home

โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ

โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ (Peyronie's Disease) คือ การที่อวัยวะเพศชาบโค้งงอผิดปกติ แต่มักจะมองไม่เห็นความผิดปกติในภาวะที่อวัยวะเพศปกติ โรคนี้ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านต่อคุณผู้ชาย แต่ผลกระทบจะมีอะไรบ้างนั้น ติดามได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ

โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ หรือโรคองคชาตโค้งงอ ทางการแพทย์เรียกว่า โรคพีโรนี (Peyronie’s Disease) โดยผู้ป่วยจะมีพังผืดแข็งที่องคชาต ทำให้องคชาตสูญเสียความสามารถในการยืดหยุ่น จึงเกิดการโค้งงอเมื่อแข็งตัว ว่าแต่ ระยะของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ จะมีกี่ระยะ หาคำตอบกันได้ในบทความนี้เลย ระยะของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ มีกี่ระยะ ระยะของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ สามารถแบ่งได้ 2 ระยะ ดังนี้ 1. ระยะเฉียบพลัน (Active Phase or Acute phase) อาการที่เป็นสัญญาณของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอระยะเฉียบพลัน คือ อาการเจ็บที่องคชาตเวลาเกิดการแข็งตัว และองคชาตอาจมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่น การโค้งงอ การอักเสบ รวมไปถึงมีคราบจุลินทรีย์ที่องคชาต โดยโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอระยะเฉียบพลันนี้ คราบจุลินทรีย์อาจก่อตัวขึ้นนานประมาณ 18 เดือน 2. ระยะเรื้อรัง (Chronic phase) สำหรับโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอระยะเรื้อรัง อาการเจ็บปวดที่องคชาตจะหายไป แต่อาการโค้งงอเมื่อองคชาตแข็งตัวจะยังคงอยู่ และอาจทำให้สมรรถทางเพศลดลง หรือเสื่อมลงได้ โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอระยะเรื้อรังเกิดขึ้นหลังจากที่คราบจุลินทรีย์ก่อตัวขึ้น โดยปกติ จะถือว่าเป็นโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอระยะเรื้อรังหลังอาการแรกปรากฎขึ้นตั้งแต่ 12-18 เดือนขึ้นไป การรักษาโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอในแต่ละระยะ การรักษาของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ว่าวิธีใดจะเหมาะสมกับอาการโรคอวัยวะเพศชายของคุณที่สุด โดยวิธีรักษาที่นิยมใช้ มีดังนี้ การใช้ยาปฎิชีวนะ เพื่อรักษาอาการอักเสบ การติดเชื้อ ลดขนาดของคราบจุลินทรีย์ […]

หัวข้อ โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ เพิ่มเติม

โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ

โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ หรือ โรคพีโรนี คือ โรคที่เนื้อเยื่อแผลในอวัยวะเพศของผู้ชาย ทำให้โค้งงอโค้ง หรือสูญเสียความยาวรวมไปถึงเส้นรอบวง อาจรู้สึกได้ถึงคราบจุลินทรีย์ผ่านผิวหนัง และอาจมีอาการเจ็บปวดในส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศ ฟังดูแล้วอาจจะน่ากลัว โดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลาย แต่อย่าเพิ่งกังวลใจไป เพราะโรคนี้สามารถรักษาได้ แล้ว การรักษาโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ จะมีวิธีใดบ้าง เราไปหาคำตอบกันเลย โดยทั่วไปอวัยวะเพศชาย ประกอบด้วยท่อกระบอก 3 ท่อ ท่อด้านบน 2 ท่อ ซึ่งทำหน้าที่ในการแข็งตัวระหว่างท่อด้านบน 2 ท่อจะมีท่อด้านล่างอีก 1 ที่หุ้มรอบท่อปัสสาวะ และเป็นทางเดินของน้ำอสุจิและตัวอสุจิ เวลาคุณผู้ชายกเกิดอารมณ์ทางเพศ เลือดจะไหลเวียนไปในด้านบนท่อสองเหมือนการเป่าลูกโป่ง ทำให้ส่วนอวัยวะเพศทั้งหมดแข็งตัวขึ้น ถ้าหากมีท่อด้านใดสั้นกว่า หรือมีแผลบริเวณท่อ ทำให้ไม่สามารถขยายตัวได้ และเกิดเป็นภาวะโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอได้ การรักษาโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ มีกี่แบบ 1. การรักษาโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ ด้วยการผ่าตัด แพทย์จะผ่าตัดรักษาโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอในกรณีที่อวัยวะเพศผิดรูปอย่างรุนแรง โดยวิธีผ่าตัด ที่นิยมใช้ มีดังนี้ การเย็บด้านตรงข้ามกับด้านที่โค้งงอ การตัดออก และการปลูกถ่ายอวัยวะ การใส่อุปกรณ์เทียมภายในอวัยวะเพศชาย การผ่าตัดรักษาโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ มีผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ การผ่าตัดย่อมมีความเสี่ยง แต่เปอร์เซ็นต์ในการเกิดผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดรักษาโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอนั้นมีค่อนข้างน้อย และเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก โดยความเสี่ยงที่อาจพบได้จากการรักษาโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอด้วยการผ่าตัด ได้แก่ การผ่าตัดแบบการเย็บด้านตรงข้ามกับด้านที่โค้งงอเป็นเทคนิคที่ใช้ไหมชนิดไม่ละลาย ซึ่งวิธีนี้อาจทำให้อวัยวะเพศชายสั้นลง หรืออาจทำให้เกิดก้อนใต้ผิวหนังได้ การผ่าตัดเทียมอวัยวะเพศชายอาจมีความเสี่ยง เช่น การติดเชื้อ ผู้ที่เข้ารับการรักษาโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอด้วยการผ่าตัด ควรดูแลแผลผ่าตัดให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ หรือการอักเสบของแผล 2. […]

โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ

อวัยวะเพศชาย ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในร่างกาย และน่าจะเป็นอวัยวะที่หนุ่ม ๆ หวงแหนมากที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย อวัยวะเพศชายของแต่ละบุคคลย่อมมีขนาด สี และรูปร่างแตกต่างกันออกไป ยาว ใหญ่ เล็ก หรือสั้นไม่เท่ากัน ซึ่งอาจมีปัจจัยมาจากพันธุกรรม หรือการรับสารเคมี ถึงแม้อวัยวะเพศจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ แต่ปัญหาของอวัยวะเพศก็มีมากมายเช่นกัน วันนี้เราจะพาคุณทำความรู้จักกับ โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ โรคนี้เป็นอย่างไร เราไปหาคำตอบกันเลย โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ หรือ โรคพีโรนี คืออะไร โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอหรือโรคพีโรนี (Peyronie’s disease) เป็นปัญหาสุขภาพเพศชาย ที่เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในอวัยวะเพศชาย เนื่องจากมีคราบจุลินทรีย์ก่อตัวขึ้นใต้ผิวหนังของอวัยวะเพศชาย อาจทำให้อวัยวะเพศโค้งงอระหว่างแข็งตัว ใครสามารถเป็น โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ ได้บ้าง โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอมักพบในผู้ชายที่มีปัจจัยดังต่อไปนี้ มีพังพืดใต้อวัยวะเพศชายแต่กำเนิด อายุ 40-70 ปี แต่ชายวัย 20 ก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน มีประวัติของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สัญญาณและอาการของโรค อวัยวะเพศมีลักษณะโค้งงอผิดปกติ โดยอวัยวะเพศชายอาจจะโค้งขึ้น หรืองอไปด้านใด ด้านหนึ่ง รู้สึกเหมือนมีก้อนในอวัยวะเพศ ปวดบริเวณอวัยวะเพศ มีปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ อวัยวะเพศของคุณอาจสั้นลงเนื่องจากโรคพีโรนี ขณะที่อวัยวะเพศอ่อนนุ่มคุณอาจจะไม่เห็นปัญหา แต่หากรุนแรง คราบจุลินทรีย์ที่แข็งตัวจะขัดขวางความยืดหยุ่นทำให้เกิดความเจ็บปวด สาเหตุของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการเป็นโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ ยังไม่มีการระบุแน่ชัดได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งบางครั้งภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากได้รับบาดเจ็บที่อวัยวะเพศ เช่น อวัยวะเพศงอระหว่างมีเพศสัมพันธ์ มีคราบจุลินทรีย์ที่เป็นเส้น ๆ ซึ่งทำให้เลือดออกภายในอวัยวะเพศด้วย ผู้ชายที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน รวมถึงผู้ชายที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้มากกว่า วิธีรักษาที่แพทย์นิยมใช้ การรักษาที่นิยมใช้ ได้แก่ การฉีดอวัยวะเพศชาย […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon