backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

วาเลเรียนดอกแดง (Red-spur Valerian)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 07/12/2017

สรรพคุณของดอกวอลเลเรียนสเปอร์สีแดง

วาเลเรียนดอกแดงเป็นพืชสมุนไพร รากใช้ทำยาได้ วาเลเรียนดอกแดงใช้เป็นยาระงับประสาท ผ่อนคลายและง่วงซึม

กลไกการออกฤทธิ์

เนื่องจากยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของวาเลเรียนดอกแดงไม่มากพอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร วาเลเรียนดอกแดงประกอบไปด้วยสารที่คล้ายกับยาระงับประสาท ส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายและอาการง่วง

ข้อควรระวังและคำเตือน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้วาเลเรียนดอกแดง

ปรึกษาแพทย์ เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรในกรณีที่:

 • ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะให้นมบุตรนั้น ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • กำลังใช้ยาอื่น ๆ รวมถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์
 • มีอาการแพ้สารในวาเลเรียนดอกแดง ยาอื่น ๆ หรืออาหารเสริมอื่น ๆ
 • มีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพอื่น ๆ
 • มีอาการแพ้อื่น ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูดหรือเนื้อสัตว์ต่าง ๆ

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวาเลเรียนดอกแดงนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อกำหนดยาอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ดอกวอลเลเรียนสเปอร์สีแดงปลอดภัยหรือไม่

ไม่มีข้อมูลที่มากพอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วาเลเรียนดอกแดง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตร: ไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการใช้วาเลเรียนดอกแดงในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร ควรเลี่ยงใช้เพื่อความปลอดภัย

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้วาเลเรียนดอกแดง:

*** ไม่มีข้อมูลที่มากพอเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากการใช้วาเลเรียนดอกแดง  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์

*** ในบางรายอาจได้รับผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก่อนใช้

ปฏิกิริยาระหว่างยา

วาเลเรียนดอกแดงอาจมีปฏิกิริยากับยาหรือพยาธิสภาพปัจจุบัน ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก่อนใช้

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก่อนใช้

ขนาดการใช้ดอกวอลเลเรียนสเปอร์สีแดงปกติอยู่ที่เท่าไร

ขนาดปกติของการใช้วาเลเรียนดอกแดงอาจแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและพยาธิสภาพอื่น ๆ การใช้วาเลเรียนดอกแดงไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป ควรปรึกษาผู้ชำนาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อทราบขนาดการใช้ที่เหมาะสม

รูปแบบผลิตภัณฑ์

วาเลเรียนดอกแดงอาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้:

 • น้ำมันหอมระเหยสกัดจากรากของวาเลเรียนดอกแดง
 • แคปซูลสารกัดจากรากของวาเลเรียนดอกแดง
 • *** Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาแต่อย่างใด ***

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  ทีม Hello คุณหมอ


  เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 07/12/2017

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา