาจทำปฏิกิริยากับยาที่คุณรับประทานหรือส่งผลกระทบกับการรักษาของคุณในปัจจุบัน ดังนั้น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้ยานี้ทุกครั้ง

ปริมาณการใช้น็อตวีดทั่วไปอยู่ที่เท่าไหร

ผู้ป่วยแต่ละคนอาจใช้เพชรสังฆาตในปริมาณที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพ และเงื่อนไขอื่น ๆ สมุนไพรไม่ได้รับรองความปลอดภัยเสมอไป ควรสอบถามแพทย์สำหรับปริมาณการใช้ที่เหมาะสมกับตนเอง

รูปแบบของน็อตวีดมีแบบใดบ้าง

น็อตวีด (Knotweed) อาจพบในรูปแบบของแคปซูล

Hello Health Group

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 08/12/2017

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา