บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond)

บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) ใช้เพื่ออะไร?

บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) มาจากต้นอัลมอนด์ประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีที่มีพิษบางอย่าง ถึงแม้จะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย, บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) ส่วนใหญ่ถูกใช้สำหรับ:

 • อาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง
 • อาการปวด
 • อาการไอ
 • อาการคัน

บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) ทำงานอย่างไร?

ยังไม่มีการวิจัยที่เพียงพอต่อการอธิบายการทำงานของสมุนไพรชนิดนี้ กรุณาสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรระวังและคำเตือน

ก่อนเริ่มใช้ บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) เราควรจะทราบอะไรบ้าง?

ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก่อน, หากมีกรณีดังต่อไปนี้:

 • หากคุณคือหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะว่าสำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนั้น ควรรับยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • คุณกำลังรับประทานยาชนิดอื่นอยู่ กรณีนี้รวมถึงยาที่คุณซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ด้วย
 • คุณมีอาการแพ้ บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) หรือยาชนิดอื่น หรือสมุนไพรชนิดอื่นๆ
 • คุณมีอาการไม่สบาย, ไม่ปกติ หรืออาการทางการแพทย์อื่นๆ
 • คุณมีอากาพแพ้อื่นๆ เช่น อาหาร, สีย้อม, สารกันเสีย หรือสัตว์บางชนิด

การนำสมุนไพรมาใช้นั้นจะเข้มงวดน้อยกว่าการใช้ยา อย่างไรก็ดีควรจะมีการวิจัยที่มากพอเพื่อสนับสนุนว่าบิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) นั้นปลอดภัย และก่อนนำบิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) ไปใช้ต้องมั่นใจว่ามีผลได้มากกว่าความเสี่ยง สามารถสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) ปลอดภัยแค่ไหน?

กรณีหญิงตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตร

เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานบิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

การผ่าตัด

ควรหยุดใช้บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจจะได้รับจากการใช้ บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) มีอะไรบ้าง?

ผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น สาเหตุจาก hydrocyanic acid นั้นได้แก่:

 • ระบบประสาททำงานช้าลง
 • มีปัญหาการหายใจ
 • เสียชีวิต

ไม่ใช่ทุกรายที่จะมีอาการข้างเคียงดังกล่าว อาจจะมีผลข้างเคียงอื่นที่อาจจะพบนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงดังกล่าวกรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์

ปฏิกิริยาระหว่างกันของยา Interaction

บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) อาจจะทำปฏิกิริยากับยาที่คุณรับประทานอยู่ในปัจจุบันหรืออาการทางการแพทย์ที่คุณเป็นอยู่ ดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนที่จะใช้สมุนไพรชนิดนี้

การรับประทานยาที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมอาจจะทำปฏิกิริยากับ บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) และยาที่ทำให้ง่วงซึมเหล่านั้นได้แก่ clonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), phenobarbital (Donnatal), zolpidem (Ambien), และยาที่ทำให้ง่วงซึมอื่นๆ.

ขนาดรับประทาน

ข้อมูลที่เผยแพร่เหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนการใช้ยานี้เสมอ

ขนาดของการใช้ บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) โดยทั่วไปคือเท่าไหร่?

ขนาดของการใช้สมุนไพรนั้นจะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับอายุ, ภาวะสุขภาพ รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ การใช้สมุนไพรไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเสมอ ดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อขนาดในการใช้ที่เหมาะสม

บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) มีในรูปแบบใดบ้าง?

บิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond) อาจจะมีในรุปแบบดังต่อไปนี้:

 • น้ำมันบิทเทอร์ อัลมอนด์ (Bitter Almond oil)

Hello Health Group ไม่ได้เผยแพร่ซึ่งคำแนะนำทางการแพทย์, ข้อวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือ การรักษา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด


บทความที่เกี่ยวข้อง


รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 12/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ