backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

เกาลัดอเมริกา (American Chestnut)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 25/05/2020

เกาลัดอเมริกา (American Chestnut)

เกาลัดอเมริกา (American chestnut) เป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่คนนิยมนำใบและเปลือกไม้มาใช้เพื่อทำเป็นยาสมุนไพร ส่วนผลจะเป็นผลเดี่ยว ทรงกลมปลายรี และเปลือกมีหนามล้อมรอบ เนื้อข้างในมีรสมัน นิยมนำมารับประทาน หรือประกอบอาหารเมนูต่างๆ

ข้อบ่งใช้

เกาลัดอเมริกา ใช้สำหรับ

เกาลัดอเมริกา (American chestnut) เป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่คนนิยมนำใบและเปลือกไม้มาใช้เพื่อทำเป็นยาสมุนไพร ส่วนผลจะเป็นผลเดี่ยว ทรงกลมปลายรี และเปลือกมีหนามล้อมรอบ เนื้อข้างในมีรสมัน นิยมนำมารับประทาน หรือประกอบอาหารเมนูต่าง ๆ

เรานิยมดื่มชาที่ทำจากใบเกาลัดอเมริกา เพื่อช่วยบรรเทาอาการไอ ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ อาการบวม และอาการที่เหมือนกับโรคข้ออักเสบ นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้เพื่อหวังผลในการกดประสาทของเกาลัดอเมริกาอีกด้วย

การทำงานของเกาลัดอเมริกา

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับการทำงานของเกาลัดอเมริกา โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ภายในเกาลัดอเมริกานั้นมีสารเคมีที่เรียกว่า แทนนิน (Tannin) ที่สามารถช่วยลดอาการปวดได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้เกาลัดอเมริกา

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

  • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
  • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
  • คุณมีอาการแพ้สารจากเกาลัดอเมริกา หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
  • คุณมีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
  • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นแพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับการใช้สมุนไพรนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคสมุนไพรเกาลัดอเมริกา ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับการบริโภคเกาลัดอเมริกาในช่วงการตั้งครรภ์และให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเกาลัดอเมริกาในช่วงตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้เกาลัดอเมริกา

เกาลัดอเมริกานั้นปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่ หากรับประทานในปริมาณปกติเท่าที่พบในอาหารและเครื่องดื่ม แต่ยังไม่ทราบความปลอดภัยของการใช้เกาลัดอเมริกาเป็นยาในปริมาณมาก การใช้เกาลัดอเมริกานั้นอาจส่งผลให้เกิดอาการเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ เช่น ความเสียหายต่อไตและตับ และโรคมะเร็งบางชนิด

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

เกาลัดอเมริกามีสารเคมีที่เรียกว่าสารแทนนิน (Tannin) สารแทนนินนั้นจะดูดซับสารที่อยู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้ การรับประทานเกาลัดอเมริการ่วมกับการรับประทานยา อาจลดประสิทธิภาพของยาได้ ดังนั้นจึงควรรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังจากทานยา แล้วจึงค่อยรับประทานเกาลัดอเมริกา

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของเกาลัดอเมริกา

ขนาดยาที่เหมาะสมกับการใช้เกาลัดอเมริกานั้นขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น อายุ สุขภาพ และสภาวะต่า’ ๆ ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากพอที่จะทราบว่าขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับการใช้เกาลัดอเมริกาคือเท่าไหร่ การใช้สมุนไพรไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสม และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

รูปแบบของเกาลัดอเมริกา

  • ใบเกาลัดอเมริกา
  • เปลือกของต้นเกาลัดอเมริกา
  • ผลเกาลัดอเมริกา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 25/05/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา