น้ำมันลอเรนโซ (Lorenzo’s Oil)

สรรพคุณของน้ำมันลอเรนโซ

น้ำมันลอเรนโซเป็นส่วนผสมของสารเคมีสองชนิดที่เรียกว่ากรดอีรูซิก (Erucic) และกรดโอเลอิก (Oleic) น้ำมันลอเรนโซถูกนำมาใช้เพื่อรักษาระบบประสาท รักษาโรคอะดรีโนลิวโคดีสโทรฟี่ หรือโรคเอแอลดี (Adrenoleukodystrophy : ALD) ซึ่งเกิดขึ้นในเด็กและโรคอะดรีโนมิวโลนิวโรพาธี (Adrenomyeloneuropathy) ในผู้ใหญ่

น้ำมันลอเรนโซตั้งชื่อตามชื่อเด็กชายลอเรนโซ โอโดเน (Lorenzo Odone) ผู้ป่วยเอแอลดีที่พ่อแม่ค้นพบส่วนผสมของกรดไขมันที่อาจชะลอการลุกลามของโรค ส่วนผสมนี้กลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อน้ำมันลอเรนโซ

การออกฤทธิ์

โรคอะดรีโนลิวโคดีสโทรฟี่และโรคอะดรีโนมิวโลนิวโรพาธีเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่หายาก และทำให้เกิดการสะสมของสารเคมีบางประเภทที่เรียกว่า กรดไขมันห่วงโซ่ยาว ซึ่งน้ำมันลอเรนโซอาจชะลอการสะสมของกรดไขมันเหล่านี้ที่ส่งผลต่อสมองและร่างกายเกิดปัญหาร้ายแรง

ข้อควรระวังและคำเตือน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้น้ำมันลอเรนโซ:

ปรึกษาแพทย์ เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรในกรณีที่:

  • ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะให้นมบุตรนั้น ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • กำลังใช้ยาอื่น ๆ รวมถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์
  • มีอาการแพ้สารในน้ำมันลอเรนโซ ยาอื่น ๆ หรืออาหารเสริมอื่น ๆ
  • มีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพอื่น ๆ
  • มีอาการแพ้อื่น ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูดหรือเนื้อสัตว์ต่าง ๆ

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันลอเรนโซนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อกำหนดยาอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำมันลอเรนโซปลอดภัยหรือไม่

น้ำมันลอเรนโซมีความปลอดภัยหากใช้ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ข้อควรระวังและคำเตือนพิเศษ

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร: ไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการใช้น้ำมันลอเรนโซในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตรมากนัก ควรหลีกเลี่ยงการใช้เพื่อความปลอดภัย

ความผิดปกติที่ทำให้เกล็ดเลือดที่จำเป็นสำหรับการแข็งตัวลดลง (Thrombocytopenia) หรือภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ(Neutropenia) น้ำมันลอเรนโซอาจทำให้สภาวะเหล่านี้รุนแรงขึ้น

ช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตร: ไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการใช้น้ำมันลอเรนโซในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตรมากนัก ควรหลีกเลี่ยงการใช้เพื่อความปลอดภัย

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากน้ำมันลอเรนโซ

ผลข้างเคียงจากน้ำมันลอเรนโซอาจได้แก่การช้ำ และการตกเลือด

ในบางรายอาจได้รับผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างยา

อาหารเสริมสมุนไพรชนิดนี้อาจมีปฏิกิริยาระหว่างยาหรือการรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบันของคุณ ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรของคุณก่อนใช้

น้ำมันลอเรนโซอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยสามารถเปลี่ยนการออกฤทธิ์ของยา หรือมีความเสี่ยงสูงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาทางยาที่อาจเกิดขึ้น คุณควรแสดงรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้อยู่ (รวมทั้งยาที่ต้องใช้ใบสั่งยา ยาที่ไม่ระบุชื่อ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณเพื่อความปลอดภัย ไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากแพทย์

อาหารหรือแอลกอฮอล์มีปฏิกิริยากับน้ำมันลอเรนโซหรือไม่

น้ำมันลอเรนโซอาจมีปฏิกิริยากับอาหาร หรือแอลกอฮอล์โดยการเปลี่ยนการออกฤทธิ์ของยาหรือมีความเสี่ยงสูงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรง ควร ปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรว่า น้ำมันลอเรนโซมีการปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ก่อนที่จะใช้ยานี้

พยาธิสภาพใดบ้างที่อาจมีปฏิกิริยากับน้ำมันลอเรนโซ

ความผิดปกติที่ทำให้เกล็ดเลือดที่จำเป็นสำหรับการแข็งตัวลดลง (Thrombocytopenia) หรือภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (Neutropenia): น้ำมันลอเรนโซอาจทำให้สภาวะภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำรุนแรงขึ้น

ปริมาณการใช้

ข้อมูลนี้ใช้เป็นคำแนะนำจากแพทย์โดยตรงไม่ได้ ปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ก่อนใช้น้ำมันลอเรนโซ

ขนาดยา

ขนาดการใช้สำหรับสมุนไพรนี้อาจแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและพยาธิสภาพอื่น ๆ อาหารเสริมสมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเพื่อทราบขนาดยาที่เหมาะสม

ขนาดยาต่อไปนี้ได้รับการศึกษาในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้ว

ขนาดรับประทานน้ำมันลอเรนโซสำหรับผู้ใหญ่:

สำหรับโรคอะดรีโนลิวโคดีสโทรฟี่ หรือโรคเอแอลดี: ใช้น้ำมันลอเรนโซที่ให้แคลอรีประมาณ 20% ทุกวัน ในการศึกษาครั้งหนึ่งพบว่ากรดโอรีอิก (300 กรัมต่อกิโลกรัม / วัน) และกรดอีอิก (1.7 ลิตรต่อกิโลกรัม / วัน) ทั้งสองชนิดมีอยู่ในน้ำมันลอเรนโซ

ขนาดรับประทานน้ำมันลอเรนโซสำหรับเด็ก:

ไม่มีการกำหนดขนาดยาน้ำมันลอเรนโซในผู้ป่วยเด็ก และอาจเป็นอันตรายต่อบุตรหลานของคุณ สำคัญอย่างยิ่งก่อนที่จะใช้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

พบน้ำมันลอเรนโซในรูปแบบใดบ้าง

พบน้ำมันลอเรนโซในรูปแบบยาต่อไปนี้

  • น้ำมันลอเรนโซชนิดน้ำ

*** Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาแต่อย่างใด ***

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด


บทความที่เกี่ยวข้อง


รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 07/12/2017
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ