home

ต้อกระจก

ปกติเลนส์ตาจะมีลักษณะใส ทำหน้าที่ในการรวมแสงให้ตกลงบนประสาทตาพอดี แต่เมื่อเกิด ต้อกระจก ขึ้นที่ดวงตา จะทำให้แสงไม่สามารถเข้าไปในตาได้อย่างปกติ ทำให้ตาขุ่นมัว หรือมองเห็นไม่ชัดเจน ซึ่งต้อกระจกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

ความรู้ทั่วไป

ต้อกระจก

ต้อกระจก เป็นปัญหาสุขภาพดวงตาที่พบได้มากในกลุ่มของผู้สูงอายุ ซึ่งผ่านการใช้งานดวงตามาอย่างหนักหน่วงเป็นเวลาหลายสิบปี จนกระทั่งดวงตาเริ่มมีการเสื่อมสภาพ และเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดต้อกระจก อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นต้อกระจก Hello คุณหมอ มีเคล็ดลับดูแลสุขภาพดวงตา เพื่อ ป้องกันต้อกระจก ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แบบไม่ต้องรอให้เข้าสู่วัยสูงอายุมาฝากค่ะ ต้อกระจก เป็นอย่างไร ในดวงตาของเราจะมีองค์ประกอบที่เรียกว่าเลนส์ตา ซึ่งมีลักษณะใส เป็นจุดที่มีการรวมตัวของแสงและผ่านเข้าไปในตา แต่สำหรับผู้ที่เป็น ต้อกระจก จะมีเลนส์ตาที่ขุ่นมัว เวลามองเห็นจะรู้สึกมองเห็นไม่ชัด มีความขุ่นมัวคล้ายกับมีหมอกหรือฝุ่นหนาบดบัง ทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจน อ่านหนังสือได้ลำบาก ขับรถไม่สะดวก หรือความสามารถในการมองเห็นใบหน้าผู้อื่นลดลง  ต้อกระจก เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณโปรตีนในเลนส์ตาที่เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งไปบดบังแสงไม่ให้ผ่านเข้ามายังเลนส์ตา หรืออาจเกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพของเลนส์ตาเมื่อมีอายุมากขึ้น หรือบางครั้งต้อกระจกก็อาจเกิดจากพันธุกรรม การบาดเจ็บที่เนื้อเยื่อตา หรือมีประวัติการผ่าตัดดวงตามาก่อน อย่างไรก็ตาม ต้อกระจกมักไม่ใช่อาการทางสุขภาพดวงตาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่จะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ จนกระทั่งรบกวนการมองเห็น หรือเริ่มมีสัญญาณของต้อกระจก เช่น ทัศนวิสัยในการมองเห็นเบลอ คล้ายมีหมอกบังตา ประสิทธิภาพในการมองเห็นในตอนกลางคืนลดน้อยลงกว่าเดิม ต้องใช้แสงสว่างในการอ่านหนังสือและการทำกิจกรรมอื่น ๆ มากขึ้น มองเห็นวงแหวนบริเวณที่มีแสงไฟ หรือหลอดไฟ มองเห็นสิ่งต่าง ๆ เป็นสีออกเหลือง หรือสีซีดจาง มองเห็นภาพซ้อน ป้องกันต้อกระจก ได้อย่างไร รับประทานกรดไขมันโอเมก้า 3 กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นสารอาหารสำคัญที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารจำพวกปลาที่มีไขมัน เช่น […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ต้อกระจก ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon
x