backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

บาบาสสุ (Babassu)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย เนตรนภา ปะวะคัง · แก้ไขล่าสุด 06/08/2020

บาบาสสุ (Babassu)

บาบาสสุ (Babassu) หรือ ปาล์มบาบาสสุ (Babassu Palm) เป็นพืชตระกูลปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะและคุณสมบัติหลายอย่างคล้ายมะพร้าว สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง และใช้ทำยาได้

ข้อบ่งใช้

บาบาสสุ (Babassu) ใช้สำหรับ

บาบาสสุนิยมใช้ในการรักษาสภาวะทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้

ในบางครั้ง อาจใช้บาบาสสุทาที่ผิวหนัง เพื่อรักษาอาการบวม อาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะในผู้หญิง และสมานแผล

บาบาสสุอาจกำหนดให้ใช้สำหรับส่วนอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

การทำงานของบาบาสสุ

ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของบาบาสสุไม่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่า ผลบาบาสสุมีสารเคมีที่เรียกว่า เอ็มพีวัน กลูแคน (MP1 glucan) ที่ช่วยบรรเทาอาการอักเสบในระยะเริ่มต้น หรือระยะที่เกิดอาการบวมได้

นอกจากนี้ บาบาสสุยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่ชะลอการแข็งตัวของเลือด ลดการทำงานของต่อมไทรอยด์ กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยสมานแผล แถมยังช่วยไล่แมลงได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ บาบาสสุ

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หาก

  • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
  • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
  • คุณมีอาการแพ้สารจากบาบาสสุ หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
  • คุณมีอาการไม่สบาย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
  • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมบาบาสสุ ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้บาบาสสุระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน หรือสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนตัดสินใจใช้ทุกครั้ง

ความปลอดภัยต่อสภาวะสุขภาพอื่น ๆ

ภาวะเลือดออกผิดปกติ

บาบาสสุอาจทำให้เลือดแข็งตัวช้า ในทางทฤษฎี บาบาสสุอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดรอยช้ำ หรือเลือดออกในบางคนด้วย

การผ่าตัด

เนื่องจากในทางทฤษฎีเชื่อว่า บาบาสสุอาจทำให้เลือดแข็งตัวช้า และอาจทำให้เลือดออกมากเป็นพิเศษ ฉะนั้น หากคุณต้องเข้ารับการผ่าตัด ควรหยุดใช้บาบาสสุอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์

หากคุณเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ เช่น ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ (ฮอร์โมนไทรอยด์น้อยเกินไป) โรคคอพอก ควรงดบริโภคบาบาสสุ เพราะอาจทำให้ต่อมไทรอยด์ยิ่งทำงานผิดปกติได้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้บาบาสสุ

ยังมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวผลข้างเคียงของการใช้บาบาสสุไม่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

บาบาสสุอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของบาบาสสุ

ขนาดยาอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้ดีก่อนตัดสินใจใช้

รูปแบบของบาบาสสุ

บาบาสสุ อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

  • น้ำมันบาบาสสุ

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย เนตรนภา ปะวะคัง · แก้ไขล่าสุด 06/08/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา