นอนมากกว่าปกติ เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า และอีกสารพัดโรคร้าย!

เขียนบทความโดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020
Share now

คุณเคยพบว่าตัวเอง นอนมากกว่าปกติ หรือเปล่า? หากเป็นเช่นนั้น อาจเป็นผลมาจากภาวะซึมเศร้าก็เป็นได้ ปัญหาเกี่ยวกับการนอนและภาวะซึมเศร้าอาจมีปัจจัยเสี่ยง และอาการทางร่างกายแบบเดียวกัน และภาวะทั้งสองอาจมีการตอบสนองต่อวิธีการรักษาเดียวกัน ปัญหาเกี่ยวกับการนอนยังสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้าที่รุนแรงมากขึ้นด้วย

การนอนและภาวะซึมเศร้าสัมพันธ์กันอย่างไร

ปัญหาเกี่ยวกับการนอน เป็นสิ่งบ่งชี้ประการหนึ่งของภาวะซึมเศร้า คุณอาจนอนมากเกินไป หรือนอนไม่หลับ เมื่อมีภาวะซึมเศร้า สำหรับผู้ที่ทรมานจากการนอนมากเกินไป (hypersomnia) เป็นความผิดปกติทางสุขภาพอย่างแท้จริง ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยส่วนใหญ่แล้ว อาการนอนไม่หลับ (insomnia) มักพบได้ทั่วไป โดยในทางกลับกัน ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าผู้ที่นอนหลับปกติได้ถึง 10 เท่า

โรคซึมเศร้าทำให้คุณรู้สึกเศร้า สิ้นหวัง ไร้ค่า และไร้ประโยชน์ แน่นอนว่าเราทั้งหมดสามารถรู้สึกเศร้าหรือหดหู่ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อคุณรู้สึกเศร้าเป็นเวลานาน และความรู้สึกดังกล่าวรุนแรงขึ้น อารมณ์ซึมเศร้าและอาการทางร่างกายที่สัมพันธ์กัน จะทำให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ อาการซึมเศร้าอื่นๆ ได้แก่

  • รู้สึกเศร้าหรือว่างเปล่าอย่างมาก
  • รู้สึกสิ้นหวัง ไร้ค่า หรือรู้สึกผิด
  • รู้สึกอ่อนเพลียและเชื่องช้ามาก หรือวิตกกังวลและกระวนกระวาย
  • ขาดความสนใจในสิ่งต่างๆ ซึ่งเคยสนใจมาก่อน
  • หมดแรง
  • มีปัญหาเกี่ยวกับการทำสมาธิ การคิด หรือการตัดสินใจ
  • ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทำให้น้ำหนักร่างกายเปลี่ยนแปลง
  • ความอยากนอนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

หากมีอาการเหล่านี้อย่างน้อยห้าอาการ เป็นเวลามากกว่าสองสัปดาห์ คุณควรพบแพทย์สำหรับการวินิจฉัยอย่างเหมาะสม

เหตุใดการนอนจึงสำคัญ

แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกคนที่นอนมากเกินไปจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน สาเหตุอื่นๆ ที่เป็นไปได้ของการนอนมากเกินไป ได้แก่ การใช้สารบางชนิด เช่น แอลกอฮอล์ และยาที่แพทย์สั่งบางชนิด อาการอื่นๆ เช่น อาการซึมเศร้า อาจทำให้มีอาการนอนมากเกินไปได้ แต่ก็มีผู้ที่แค่ต้องการนอนมากโดยไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็เป็นได้

อาการหรือโรคต่อไปนี้เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับการนอน หรืออาจทำให้เกิดปัญหาการนอนได้

เบาหวาน

ผู้ที่นอนมากเกินไปหรือนอนไม่เพียง พอมีความเสี่ยงต่อเบาหวานได้มากกว่า

โรคอ้วน

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดได้จากการนอนมากเกินไป การศึกษาหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการนอนและโรคอ้วนเผยว่า ผู้ที่นอนเป็นเวลา 9 หรือ 10 ชั่วโมงต่อวันทุกคืน มีโอกาสร้อยละ 21 ที่จะเป็นโรคอ้วนเป็นเวลาเกินกว่า 6 ปี มากกว่าผู้ที่นอนเป็นเวลาระหว่าง 7 และ 8 ชั่วโมง

ปวดศีรษะ

คุณอาจคิดว่าการนอนหลับสนิท สามารถรักษาอาการปวดศีรษะได้ ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า การนอนมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดพักผ่อน อาจก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ในบางคน การนอนมากเกินไปอาจส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมอง ที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ในตอนเช้า

ปวดหลัง

ย้อนกลับไปในอดีต ผู้ที่มีอาการปวดหลังมักได้รับคำแนะนำให้พักผ่อนมากขึ้น อย่างไรก็ดี วิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์ว่า วิธีการรักษาแบบดังเดิมนี้เป็นสิ่งที่ผิดและทำให้อาการแย่ลงได้ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีความจำเป็นต่อการคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นของร่างกาย หากคุณมีอาการปวดหลัง ให้ไปพบแพทย์ แพทย์อาจแนะนำไม่ให้นอนมากเกินไป หากเป็นไปได้

โรคซึมเศร้า

ถึงแม้ว่าอาการนอนไม่หลับมักสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้า มากกว่าการนอนมากเกินไป แต่ก็มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าประมาณร้อยละ 15 ที่มีอาการนอนมากเกินไป ในทางกลับกัน อาจทำให้โรคซึมเศร้ามีอาการแย่ลงได้ เนื่องจากนิสัยการนอนตามปกติ เป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนการฟื้นฟูของร่างกาย

การเสียชีวิต

การศึกษาจำนวนมากพบว่า ผู้้ที่นอนเป็นเวลา 8 หรือ 9 ชั่วโมงต่อคืน มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าผู้ที่นอน 7 ถึง 8 ชั่วโมงต่อคืนอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีการระบุเหตุผลสำหรับความสัมพันธ์ดังกล่าว แต่นักวิจัยพบว่า โรคซึมเศร้าและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำ มีความสัมพันธ์กับการนอนเป็นเวลานานขึ้น นักวิจัยคาดว่า ปัจจัยเหล่านี้อาจสัมพันธ์กับการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น ที่พบในการศึกษาผู้ป่วยที่นอนมากเกินไป

Hello Health Group ม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา

Sleep and Depression. http://www.webmd.com/depression/guide/depression-sleep-disorder#1. Accessed December 17, 2016.

DEPRESSION AND SLEEP. https://sleepfoundation.org/sleep-disorders-problems/depression-and-sleep. Accessed December 17, 2016.

Sleep and Depression. http://www.webmd.com/depression/sleep-depression#1. Accessed December 17, 2016.

Why Is Sleep Important? https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/sdd/why. Accessed December 17, 2016.

แพทย์หญิงกนกลักษณ์ ศิริรุ่งวัฒนากุล จิตแพทย์  ประจำโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นกับคุณหมอได้ง่ายๆ ...

จากผู้เชี่ยวชาญ แพทย์หญิงกนกลักษณ์ ศิริรุ่งวัฒนากุล

นอนมากกว่าปกติ เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า และอีกสารพัดโรคร้าย!

คุณ นอนมากกว่าปกติ หรือเปล่า? หากเป็นเช่นนั้น อาจเป็นผลมาจากภาวะซึมเศร้าก็เป็นได้ และปัญหาการนอนยังสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพอีกหลายอย่างด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี
นอนมากกว่าปกติ เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า และอีกสารพัดโรคร้าย!

เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย อารมณ์แปรปรวน ขนาดนี้ ทำยังไงดีล่ะ

ทุกคนคงเคยมี อารมณ์แปรปรวน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิต และนอกจากสาเหตุทางอารมณ์แล้ว อารมณ์แปรปรวนแบบนี้อาจมีสาเหตุจากทางร่างกายก็เป็นได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย อารมณ์แปรปรวน ขนาดนี้ ทำยังไงดีล่ะ
READ MORE FROM แพทย์หญิงกนกลักษณ์ ศิริรุ่งวัฒนากุล

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คาสโตเรียม (Castoreum)

คาสโตเรียม (Castoreum) สารสกัดที่ได้มาจากต่อมในทวารหนักของตัวบีเวอร์เพื่อใช้เพื่อรักษาโรคซึมเศร้า อาการวิตกกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
แพทย์หญิงกนกลักษณ์ ศิริรุ่งวัฒนากุล จิตแพทย์  ประจำโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นกับคุณหมอได้ง่ายๆ ...

บทความแนะนำ

9 ของว่างก่อนเข้านอน ที่ช่วยให้ นอนหลับสบายขึ้น

9 ของว่างก่อนเข้านอน ที่ช่วยให้ นอนหลับสบายขึ้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ เมษายน 2, 2020
พูดคนเดียว ไม่ได้หมายความว่าบ้า ประโยชน์ของการพูดคนเดียวที่คุณอาจไม่เคยรู้

พูดคนเดียว ไม่ได้หมายความว่าบ้า ประโยชน์ของการพูดคนเดียวที่คุณอาจไม่เคยรู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กุมภาพันธ์ 12, 2020
5 สาเหตุสำคัญ ที่อาจทำให้คุณเป็น โรคนอนไม่หลับ

5 สาเหตุสำคัญ ที่อาจทำให้คุณเป็น โรคนอนไม่หลับ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 19, 2019
คนท้องกับการนอน อีกหนึ่งปัญหากวนตัวกวนใจที่มากับการตั้งครรภ์และวิธีรับมือ

คนท้องกับการนอน อีกหนึ่งปัญหากวนตัวกวนใจที่มากับการตั้งครรภ์และวิธีรับมือ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 8, 2018