home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

รู้จักและรับมือกับ Xenophobia หรือ โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ

รู้จักและรับมือกับ Xenophobia หรือ โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ

ปัจจุบันแม้ว่ากระแสนิยมเทรนด์แฟชั่นของชาติตะวันตกและอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ ดนตรี อาหาร ภาษา หรือผู้คนมีอยู่ไม่น้อย แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกสบายใจถ้าหากต้องอยู่ร่วมกับชาวต่างชาติเท่าใดนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องมีการพบปะ หรือทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติ อาการดังกล่าวเป็นที่รู้จักในชื่อ โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ หรือ Xenophobia วันนี้ Hello คุณหมอ มีบทข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการของ โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ มาฝากผู้อ่าน ดังต่อไปนี้

โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติเป็นอย่างไร

โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ (Xenophobia) หรือพูดง่ายๆคือ อาการหวาดกลัว หรือ ความเกลียดชังชาวต่างชาติหรือคนแปลกหน้า โดยจะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีการเลือกปฏิบัติต่อชาวต่างชาติ จนบ่อยครั้งทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้

ผลการวิจัยหลายฉบับก็รายงานให้เห็นอีกว่าอาการหวาดกลัวชาวต่างประเทศไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามในสังคมเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพด้วยเหมือนกัน

อาการของโรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้วินิจฉัยคนที่เป็นโรค Xenophobia ว่า อาการดังกล่าวอาจมีลักษณะคล้ายกับโรควิตกกังวลอื่นๆ นักวิจัยได้ทำการค้นคว้าเพื่อค้นหาว่าทำไมคนเราถึงมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างสุดโต่งต่อคนแปลกหน้าที่ไม่เคยพบมาก่อน และพบอาการดังนี้

  • มีความวิตกกังวลเมื่อต้องพบปะกับชาวต่างชาติ หรือการเดินทางไปยังต่างประเทศ
  • หายใจถี่รัวหากต้องสนทนากับชาวต่างชาติ
  • มีอาการตื่นตระหนกอย่างหนัก
  • ตัวสั่นรัว
  • เหงื่อออกมากผิดปกติ
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • หัวใจเต้นแรงผิดปกติ

หากผู้ที่มีอาการหวาดกลัวชาวต่างชาติ (Xenophobic) ถูกปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา จะส่งผลทำให้การใช้ชีวิตมีความลำบากมากขึ้น นำไปสู่อาการหวาดกลัวคนแปลกหน้าที่ไม่ได้เจาะจงแค่เพียงชาวต่างชาติเท่านั้น และส่งผลให้มีพฤติกรรมปลีกตัวออกจากสังคม

สาเหตุของอาการหวาดกลัวชาวต่างชาติ

สาเหตุหลักของโรคนี้มาจากความไม่เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการสร้างภาพซ้ำหรือการผลิตภาพลักษณ์เดิมๆของกลุ่มชาติพันธ์บางกลุ่มออกมา ทำให้เกิดความยึดติดกับภาพนั้นจนเกิดเป็นความหวาดกลัว ในขณะเดียวกันเรื่องของภาษาพูดที่แตกต่างกันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กลัวการเผชิญหน้าและต้องพูดคุยกับคนต่างชาติ

วิธีบำบัดอาการ

การรักษาโรคหวาดกลัวชาวต่างประเทศก็เหมือนโรควิตกกังวลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีการบำบัดและฟื้นฟูโดยผู้เชี่ยวชาญ ในบางกรณีมีการใช้ยาเพื่อลดความวิตกกังวล แต่การรักษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสงบหรือผ่อนคลายลง เพื่อที่จะสามารถควบคุมปฏิกิริยาของตนเองให้ดีขึ้น พร้อมกับมีการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อช่วยตรวจสอบสาเหตุของความวิตกกังวล และเช่นเดียวกับโรควิตกกังวลรูปแบบอื่นๆ การฟื้นตัวของผู้ที่เป็นโรคหวาดกลัวชาวต่างชาตินั้นเป็นกระบวนการที่อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ผู้ป่วยจะรู้สึกผ่อนคลายกับชาวต่างชาติหรือคนแปลกหน้า

โรคหวาดกลัวชาวต่างชาตินำไปสู่การเหยียดเชื้อชาติอย่างไร

ความหวาดกลัวชาวต่างชาติและการเหยียดเชื้อชาติมักจะมีความทับซ้อนกันอยู่ แต่เป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน เพราะในขณะที่การเหยียดเชื้อชาติมักจะสร้างความแตกแยกจากความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพ การมีอคติหรือเป็นปรปักษ์ต่อเชื้อชาติ สีผิว ภาษา สัญชาติ หรือชาติพันธุ์ มีการสร้างวาทกรรมที่นำไปสู่ความรู้สึกเหยียดเชื้อชาติต่อผู้อพยพหรือชนกลุ่มน้อยอื่นๆ เป็นต้น แต่ในส่วนของ Xenophobia จะหมายถึงพฤติกรรมตามความคิดที่ว่าคนอื่นเป็นคนแปลกหน้า เป็นชาวต่างชาติ หรือมาจากนอกชุมชนหรือต่างประเทศ อย่างไรก็ตามหากอาการดังกล่าวไม่ได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้น ก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจที่เลวร้ายขึ้น จนสามารถที่จะเปลี่ยนจากความหวาดกลัวเป็นความเกลียดชังได้ในที่สุด

 

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Racism and Xenophobia. http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime/racism-and-xenophobia. Accessed September 10, 2019

Xenophobia: Definition & Effects. https://study.com/academy/lesson/xenophobia-definition-effects.html. Accessed September 10, 2019

Xenophobia as a determinant of health: an integrative review. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30177729. Accessed September 10, 2019

Xenophobia in South Africa: Reflections, Narratives and Recommendations. https://www.sahistory.org.za/sites/default/files/archive-files/sapss_22_solomon_kosaka_0.pdf. Accessed September 10, 2019

Xenophobia. http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/xenophobia/. Accessed September 10, 2019

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Khongrit Somchai แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ