backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

มะระจีน (Bitter Melon)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 26/06/2020

มะระจีน (Bitter Melon)

การใช้ประโยชน์ มะระจีน

มะระจีนใช้ทำอะไร

มะระจีน (Bitter Melon) เป็นพืชชนิดหนึ่ง ผล ใบ น้ำมันจากเมล็ด รากและเมล็ดของมันใช้ทำยาได้

หากรับประทานจะใช้สำหรับอาการต่อไปนี้:

 • ปวดท้อง
 • แผลพุพอง มีหนอง
 • ลำไส้ใหญ่อักเสบ
 • ท้องผูก
 • โรคพยาธิในลำไส้
 • เบาหวาน
 • นิ่วในไต
 • เป็นไข้
 • โรคผิวหนังเช่นสะเก็ดเงิน
 • โรคตับ
 • เริ่มเป็นประจำเดือน
 • ทานเสริมสำหรับผู้ป่วยที่มีเอชไอวี (HIV)/ ผู้ป่วยโรคเอดส์

การทำงานของมะระจีนเป็นอย่างไร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาเพียงพอเกี่ยวกับการใช้อาหารเสริมสมุนไพรนี้ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามมีรายงานการศึกษาค้นคว้าว่ามะระจีน มีสารเคมีซึ่งอาจช่วยลดอาการบวมและทำให้แผลหายเร็ว

ข้อควรระวังและคำเตือน

เราควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้มะระจีน 

ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ในกรณีที่:

 • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • ใช้ยาชนิดอื่นอยู่ รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • แพ้สารจากมะระจีนหรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • มีอาการป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพอื่น ๆ
 • มีอาการแพ้ต่างๆ เช่น แพ้อาหาร แพ้สีผสมอาหาร แพ้สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อปฏิบัติในการใช้สมุนไพรนั้นมีความเข้มงวดที่น้อยกว่าการใช้ยารักษาโรค จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อรับรองความปลอดภัย ซึ่งการจะใช้ประโยชน์ของสมุนไพรนั้นต้องศึกษาความเสี่ยงก่อนใช้และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้ดูแลหรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อนใช้สมุนไพรนั้น

มะระจีนมีความปลอดภัยแค่ไหน

ไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับประทานมะระจีนในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการใช้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มะระจีนมีอะไรบ้าง

ไม่มีรายงานผลข้างเคียงของมะระจีนหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับมะระจีนมีอะไรบ้าง

อาหารเสริมสมุนไพรนี้อาจจะตอบสนองกับยาอื่นในปัจจุบันของคุณและสถานะของการรักษาของคุณ ปรึกษาหมอสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้

ยาบางตัวหรือสถานะทางสุขภาพอาจจะตอบสนองเมื่อใช้สมุนไพรนี้เช่น

การใช้ยาสำหรับโรคเบาหวาน

รับประทานมะระจีนพร้อมกับยารักษาโรคเบาหวานจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป ดังนั้นโดสของยาโรคเบาหวานควรจะมีการปรับ นี่คือยาที่ใช้ในโรคเบาหวาน ได้แก่ยา Glimepiride (Amaryl), Glyburide (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), Insulin, pioglitazone (Actos), Rosiglitazone (Avandia), Chlorpropamide (Diabinese), Glipizide (Glucotrol), Tolbutamide (Orinase), และอื่น ๆ

ปฏิกิริยากับโรคเบาหวาน

มะระจีนสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงมากเกินไปเมื่อใช้ยาควบคู่กับการรับประทานมะระจีน.

สารขาด Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)

คนที่ขาด G6PD ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะระจีน

ขนาดการใช้

ข้อมูลนี้ไม่สามารถเป็นคำสั่งในการใช้ยาได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนการใช้

ปกติควรใช้มะระจีนในปริมาณเท่าใด

ปริมาณการใช้มะระจีน อาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ การใช้ยาสมุนไพรนั้นอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษานักสมุนไพรศาสตร์หรือแพทย์ในเรื่องปริมาณที่เหมาะสม

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใด

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้

 • น้ำมะระจีน
 • มะระจีนดิบ, สุก
 • สารสกัดมะระจีน และ ยาเม็ด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 26/06/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา