backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

อัลฟา-จีพีซี (Alpha-GPC)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 09/02/2021

สรรพคุณอัลฟา-จีพีซี

อัลฟา-จีพีซีเป็นสารเคมี ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ 2 รูปแบบคือ ยารับประทานและยาฉีด ใช้สำหรับรักษา:

 • โรคอัลไซเมอร์
 • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 • ภาวะสมองเสื่อม
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (transient ischemic attack, TIA)
 • โรคเกี่ยวกับความจำ
 • ทักษะการคิด วิเคราะห์
 • ทักษะการเรียนรู้

อัลฟา-จีพีซีอาจนำมาใช้กับการรักษาอื่น ๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

กลไกการออกฤทธิ์

เนื่องจากยังมีการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของอัลฟา-จีพีซีไม่มากพอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยบางชิ้นพบว่า อัลฟา-จีพีซีมีแนวโน้มจะทำให้ปริมาณสารเคมีในสมองที่เรียกว่าอะซีติวคอไลน์ (Acetylcholine) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่มีความสำคัญต่อระบบความจำและการเรียนรู้

ข้อควรระวังและคำเตือน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้อัลฟา-จีพีซี:

ปรึกษาแพทย์ เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรในกรณีที่:

 • ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะให้นมบุตรนั้น ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • กำลังใช้ยาอื่น ๆ รวมถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์
 • มีอาการแพ้อัลฟา-จีพีซี ยาอื่น ๆ หรืออาหารเสริมอื่น ๆ
 • มีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพอื่น ๆ
 • มีอาการแพ้อื่น ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูดหรือเนื้อสัตว์ต่าง ๆ

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากอัลฟา-จีพีซีนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อกำหนดยาอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

อัลฟา-จีพีซีปลอดภัยแค่ไหน

หญิงมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร:

เนื่องจากยังมีข้อมูลทางไม่เพียงพอด้านความปลอดภัยในการใช้อัลฟา-จีพีซีในระหว่างมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการใช้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อัลฟา-จีพีซี:

อัลฟา-จีพีซีอาจส่งผลข้างเคียงจากการใช้ เช่น:

 • อาการแสบร้อนกลางอก
 • อาการปวดศีรษะ
 • อาการนอนไม่หลับ
 • อาการเวียนศีรษะ
 • ผื่นผิวหนัง
 • อาการสับสน

จากอาการผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลข้างเคียง หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาอื่นร่วมกับอัลฟา-จีพีซี:

อัลฟา-จีพีซีอาจมีปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่ควบคู่กัน ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากำลังใช้สโคโปลามีน (Scopolamine) หรือทรานสเดิร์ม สค็อป (TransdermScop)

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนใช้

ขนาดปกติของการใช้อัลฟา-จีพีซีอยู่ที่เท่าไร

เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบประสาทคอลีเนอร์จิกและเสริมการทำงานของกระบวนการรับรู้:

ใช้ขนาด 300-600 มิลลิกรัม ต่อวัน (พร้อมอาหาร)

การใช้อัลฟา-จีพีซีเพื่อลดอาการทางด้านเชาว์ปัญญา:

ใช้ขนาด 1,200 มิลลิกรัม แบ่งเป็นครั้งละ 400 มิลลิกรัม 3 ครั้ง ต่อวัน

ปริมาณการใช้อัลฟา-จีพีซีอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งปริมาณยาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่น ๆ การใช้อัลฟา-จีพีซีอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อทราบปริมาณยาที่เหมาะสม

อัลฟา-จีพีซีมีจำหน่ายในรูปแบบใด

อัลฟา-จีพีซีอาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้:

 • อัลฟา-จีพีซี ชนิดแคปซูล 300 มิลลิกรัม
 • อัลฟา-จีพีซี ชนิดผง (50%) 50-100 มิลลิกรัม

*** Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาแต่อย่างใด ***

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด


บทความที่เกี่ยวข้อง


ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 09/02/2021

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา