backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 08/12/2017

การใช้ประโยชน์

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) ใช้ทำอะไร

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ใบและรากของมันใช้ทำยา

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) ใช้รักษาอาการโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) อาการประจำเดือนมามาก โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis) และการคุมกำเนิดในเพศชาย

ยังใช้รักษาอาการมีหนองที่บริเวณตําแหน่งที่มีกระเปาะสายสวนหลอดเลือดดําสําหรับฉีดยาฝังอยู่ (เป็นฝี) เป็นไข้ อาการบวม (การอักเสบ) โรคภูมิแพ้ตัวเอง (SLE) โรคเอดส์หรือโรคติดเชื้อเฮชไอวี อาการทางผิวหนัง เช่นโรคสะเก็ดเงิน และโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด เช่นโรคเบเซ็ท (Behcet’s disease)

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) บางครั้งใช้กับผิวหนังเพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์(R A)

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) ยังใช้สำหรับที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ เช่นเป็นยาฆ่าแมลงหนอนแมลงวัน หรือตัวอ่อน และเป็นยาเบื่อหนูและนก

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) ทำงานอย่างไร

ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่เพียงพอสำหรับการอธิบายการทำงานของเถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) โปรดปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้จักว่าเถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) อาจช่วยรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) โดยบรรเทาอาการบวม (การอักเสบ) และเปลี่ยนวิธีตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อภาวะข้อต่ออักเสบ เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) มีสารเคมีที่ลดความสามารถมีบุตรในเพศชายโดยเปลี่ยนแปลงตัวอสุจิ

ข้อควรระวังและคำเตือน:

เราควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine):

ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ในกรณีที่:

 • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจาก ในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • ใช้ยาชนิดอื่นอยู่ กรณีนี้รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • แพ้สารจากเถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • มีอาการไม่สบาย มีอาการผิดปกติ หรือมีภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • มีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อบังคับสำหรับสมุนไพรนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อบังคับของการใช้ยา จำเป็นต้องมีการศีกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย คุณประโยชน์ของการรับประทานสมุนไพรนี้ต้องมีค่าน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) ปลอดภัยแค่ไหน

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) อาจจะปลอดภัยกับคนส่วนมากเมื่อใช้ทาน หรือใช้กับผิวหนังในปริมาณที่เหมาะสม

ข้อควรระวังพิเศษ และคำเตือน

ตั้งครรภ์และให้นมบุตร เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) อาจไม่ปลอดภัยหากใช้ทานระหว่างตั้งครรภ์ อาจทำให้ทารกพิการตั้งแต่กำเนิด

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) ระหว่างให้นมบุตร ควรอยู่บนความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการใช้งาน

ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ: เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) ในปริมาณมากอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หากมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนื่องจากโรคเอดส์ หากใช้ยาที่ลดโอกาสของการต่อต้านการปลูกถ่ายอวัยวะ หรืออื่นๆ หลีกเลี่ยงการใช้เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) มันอาจลดความสามารถของร่างกายที่ต่อสู้กับการติดเชื้อได้

อาการกระดูกอ่อนแอ (โรคกระดูกพรุน): เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) ช่วยลดความแข็งแรงของกระดูก หากมีโรคกระดูกพรุนหรือใกล้เคียง อย่าใช้เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine)

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) มีอะไรบ้าง:

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงเช่น ท้องไส้ปั่นป่วน ปฏิกิริยากับผิวหนัง อาการขาดประจำเดือน อาเจียน ท้องเสีย และปัญหาเกี่ยวกับไต

ใช่ว่าทุกคนที่จะได้รับผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจจะมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ถ้าหากมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ผู้ทำการรักษา

ปฏิกิริยาระหว่างยา:

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาอื่นร่วมกับเถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) มีอะไรบ้าง:

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) อาจมีผลกับยาที่คุณรับประทานอยู่ หรือมีผลกับภาวะทางการแพทย์อื่นๆ ปรึกษากับแพทย์สมุนไพรแผนโบราณหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาก่อนใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีปฏิกิริยากับเถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) นี้ ได้แก่:

 • ยากดภูมิคุ้มกัน

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) ปริมาณมากอาจกดระบบภูมิคุ้มกัน ใช้เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) พร้อมกับยาอื่นที่กดระบบภูมิคุ้มกันอาจกดระบบภูมิคุ้มกันมากเกินไป หลีกเลี่ยงการใช้เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) กับยาที่กดระบบภูมิคุ้มกัน

ยาที่กดระบบภูมิคุ้มกัน เช่น azathioprine (Imuran), basiliximab (Simulect), cyclosporine (Neoral, Sandimmune), daclizumab (Zenapax), muromonabCD3 (OKT3, Orthoclone OKT3), mycophenolate (CellCept), tacrolimus (FK506, Prograf), sirolimus (Rapamune), prednisone (Deltasone, Orasone), corticosteroids (glucocorticoids) และอื่นๆ

ขนาดการใช้:

ข้อมูลที่เผยแพร่นี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาก่อนใช้ยาชนิดนี้เสมอ

ขนาดปกติของการใช้เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) อยู่ที่เท่าไหร่:

ขนาดปกติของการใช้ดังต่อไปนี้ถูกศึกษาวิจัยในงานวิจัยวิทยาศาสตร์:

ทางปาก:

 • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA): 180 ถึง 570 มิลลิกรัมต่อวันของเถาพระเจ้าฟ้าร้องสกัด (Thunder God Vine Extract) เป็นเวลา 20 สัปดาห์
 • ปัญหาโรคไตในเด็ก (อาการเด็กตัวบวม หรืออาการเนฟโฟติก): 1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เป็นเวลา 20 สัปดาห์

ใช้กับผิวหนัง

 • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA): ทิงเจอร์ของเถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) ใช้ทั่วข้อต่อที่มีอาการ 5 ถึง 6 ครั้งต่อวัน

ขนาดการใช้เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) อาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขนาดยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่น ๆ สมุนไพรอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาสำหรับปริมาณที่เหมาะสม

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) มีจำหน่ายในรูปแบบใดบ้าง:

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้:

 • Encapsulated thunder god vine extract เถาพระเจ้าฟ้าร้องสกัดในรูปแบบแคปซูล
 • Thunder god vine powder เถาพระเจ้าฟ้าร้องในรูปแบบผงแป้ง

 

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์, การวินิจฉัย หรือการรักษาแต่อย่างใด

เรียนรู้เกี่ยวกับเถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) เราใช้ประโยชน์อะไรจากมัน อะไรที่ควรรู้ก่อนการใช้ประโยชน์ อะไรคือผลข้างเคียง คำเตือน และขนาดการใช้งาน

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 08/12/2017

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา