backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

สเปียร์มินท์ (Spearmint)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 27/11/2019

สรรพคุณ

สเปียร์มินท์เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เราใช้ส่วนดอกและน้ำมันทำยาได้

สเปียร์มินท์ช้สำหรับความผิดปกติของระบบการย่อยอาหารซึ่งรวมไปถึงการมีแก๊ส, อาหารไม่ย่อย, ท้องเสีย, ปวดเกร็งช่องท้องส่วนบน, โรคลำไส้แปรปรวนก็เพราะเพาะปัสสาวและท่อน้ำดีบวม(การอักเสบ)นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

นอกจากนี้ยังมีการใช้สำหรับอาการเจ็บคอ, ไข้หวัด, ปวดศีรษะ, ปวดฟัน, ตะคริว, โรคมะเร็งและการอักเสบของทางเดินหายใจ บางคนยังใช้เป็นสารกระตุ้น, ยาฆ่าจุลีพาแก้ปวดและยาแก้อาการกระตุกอีกด้วย

สเปียร์มินท์ใช้ทาที่ผิวหนังโดยตรงสำหรับอาการบวมภายในปากข้ออักเสบ, อาการปวดประสาทและกล้ามเนื้อเฉพาะที่และอาการทางผิวหนังต่างๆรวมถึงอาการคันและลมพิษ

ในการทำอาหารและเครื่องดื่มมีการใช้สเปียร์มินท์เป็นสารแต่งกลิ่น

ในอุตสาหกรรมสเปียร์มินท์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ, เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากเช่นน้ำยาบ้วนปากและยาสีฟัน

กลไกการออกฤทธิ์

ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของสเปียร์มินท์ไม่มากพอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าน้ำมันในสเปียร์มินท์ช่วยบรรเทาอาการของกระเพาะอาหารได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหากท่านมีสภาวะหรืออยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

  • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรเนื่องจากในขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • ใช้ยาอื่นร่วมอยู่รวมถึงยาที่กำลังใช้ที่สามารถหาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยา
  • มีอาการแพ้สารใด ๆในสเปียร์มินท์หรือยาอื่น หรือสมุนไพรอื่นๆ
  • มีโรค ความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพอื่น ๆ
  • มีอาการแพ้อื่น ๆ เช่น แพ้อาหาร สีย้อมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสเปียร์มิ้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อกำหนดยาอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 

ความปลอดภัย

สเปียร์มินท์และน้ำมันสเปียร์มินท์ปลอดภัยเมื่อรับประทานในปริมาณที่พบในอาหาร สเปียร์มินท์น่าจะปลอดภัยเมื่อรับประทานในปริมาณที่ใช้เป็นยาหรือเมื่อทาบริเวณผิวหนัง

ภาวะตั้งครรภ์และระหว่างให้นมบุตร :ในระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตร สเปียร์มินท์อาจไม่ปลอดภัยเมื่อใช้ในปริมาณที่มากเกินไป ในระหว่างการตั้งครรภ์การรับประทานชาสเปียร์มินท์ปริมาณมากๆอาจทำให้เกิดการทำลายมดลูกได้จึงควรหลีกกเลี่ยงการรับประทานสเปียร์มินท์ปริมาณมากๆในระยะนี้

ยังไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มากพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้สเปียร์มินท์ หากท่านกำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตรจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณที่พบในอาหาร

โรคไต: ชาสเปียร์มินท์อาจเพิ่มการทำลายไต การรับประทานชาสเปียร์มินท์ปริมาณมากสูงจะเพิ่มผลของการออกฤทธิ์มากขึ้น ในทางทฤษฎีการใช้ชาสเปียร์มินท์ปรืมาณจะทำให้ความผิดปกติที่ไตแย่ลงได้

โรคตับ: ชาสเปียร์มินท์อาจเพิ่มการทำลายตับ การรับประทานชาสเปียร์มินท์ในปริมานมากจะเพิ่มการออกฤทธิ์มากขึ้น  ในทางทฤษฎีการรับประทานชาสเปียร์มินท์ปริมาณมากๆจะทำให้ความผิดปกติของตับแย่ลง

ผลข้างเคียง

ชาสเปียร์มินท์อาจทำให้เกิดตะคริวที่ท้อง, บางครั้งสเปียร์มินท์อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ได้

อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทุกคนและยังอาจมีผลข้างเคียงอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับผลข้างเคียงกรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์

ปฏิกิริยาระหว่างยา

สเปียร์มินท์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่กำลังใช้อยู่หรือพยาธิสภาพต่างๆ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนการใช้ยา

ขนาดยา

คำแนะนำนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้ยานี้เสมอ

ขนาดปกติสำหรับการใช้สเปียร์มินท์

ขนาดการใช้สเปียร์มินท์อาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่นๆ การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรอาจไม่ปลอดภัย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้ขนาดยาที่เหมาะสม

รูปแบบของสเปียร์มินท์

สเปียร์มินท์อาจมีจำหน่ายในรูปแบบดังต่อไปนี้ :

  • ใบสเปียร์มินท์สกัดชนิดแคปซูล
  • ชาสเปียร์มินท์
  • สเปียร์มินท์ชนิดเม็ดสำหรับเคี้ยว
  • สเปียร์มินท์สกัดชนิดน้ำ
  • ทิงเจอร์สเปียร์มินท์

***Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา***

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 27/11/2019

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา