backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

เยอบามาเต (Yerba-Maté)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 06/12/2017

การใช้

เยอบามาเตใช้ทำอะไร?

เยอบามาเตเป็นพืชชนิดหนึ่ง ส่วนใบถูกนำมาใช้ทำยา

เยอบามาเตใช้เป็นตัวช่วยในการบรรเทาความเมื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง (CFS) นอกจากนี้ยังใช้สำหรับโรคหัวใจรวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลว, อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติและความดันโลหิตต่ำ

บางคนใช้เยอบามาเตเพื่อบรรเทาอารมณ์และภาวะซึมเศร้า; เพื่อบรรเทาอาการปวดหัว

และปวดข้อ; เพื่อรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTIs), โรคกระเพาะปัสสาวะ, นิ่วในไต; สำหรับการลดน้ำหนัก และเป็นยาระบาย

เยอบามาเตอาจมีคุณประโยชน์ในด้านอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแพทย์หรือเภสัชกรของท่าน

เยอบามาเตทำงานอย่างไร?

ยังมีการศึกษาค้นคว้าไม่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่า เยอบามาเตมีคาเฟอีนและสารเคมีอื่นๆ ซึ่งกระตุ้นสมอง, หัวใจ, กล้ามเนื้อซับในหลอดเลือดและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ควรรู้อะไรก่อนที่จะใช้เยอบามาเต?

ควรปรึกษากับแพทย์, เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรถ้ามีอาการหรือลักษณะดังต่อไปนี้:

 • กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในระหว่างการมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรจึงควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • อยู่ในระหว่างการใช้ยาชนิดอื่น รวมไปถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา
 • มีอาการแพ้สารใดๆที่มีสารประกอบของเยอบามาเตผสมยู่ หรือยาและสมุนไพรอื่นๆ
 • มีอาการเจ็บป่วย ความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพอื่นๆ
 • มีอาการแพ้ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อบังคับของการใช้ยา จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ ประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนี้จะต้องมีค่าน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เยอบามาเตปลอดภัยแค่ไหน?

เด็ก:

เยอบามาเตไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กเมื่อใช้รับประทาน เยอบามาเตอาจเชื่อมโยงกับ

ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งในช่องปาก, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งกล่องเสียง,

มะเร็งไต, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งปอด

หญิงมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร:

เยอบามาเตอาจไม่ปลอดภัยเมื่อใช้รับประทานระหว่างตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร

ยังไม่เป็นที่ทราบว่า สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งในเยอบามาเตสามารถส่งผ่านเข้าสู่เต้านมได้หรือไม่ แต่นี่ก็เป็นข้อกังวลอีกข้อหนึ่ง

คาเฟอีนในเยอบามาเตยังเป็นปัญหา คือ อาจทำให้เกิดความหงุดหงิดและการเคลื่อนไหวของลำไส้ในเด็กทารก

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากเยอบามาเต มีอะไรบ้าง?

เยอบามาเตอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเหล่านี้:

 • โรคนอนไม่หลับ
 • ความวิตกกังวล
 • ท้องไส้ปั่นป่วน
 • วิงเวียน
 • อาเจียน
 • เพิ่มอัตรการเต้นของหัวใจ
 • ความดันโลหิตสูง
 • ปวดศีรษะ
 • เสียงก้องในหู

เมื่อรับประทานในขนาดที่มากหรือเป็นระยะเวลานาน เยอบามาเตจะเพิ่มปริมาณความเสี่ยงต่อปาก, หลอดอาหาร, กล่องเสียง, ไต, กระเพาะปัสสาวะและมะเร็งปอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูบที่บุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน อย่างไรก็ตาม อาจเกิดผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์หากกังวลเรื่องผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ยาอื่นร่วมกับเยอบามาเต

** เยอบามาเตอาจมีปฏิกิริยากับยาหรือภาวะทางการแพทย์ในปัจจุบันของท่าน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาเหล่านี้:

 • ยากระตุ้น

ยากระตุ้น เช่น แอมเฟตามีน (amphetamines), นิโคติน (nicotine), อีเฟดรีน (ephedrine), โคเคน (cocaine) ที่เร่งระบบประสาท โดยการเร่งระบบประสาทนี้ ยากระตุ้นอาจทำให้รู้สึกกระวนกระวายใจและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ

คาเฟอีนในเยอบามาเตอาจเร่งความเร็วในระบบประสาท การใช้ เยอบามาเตร่วมกับยากระตุ้นอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง เช่น อัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นและความดันโลหิตสูง

 

 • อะดีโนซีน (Adenosine)/ อะดีโนคาร์ด (Adenocard)

คาเฟอีนในเยอบามาเตอาจปิดกั้นผลของ adenosine (Adenocard) Adenosine (Adenocard) มักใช้โดยแพทย์ทำการทดสอบในหัวใจ การทดสอบนี้เรียกว่าการทดสอบภาวะหัวใจหยุดเต้น หยุดบริโภค เยอบามาเตหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะมีการทดสอบความเครียดด้วยหัวใจ

 • ยาปฏิชีวนะ (Quinolone antibiotics)

การใช้ยาปฏิชีวนะเหล่านี้ร่วมกับเยอบามาเตสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียง ได้แก่ ความกระวนกระวายใจ, ปวดศีรษะ, อัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นและผลข้างเคียงอื่นๆ

ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ลดปริมาณคาเฟอีนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ไซโปรฟลอกซาซิน (ciprofloxacin)/ไซโปร (cipro), อีนอกซาซิน (enoxacin)/ เพเนเทร็กซ์ (penetrex), นอร์ฟล็อกซาซิน (norfloxacin)/ ชิบร็อกซิน (chibroxin)/โนโรซิน (noroxin), สปาร์ฟลอกซาซิน (sparfloxacin)/ ซาแกม (Zagam),โทรวาฟล็อกซาซิน (trovafloxacin)/ โทรแวน (Trovan) และ เกรพาฟล็อกซาซิน (grepafloxacin)/ รากซาร์ (Raxar)

 

 • ไซเมทิดีน (Cimetidine)/ ทากาเมท (Tagamet)

การใช้ ไซเมทิดีน ร่วมกับเยอบามาเตอาจเพิ่มโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงของคาเฟอีน ได้แก่ ความกระวนกระวายใจ, ปวดศีรษะ, หัวใจเต้นเร็วและอื่นๆ

 

 • โคลซาปีน (Clozapine)/ โคลซาริล (Clozaril)

การใช้เยอบามาเตร่วมกับโคลซาปีนอาจเพิ่มผลกระทบและผลข้างเคียงของโคลซาปีนได้

 

 • ไดไพริดาโมล (Dipyridamole)/ เพอร์แซนทีน (Persantine)

คาเฟอีนในเยอบามาเตอาจปิดกั้นประสิทธิผลของไดไพริดาโมล แพทย์มักใช้ ไดไพริดาโมลเพื่อทำการทดสอบหัวใจ การทดสอบนี้ เรียกว่า การตรวจสมรรถภาพของหัวใจ หยุดบริโภคเยอบามาเตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ

 • ไดซัลฟิแรม (Disulfiram)/ แอนตาบิวส์ (Antabuse)

การใช้ เยอบามาเต (ซึ่งมีส่วนผสมของคาเฟอีน) พร้อมกับไดซัลฟิแรม อาจเพิ่มผลกระทบและผลข้างเคียง เช่น ความกระวนกระวายใจ, สมาธิสั้น, หงุดหงิดและอื่น ๆ

 

 • เอสโตรเจน (estrogens)
 • เอสโตรเจนสามารถลดความสามารถในการสลายคาเฟอีนได้อย่างรวดเร็ว การลดลงของคาเฟอีนอาจทำให้เกิดอาการกระวนกระวายใจ, ปวดศีรษะ, การเต้นของหัวใจอย่างรวดเร็ว และผลข้างเคียงอื่น ๆ

  ยาเม็ดสโตรเจนบางชนิด ได้แก่ ฮอร์โมนชนิดที่ได้จากธรรมชาติ (พรีมาริน (Premarin)), เอทินิล เอสตร้าไดออล (ethinyl estradiol), เอสตร้าไดออล (estradiol) และอื่นๆ

   

  • ฟลูวอกซามีน (Fluvoxamine)/ ลูว็อกซ์ (Luvox)

  การใช้เยอบามาเตร่วมกับฟลูวอกซามีน อาจทำให้คาเฟอีนสะสมในร่างกายมากเกินไปและเพิ่มผลข้างเคียงของเยอบามาเตได้

  • ลิเทียม (Lithium)

  หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีนและใช้ลิเทียมอยู่ ให้ค่อยๆหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีน เพราะการหยุดเยอบามาเตเร็วเกินไป อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงของลิเทียมเพิ่มขึ้นได้

   

  • ยาสำหรับภาวะซึมเศร้า (MAOIs)

  การดื่มชาเยอบามาเตและการใช้ยาสำหรับภาวะซึมเศร้า อาจไปกระตุ้นร่างกายและเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น หัวใจเต้นอย่างรวดเร็ว, ความดันโลหิตสูง, ความหงุดหงิด และผลข้างเคียงอื่นๆ อาจเกิดขึ้นได้

  ยาสำหรับภาวะซึมเศร้า ได้แก่ ฟีเนลซีน (phenelzine)/ นาร์ดิล (Nardil), ทรานิลซัยโปรมีน (tranylcypromine)/ พาร์เนท (Parnate) และอื่น ๆ

   

  • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant / Antiplatelet drugs)

  การใช้เยอบามาเตควบคู่ไปกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด อาจเพิ่มโอกาสที่จะมีรอยช้ำและมีเลือดออก

  ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเหล่านี้ ได้แก่ แอสไพริน (aspirin), โคลพิโดเกรล (clopidogrel)/พลาวิกซ์ (Plavix), ไดโคลฟีแนค (diclofenac)/โวลทาเรน (Voltaren)/คาทาแฟลม

  (Cataflam)/ อื่นๆ ), ไอบูโพรเฟน (ibuprofen)/ แอดวิล (Advil), มอตริน (Motrin), อื่นๆ ), นาพรอกเซน (naproxen)/แอนาพร็อกซ์ (Anaprox)/ แนพราซิน (Naprosyn)/ อื่นๆ ), ดอลเทพาริน (dalteparin)/ แฟรกมิน (Fragmin), อีนอกซาพาริน (enoxaparin)/โลวีน็อกซ์ (Lovenox), เฮพาริน (heparin), วาร์ฟาริน (warfarin)/ คูมาดิน(Coumadin) และอื่น ๆ

   

  นอกจากนี้ยังบอกแพทย์ของคุณหากคุณมีภาวะสุขภาพเหล่านี้:

  • โรคพิษสุราเรื้อรัง:

  การใช้แอลกอฮอล์อย่างหนักร่วมกับการใช้เยอบามาเตในระยะยาว จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตั้งแต่ 3 จนถึง 7 เท่า

   

  • ความวิตกกังวล, ภาวะเลือดออกผิดปกติ, ท้องร่วง, ลำไส้แปรปรวน (IBS):

  คาเฟอีนในเยอบามาเตอาจทำให้ภาวะเหล่านี้แย่ลง

   

  • โรคหัวใจ:

  คาเฟอีนในเยอบามาเตอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติในบางคน

   

  • โรคเบาหวาน:

  การวิจัยบางอย่างแสดงให้เห็นว่าคาเฟอีนในเยอบามาเตอาจมีผลกระทบคนที่เป็นโรคเบาหวานมีกระบวนการผลิตน้ำตาลและอาจทำให้ภาวะน้ำตาลในเลือดลดลง

   

  • โรคต้อหิน:

  การใช้เยอบามาเตพิ่มความดันภายในตาเนื่องจากมีคาเฟอีนอยู่ ความดันอาจเพิ่มขึ้นภายใน 30 นาทีและใช้เวลาอย่างน้อย 90 นาที

  • ความดันโลหิตสูง:

  คาเฟอีนในเยอบามาเตอาจเพิ่มความดันโลหิตในคนที่มีความดันโลหิตสูง การบริโภคคาเฟอีน 250 มิลลิกรัม สามารถเพิ่มความดันโลหิตในคนที่มีสุขภาพดีได้ แต่ดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่ใช้คาเฟอีนตลอดเวลา

   

  • กระดูกอ่อน (โรคกระดูกพรุน):

  นักวิจัยบางคนพบว่า คาเฟอีนในเยอบามาเตมีแนวโน้มที่จะล้างแคลเซียมออกจากร่างกายในปัสสาวะ และนี่สามารถนำไปสู่โรคกระดูกพรุ่นได้ ด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงแนะนำให้ใช้คาเฟอีนไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน

  • การสูบบุหรี่:

  ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งมีสามถึงเจ็ดเท่า ซึ่งสูงกว่าคนที่สูบบุหรี่และใช้เยอบามาเต เป็นเวลานาน

  ขนาดยา

  ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้เสมอ

  ขนาดปกติของการใช้เยอบามาเตอยู่ที่เท่าไร?

  มักใช้ขนาด 3 ถ้วย (330 มิลลิลิตร ต่อวัน) ของเยอบามาเต ต่อวันเป็นเวลาไม่เกิน 60 วัน

  ในการดื่มเยอบามาเตถึง 1.5 ลิตร ต่อวัน มีความปลอดภัย แม้ว่าจะไม่มีความเป็นพิษจากการดื่มในปริมาณที่มากขึ้น

  ขนาดของเยอบามาเตในรูปแบบผงอาหารเสริมอยู่ระหว่าง 1,000-1,500 มิลลิกรัม ของใบเยอบามาเต

  ขนาดการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ ขนาดการใช้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารไม่ปลอดภัยเสมอไป โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อทราบขนาดที่เหมาะสม

  เยอบามาเต มีจำหน่ายในรูปแบบใดบ้าง?

  เยอบามาเต อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

  • แคปซูล
  • เครื่องดื่ม

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ วินิจฉัยหรือการรักษาแต่อย่างใด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  ทีม Hello คุณหมอ


  เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 06/12/2017

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา