สควิลล์ (Squill)

สรรพคุณ

สควิลล์ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ที่เรานำหน่อมาใช้เป็นยาสำหรับรักษาโรคต่อไปนี้:

 • โรคหัวใจล้มเหลวที่มีระดับความรุนแรงน้อย
 • ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
 • หลอดเลือดดำมีปัญหา
 • ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ
 • โรคที่เกี่ยวกับปอดรวมไปถึงหลอดลมอักเสบเรื้อรัง, โรคหืดหอบร่วมกับมีภาวะหลอดลมอักเสบ, และโรคไอกรน
 • ภาวะน้ำคั่ง(บวม)
 • การมีเสมหะเหลว
 • อาการอาเจียน
 • ทำให้เกิดการแท้ง

สควิลล์อาจมีสรรพคุณอื่น ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กลไกการออกฤทธิ์

ยังไม่มีการศึกษามากพอเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรชนิดนี้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาเปิดเผยว่า สารเคมีบางชนิดที่อยู่ในสควิลล์มีผลต่อหัวใจและยังลดความหนืดของเสมหะในปอดได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ปรึกษาแพทย์ เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรในกรณีที่:

 • ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะให้นมบุตรนั้น ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • กำลังใช้ยาอื่น ๆ รวมถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์
 • มีอาการแพ้สารในสคลิวล์ ยาและอาหารเสริมอื่น ๆ
 • มีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพอื่น ๆ
 • มีอาการแพ้อื่น ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูดหรือเนื้อสัตว์ต่าง ๆ

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อกำหนดยาอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เด็ก:

ไม่มีข้อพิสูจน์ถึงความปลอดภัยและขนาดยาที่ให้ประสิทธิผลในการใช้กับเด็กจึงไม่แนะนำให้ใช้

การใช้ในระห่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตร

การใช้ในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร:

การรับสควิลล์ทางปากไม่ปลอดภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากทำให้เกิดอาการการแท้งได้และก็ไม่ปลอดภัยในหญิงให้นมบุตรด้วยเช่นกัน

ผลข้างเคียง

สควิลล์ไม่ปลอดภัยเมื่อรับทางปากเนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร,การเบื่ออาหาร,ท้องเสีย,อาเจียน, ปวดศีรษะ, การมองเห็นเปลี่ยนไป, ภาวะซึมเศร้า, สับสน, ประสาทหลอน, หัวใจเต้นผิดปกติ และผื่นผิวหนัง

ผลข้างเคียงที่รุนแรงได้แก่การชัก, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มีความรุนแรงถึงชีวิต,และการเสียชีวิตซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงที่สุด

อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนและยังอาจมีผลข้างเคียงอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับผลข้างเคียงโปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรชนิดนี้อาจมีปฏิกิริยากับยาที่ท่านกำลังใช้หรือพยาธิสภาพทางการแพทย์อื่นๆโปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนการใช้

ยาที่เกิดปฏิกิริยากับสควิลล์เมื่อใช้ร่วมกันรวมไปถึง:

 • ไดจอกซิน (Lanoxin): การใช้สควิลล์ ร่วมกับไดจอกซินสามารถเพิ่มผลของยาและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงต่างๆได้
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม: การรับประทานสควิลล์ร่วมกับแคลเซียมอาจทำให้หัวใจถูกระตุ้นมากเกินไป.
 • ยาควินิดิน:.การรับประทานยาควินิดินร่วมกับสควิลล์อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจที่มีความรุนแรงได้
 • สควิลล์สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อหัวใจได้และยาบางชนิดอาจมีผลลดระดับโพแทสเซียมในร่างกายกาย ภาวะที่ระดับโพแทสเซียมต่ำนั้นจะเพิ่มโอกาสการเกิดผลข้างเคียงของสควิลล์ได้ ยาเหล่านี้ได้แก่ ยาระบายประเภทกระตุ้นลำไส้, ยาขับปัสสาวะ, ยาขับน้ำและยารักษาอาการอักเสบ(คอร์ติโคสเตียรอยด์)

แจ้งแพทย์หากท่านมีภาวะดังต่อไปนี้:

 • โรคหัวใจระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ
 • ระดับแคลเซียมในเลือดสูงระดับอิเล็กโตไลท์ไม่สมดุล,มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้)

ขนาดยา

คำแนะนำนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้ยานี้เสมอ

ขนาดปกติสำหรับการใช้สควิลล์อยู่ที่เท่าไร

ขนาดสำหรับผู้ใหญ่(อายุ18ปีขึ้นไป)

สควิลล์สกัด (ผสมสวิลล1ส่วนในแอลกอฮอร์ความเข้มข้น70% 1 ส่วน): ขนาดที่แนะนำคือ รับประทานวันละ0.03-0.2มิลลิลิตรต่อวัน

ชนิดยาน้ำเชื่อม (ผสมน้ำส้มสควิลล์45มิลลิลิตร, น้ำตาลซูโครส89กรัมแล้ว เติมน้ำให้ถึง100มิลลิลิตร): ขนาดที่แนะนำคือ รับประทานวันละ2-4มิลลิลิตรต่อวัน

ชนิดทิงเจอร์(ใช้อัตราส่วนสวิลล์1ส่วนผสมกับแอลกอฮอร์ความเข้มข้น60% 1ส่วน):ขนาดที่แนะนำคือให้รับประทานทางปากวันละ0.3-2มิลลิลิตรต่อวัน

ชนิดน้ำส้ม (ผสมสวิลล์1ส่วนในกรดแอสคอบิก10ส่วน): ขนาดที่แนะนำคือรับประทานทางปาก0.6-2มิลลิลิตรต่อวัน

ขนาดปกติสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์สริมอาหารสมุนไพรอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายซึ่จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และพยาธิสภาพอื่นๆ การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับขนาดยาที่เหมาะสม

รูปแบบของสควิลล์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรชนิดนี้ อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้:

 • แบบสกัด
 • แบบยาน้ำเชื่อม
 • แบบทิงเจอร์
 • ตำรับยาในน้ำส้ม

***Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา***

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Squill. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-743-Squill.aspx?activeingredientid=743&activeingredientname=Squill. Accessed December 25, 2016.

Squill. http://www.naturallivingcenter.net/ns/DisplayMonograph.asp?storeID=b571dewxvcs92jj200akhmccqa7w8v75&DocID=bottomline-Squill. Accessed December 25, 2016.

Catherine Ulbricht, “Davis’s Pocket Guide to Herbs and Supplements”, Squill, page 225.

 


บทความที่เกี่ยวข้อง


รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 12/09/2019
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ