คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ฮอร์โมนไม่สมดุลในผู้ชาย อาการและสาเหตุที่เป็นไปได้

  ฮอร์โมนไม่สมดุลในผู้ชาย อาการและสาเหตุที่เป็นไปได้

  ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลในผู้หญิงและผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจกันมานานแล้ว โดยที่คนจำนวนมากอาจไม่ตระหนักเลยว่า ปัญหาฮอร์โมนไม่สมดุล ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายได้เช่นกัน รวมถึงสามารถพบได้บ่อยพอ ๆ กับผู้หญิงด้วย และนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะ ฮอร์โมนไม่สมดุลในผู้ชาย ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน ที่ Hello คุณหมอ นำมาฝากกัน

  ภาวะ ฮอร์โมนไม่สมดุล คืออะไร

  ความไม่สมดุลของฮอร์โมนสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศชาย อาจเกิดขึ้นได้จากความเครียด อาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน ภาวะทุพโภชนาการหรือการกินอาหารที่ไม่ดีพอ การขาดการออกกำลัง และปัจจัยอื่น ๆ

  ต่อมต่าง ๆ ในระบบต่อมไร้ท่อทำงานเกี่ยวเนื่องกัน สร้างความสมดุลให้กันและกันอย่างซับซ้อน และอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ อาการของความไม่สมดุลของฮอร์โมนอาจไม่ชัดเจน และมักจะถูกวินิจฉัยผิดพลาด หรือถูกละเลย วิธีเดียวที่จะรู้ได้อย่างแน่ชัดก็คือ การตรวจระดับฮอร์โมนด้วยการตรวจเลือด ตรวจน้ำลาย ตรวจซีรั่มของเลือด หรือตรวจปัสสาวะ

  อาการของภาวะ ฮอร์โมนไม่สมดุลในผู้ชาย

  เทสโทสเตอโรน (Testosterone) โปรแลคติน (Prolactin) และเอสโตรเจน (Estrogen) เป็นฮอร์โมนส่วนหนึ่งในจำนวนฮอร์โมนมากมายหลายชนิดที่สร้างขึ้นในร่างกายของผู้ชาย ในกระบวนฮอร์โมนทั้งหมดนี้ เทสโทสเตอโรน รับผิดชอบต่อลักษณะของความเป็นชาย เช่น การสร้างอสุจิ การสร้างขนใบหน้าและขนตามร่างกาย และมวลกล้ามเนื้อและกระดูก ภาวะเทสโทสเตอโรนต่ำ อาจเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ชาย แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพียงอย่างเดียวที่เกิดกับฮอร์โมนของผู้ชาย อาการของภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลในผู้ชาย อาจมีดังนี้

  • แรงขับทางเพศต่ำ

  เรารู้กันอยู่แล้วว่า เทสโทสเตอโรนส่งผลต่อสุขภาพทางเพศของผู้ชาย ภาวะเทสโทสเตอโรนต่ำสามารถทำให้แรงขับทางเพศของผู้ชายหายไปได้ แต่ในบางกรณี ปัญหาของแรงขับทางเพศที่หายไป อาจไม่ได้เป็นผลมาจากระดับเทสโทสเตอโรนต่ำเพียงอย่างเดียว แต่ระดับของโปรแลคติน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่รับผิดชอบในการสร้างน้ำนมต่ำ ก็อาจเป็นต้นเหตุของปัญหานี้ได้เช่นกัน

  จากการศึกษาวิจัยในยุโรปที่ศึกษาผู้ชายวัย 40-79 ปี กว่า 3,000 คน พบว่า ผู้ชายราวสองในสามที่มีระดับโปรแลคตินในร่างกายต่ำ มักหมดความสนใจทางเพศ และมีปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศได้เช่นกัน

  • การไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศ

  ภาวะนี้คือการที่ผู้ชายไม่สามารถรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ ภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาจเป็นสัญญาณของระดับเทสโทสเตอโรนต่ำ แต่ก็อาจเกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนได้เช่นกัน นั่นก็คือฮอร์โมนโปรแลคตินสูง เทสโทสเตอโรนต่ำ และมีความไม่สมดุลของไทรอยด์ร่วมด้วย

  • หน้าอกใหญ่

  ผู้ชายสร้างทั้งเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรน ผู้ชายต้องการเอสโตรเจนในปริมาณเล็กน้อยด้วยหลายเหตุผล ทั้งทางร่างกายและระบบประสาท โดยปกติแล้ว ผู้ชายมักจะไม่ประสบปัญหาเอสโตรเจนต่ำ เว้นแต่จะกินยาที่บล็อกเอสโตรเจน หรือมีปัญหาที่ต่อมใต้สมอง เอสโตรเจนรับผิดชอบต่อลักษณะของความเป็นผู้หญิง เช่น การมีหน้าอกโต ความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของเอสโตรเจน และการลดลงของเทสโทสเตอโรน จึงอาจเป็นสาเหตุของหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นในผู้ชาย ซึ่งเรียกทางการแพทย์ว่า ภาวะเต้านมโตในผู้ชาย หรือผู้ชายมีนม (Gynecomastia)

  • มีน้ำนมหรือของเหลวจากหัวนม

  ภาวะที่เรียกว่า ภาวะน้ำนมไหล หรือกาแลกโตเรีย (Galactorrhea) มักเกิดในผู้หญิง มีอาการ คือ ผู้หญิงมีน้ำนมทั้งที่ไม่ได้ให้นมบุตร แต่ภาวะนี้ก็สามารถเกิดกับผู้ชายที่มีภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลได้เช่นกัน ปกติแล้ว ภาวะนี้เกิดจากการมีระดับโปรแลคตินในเลือดสูง และเทสโทสเตอโรนต่ำ โดยโปรแลคตินเป็นฮอร์โมนที่สร้างโดยต่อมใต้สมอง ซึ่งมีทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย

  • ภาวะมีบุตรยาก

  เราจะระบุว่าผู้ชายมีภาวะมีบุตรยาก ก็ต่อเมื่อผู้ชายไม่สามารถมีบุตรได้ หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันสม่ำเสมอ เป็นเวลาราวหนึ่งปี ภาวะนี้อาจเกิดจากจำนวนอสุจิน้อยหรืออสุจิไม่แข็งแรง ภาวะมีบุตรยากอาจเป็นอาการหนึ่งของความไม่สมดุลของฮอร์โมนในผู้ชาย โดยมีฮอร์โมนหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอสุจิ

  จากข้อมูลของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ ในสหรัฐอเมริกา อธิบายถึงกระบวนการเจริญพันธ์ุของผู้ชายว่า เริ่มต้นขึ้นด้วยการสร้างฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่ง (Gonadotropin-releasing hormone; GnRH) ในสมองส่วนไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) ฮอร์โมนนี้จะกระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่งฮอร์โมนสองชนิดคือ Follicle Stimulating Hormone; FHS และ Luteinizing Hormone; LH ซึ่งฮอร์โมนทั้งสองนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับการสร้างอสุจิ เพราะ FHS จะทำหน้าที่ในการรักษาการสร้างอสุจิ ขณะที่ LH จะจัดการกับการสร้างเทสโทสเตอรโรน การหลั่งฮอร์โมน GnRH ไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ระดับฮอร์โมน FHS และ LH น้อยลง ซึ่งสามารถทำให้มีการสร้างอสุจิน้อยหรือไม่มีการสร้างอสุจิเลย ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยากในผู้ชายอีกด้วย

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  Is there a role for estrogens in the maintenance of men’s health?. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12630073. Accessed December 18, 2018

  Decreased Libido. https://www.hormone.org/diseases-and-conditions/mens-health/decreased-libido. Accessed December 18, 2018

  Galactorrhea. https://www.merckmanuals.com/home/hormonal-and-metabolic-disorders/pituitary-gland-disorders/galactorrhea. Accessed December 18, 2018

  Male Infertility. https://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/mens_health/male_factor_infertility_85,P01484. Accessed December 18, 2018

  Men’s Sexual Problems Linked to Low Prolactin Levels. https://www.livescience.com/41322-low-prolactin-men-sexual-impairment.html. Accessed December 18, 2018

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย pimruethai แก้ไขล่าสุด 24/11/2020
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ