คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

แครมป์ บาร์ค (Cramp Bark)

ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาระหว่างยา|ขนาดยา
แครมป์ บาร์ค (Cramp Bark)

แครมป์ บาร์ค (Cramp Bark) เป็นพืชยาสมุนไพรแถบยุโรป นิยมนำมาใช้บรรเทาอาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่วยกระตุ้นระบบไตเพื่อการขับปัสสาวะ บรรเทาอาการปวดประจำเดือน

ข้อบ่งใช้

แครมป์ บาร์คใช้ทำอะไร

สมุนไพรแครมป์ บาร์ค (Cramp Bark) เป็นพืชที่ใช้ในยาสมุนไพรเป็นเวลานาน โดยรักษาอาการต่างๆ ดังนี้

การทำงานของแครมป์ บาร์ค

เนื่องจากยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับแครมป์ บาร์คไม่มากพอหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยบางชิ้นพบว่าแครมป์ บาร์คลดอาการกล้ามเนื้อกระตุกได้ สารเคมีเหล่านี้อาจช่วยลดความดันโลหิตสูงและลดอัตราความเร็วของหัวใจ

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้แครมป์ บาร์ค

ปรึกษาแพทย์ เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรในกรณีที่

  • ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะให้นมบุตรนั้น ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • กำลังใช้ยาอื่น ๆ รวมถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์
  • มีอาการแพ้สารแครมป์ บาร์ค ยาอื่น ๆ หรืออาหารเสริมอื่น ๆ
  • มีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพอื่น ๆ
  • มีอาการแพ้อื่น ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูดหรือเนื้อสัตว์ต่าง ๆ

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแครมป์ บาร์คนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อกำหนดยาอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้แครมป์ บาร์ค

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้แครมป์ บาร์คได้แก่

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือนพิเศษ

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้แครมป์ บาร์คในระหว่างการตั้งครรภ์และช่วงให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

อาจมีปฏิกิริยากับยาที่ใช้ร่วมอยู่หรือพยาธิสภาพปัจจุบัน ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนใช้

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดการใช้ แครมป์ บาร์ค

ปริมาณการใช้แครมป์ บาร์คอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่น ๆ การใช้ยาสมุนไพรนั้นอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษานักสมุนไพรศาสตร์หรือแพทย์ในเรื่องปริมาณที่เหมาะสม

รูปแบบของแครมป์ บาร์ค

แครมป์ บาร์คอาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Cramp Bark http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-746-cramp%20bark.aspx?activeingredientid=746&activeingredientname=cramp%20bark Accessed August 7, 2017

Cramp Bark https://www.healthline.com/nutrition/cramp-bark-guelder-rose Accessed August 7, 2017

Cramp Bark https://www.drugs.com/npc/crampbark.html Accessed August 7, 2017

 

 

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 22/07/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ