เกาลัดอเมริกา (American Chestnut)

เกาลัดอเมริกา (American Chestnut)

เกาลัดอเมริกา (American chestnut) เป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่คนนิยมนำใบและเปลือกไม้มาใช้เพื่อทำเป็นยาสมุนไพร ส่วนผลจะเป็นผลเดี่ยว ทรงกลมปลายรี และเปลือกมีหนามล้อมรอบ เนื้อข้างในมีรสมัน นิยมนำมารับประทาน หรือประกอบอาหารเมนูต่างๆ

ข้อบ่งใช้

เกาลัดอเมริกา ใช้สำหรับ

เกาลัดอเมริกา (American chestnut) เป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่คนนิยมนำใบและเปลือกไม้มาใช้เพื่อทำเป็นยาสมุนไพร ส่วนผลจะเป็นผลเดี่ยว ทรงกลมปลายรี และเปลือกมีหนามล้อมรอบ เนื้อข้างในมีรสมัน นิยมนำมารับประทาน หรือประกอบอาหารเมนูต่าง ๆ

เรานิยมดื่มชาที่ทำจากใบเกาลัดอเมริกา เพื่อช่วยบรรเทาอาการไอ ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ อาการบวม และอาการที่เหมือนกับโรคข้ออักเสบ นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้เพื่อหวังผลในการกดประสาทของเกาลัดอเมริกาอีกด้วย

การทำงานของเกาลัดอเมริกา

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับการทำงานของเกาลัดอเมริกา โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ภายในเกาลัดอเมริกานั้นมีสารเคมีที่เรียกว่า แทนนิน (Tannin) ที่สามารถช่วยลดอาการปวดได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้เกาลัดอเมริกา

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

  • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
  • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
  • คุณมีอาการแพ้สารจากเกาลัดอเมริกา หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
  • คุณมีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
  • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นแพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับการใช้สมุนไพรนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคสมุนไพรเกาลัดอเมริกา ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับการบริโภคเกาลัดอเมริกาในช่วงการตั้งครรภ์และให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเกาลัดอเมริกาในช่วงตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้เกาลัดอเมริกา

เกาลัดอเมริกานั้นปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่ หากรับประทานในปริมาณปกติเท่าที่พบในอาหารและเครื่องดื่ม แต่ยังไม่ทราบความปลอดภัยของการใช้เกาลัดอเมริกาเป็นยาในปริมาณมาก การใช้เกาลัดอเมริกานั้นอาจส่งผลให้เกิดอาการเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ เช่น ความเสียหายต่อไตและตับ และโรคมะเร็งบางชนิด

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

เกาลัดอเมริกามีสารเคมีที่เรียกว่าสารแทนนิน (Tannin) สารแทนนินนั้นจะดูดซับสารที่อยู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้ การรับประทานเกาลัดอเมริการ่วมกับการรับประทานยา อาจลดประสิทธิภาพของยาได้ ดังนั้นจึงควรรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังจากทานยา แล้วจึงค่อยรับประทานเกาลัดอเมริกา

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของเกาลัดอเมริกา

ขนาดยาที่เหมาะสมกับการใช้เกาลัดอเมริกานั้นขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น อายุ สุขภาพ และสภาวะต่า’ ๆ ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากพอที่จะทราบว่าขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับการใช้เกาลัดอเมริกาคือเท่าไหร่ การใช้สมุนไพรไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสม และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

รูปแบบของเกาลัดอเมริกา

  • ใบเกาลัดอเมริกา
  • เปลือกของต้นเกาลัดอเมริกา
  • ผลเกาลัดอเมริกา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 25/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ