backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

เฟิร์นลิ้นกวาง (Hart's-Tongue Fern)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย เนตรนภา ปะวะคัง · แก้ไขล่าสุด 20/08/2020

เฟิร์นลิ้นกวาง (Hart's-Tongue Fern)

เฟิร์นลิ้นกวาง (Hart’s-Tongue Fern) เป็นเฟิร์นหรือเฟินชนิดหนึ่ง ใบมีสีเขียวเข้ม ลักษณะเป็นกระจุกแบบกุหลาบ รูปร่างเป็นแถบคล้ายเข็มขัด ยาวประมาณ 30-75 เซนติเมตร คนที่นิยมนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ข้อบ่งใช้

เฟิร์นลิ้นกวาง (Hart’s-Tongue Fern) ใช้สำหรับ

เฟิร์นลิ้นกวาง นิยมใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ดังต่อไปนี้

 • สมานและรักษาบาดแผล
 • ขับน้ำดี
 • ขับปัสสาวะ
 • ขับเสมหะ
 • รักษาโรคระบบทางเดินอาหาร
 • รักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

เฟิร์นลิ้นกวางอาจกำหนดให้ใช้สำหรับส่วนอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

การทำงานของเฟิร์นลิ้นกวาง

ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของเฟิร์นลิ้นกวางไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม งานศึกษาวิจัยบางชิ้นเผยว่า เฟิร์นลิ้นกวางอาจช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำปัสสาวะ ช่วยให้อุจจาระนิ่มขึ้น และช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้เฟิร์นลิ้นกวาง

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หาก

 • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • คุณมีอาการแพ้สารจากเฟิร์นลิ้นกวาง หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • คุณมีอาการไม่สบาย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
 • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมเฟิร์นลิ้นกวาง ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้เฟิร์นลิ้นกวางระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน หรือสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนตัดสินใจใช้ทุกครั้ง

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้เฟิร์นลิ้นกวาง

เฟิร์นลิ้นกวางอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ดังต่อไปนี้

 • ทำให้ร่างกายกำจัดลิเธียม (Lithium) ได้น้อยลง เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะ

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

เฟิร์นลิ้นกวางอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร โดยเฉพาะ

 • ยาที่มีส่วนผสมของลิเธียม

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของเฟิร์นลิ้นกวาง

ขนาดยาอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้ดีก่อนตัดสินใจใช้

รูปแบบของเฟิร์นลิ้นกวาง

เฟิร์นลิ้นกวาง อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

 • ใบเฟิร์นลิ้นกวางสด
 • ใบเฟิร์นลิ้นกวางอบแห้ง

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย เนตรนภา ปะวะคัง · แก้ไขล่าสุด 20/08/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา