home

ต้อหิน

ต้อหิน เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการตาบอดซึ่งไม่สามารถรักษาได้ ซึ่งต้อหินสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ลองมาศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ และวิธีการป้องกันกันดีกว่า

x