กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Published on 04/08/2020 . 3 mins read
Share now

กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์  (Asperger Syndrome) เป็นกลุ่มอาการเดียวกับออทิสติก เกิดจากความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาทที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การใช้ภาษา

คำจำกัดความ

กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) คืออะไร

กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ หรือ แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม (Asperger Syndrome) เป็นกลุ่มอาการเดียวกับออทิสติก เกิดจากความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาทที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การใช้ภาษา

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยแอสเพอร์เกอร์บางรายมีสติปัญญาสูง มีทักษะการพูดและการใช้ภาษาได้ดี (ความรุนแรงของอาการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล)

พบได้บ่อยเพียงใด

โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย โดยส่วนใหญ่จะเริ่มพบในวัยเด็ก

อาการ

อาการของ กลุ่มแอสเพอร์เกอร์ หรือ แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม

อาการของผู้ป่วยกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ จะมีอาการแตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

อาการทางอารมณ์และพฤติกรรม

 • การแสดงพฤติกรรมซ้ำๆ การเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมแบบเดิมๆ ซ้ำๆ
 • สภาวะทางอารมณ์ มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายกว่าคนปกติทั่วไป
 • ความผิดปกติต่อสิ่งเร้า มีการรับรู้ประสาทสัมผัสไวกว่าคนปกติทั่วไป เช่น ความไวต่อแสง ความไวต่อเสียง ความไวต่อความรู้สึก

 อาการสื่อสาร

 • ปัญหาทางสังคม ไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไม่สามารถสื่อสารหรือทำความเข้าใจในเชิงลึกได้
 • ปัญหาการพูด มีปัญหาในการควบคุมเสียง เช่น เวลาเข้าห้องสมุด ไปวัด และมีอาการพูดซ้ำๆ พูดเรื่องเดิมๆ
 • ไม่สบตา เมื่อผู้ป่วยมีการสื่อสารต่อบุคคลอื่นจะไม่สบตาผู้ที่สื่อสารด้วย

อาการอื่นๆ

ทักษะด้านอื่นๆ  เช่น เคลื่อนไหวไม่คล่องตัว ไม่สามารถเข้าใจความหมายต่างๆ ในเชิงลึก แต่จะทำคำศัพท์หรือคำเฉพาะได้

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์

ในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ โดยกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์นั้นเป็นหนึ่งในความผิดปกติของโรคออทิสติก ดังนั้นสาเหตุของอาการแอสเพอร์เกอร์คาดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุเดียวกับโรคออทิสติก โดยเกิดจากสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • สมาชิกในครอบครัวมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับโรคออทิสติก (ถ่ายทอดทางพันธุกรรม)
 • ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การติดเชื้อก่อนคลอด
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรม

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์

ปัจจุบันยังไม่มีการวินิจฉัยโรคกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ที่แน่ชัด ในเบื้องต้นแพทย์จะสอบถามประวัติและอาการของผู้ป่วย เช่น  การตรวจร่างกาย การประเมินทักษะทางสังคมและการตอบโต้กับผู้อื่น รวมถึงวิธีอื่นๆ ดังนี้

 • นักจิตวิทยา วินิจฉัยผู้ป่วยจากทดสอบทางอารม์และพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์ทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรรม ทดสอบทักษะการพูด ภาษา และปัญหาการพัฒนาอื่นๆ
 • จิตแพทย์ แพทย์จะให้คำแนะนำดูแลปัญหาด้านสุขภาพจิต

การรักษากลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์

วิธีการรักษากลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่สาเหตุและอาการ โดยมีวิธีการรักษาดังต่อไปนี้

 • การฝึกทักษะทางสังคม แพทย์จะบำบัดโดยฝึกวิธีการตอบโต้กับผู้อื่นและการแสดงออกด้วยท่าทาง การสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ทางสังคม
 • การบำบัดโดยการสื่อสาร ให้ผู้ป่วยเรียนรู้การสื่อสารกับผู้อื่น การใช้ท่าทางในการสนทนา เช่น การสบตา การแสดงท่าท่าง
 • การบำบัดความคิดและพฤติกรรม สอนผู้ป่วยปรับทัศนคติความคิด พฤติกรรม และการควบคุมอารมณ์
 • การรักษาด้วยยา ปัจจุบันยังไม่มียาที่รักษากลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์หรือโรคออทิสติกโดยเฉพาะ แพทย์อาจจ่ายยาเพื่อควบคุมอาการของผู้ป่วย เช่น ยาต้านเศร้าเอสเอสอาร์ไอ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับแอสเพอร์เกอร์

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับแอสเพอร์เกอร์ มีวิธี ดังนี้

กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่สามารถควบคุมและดูแลอาการให้ดีขึ้นได้ โดยรับการบำบัดและคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการแก้ไขปัญหาการใช้ทักษาทางภาษา การสื่อสาร การเข้าสังคม การควบคุมอารมณ์  เพิ่อให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตประจำวัน เข้ากับสังคมได้

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

โรคออทิสติก ภาวะที่อาจเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และอาจป้องกันได้

โรคออทิสติก หรือออทิสซึม ส่งผลต่อชีวิตของเด็กในหลายๆ ด้าน เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเข้าสังคม ภาวะนี้อาจเกิดตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา และอาจป้องกันได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง

ลูกน้อยวัย 31 เดือน

ถ้าคุณเป็นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดได้ไม่นาน แล้วอยากจะรู้ถึงพัฒนาการของลูกน้อยในแต่ละช่วงเวลาล่ะก็ นี่คือข้อมูลของ ลูกน้อยวัย 31 เดือน ที่คุณแม่ควรรู้เอาไว้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ออมสิน แสนล้อม