คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ถุงยาง กับความเข้าใจผิด ๆ

ถุงยาง กับความเข้าใจผิด ๆ

ถุงยาง เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ถือว่ามีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การติดเชื้อ HIV การใช้ถุงยางอนามัยจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อใช้อย่างถูกต้อง และใช้อย่างสม่ำเสมอ แต่ในความเป็นจริง ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องหรือสม่ำเสมอ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว ซึ่งมีเพียงประมาณ 55% ที่ใช้ถุงยางอนามัย นอกจากนั้น จากศึกษาในปี ค.ศ. 2015 ใน International Journal of STDs and AIDS ทำให้เห็นว่า ยังมีความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยอยู่

ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับถุงยาง

ความเข้าใจผิดที่ 1 ใช้ถุงยาง 2 ชิ้นสามารถป้องกันได้ดีกว่าชิ้นเดียว

ถึงแม้ว่าจะดูมีเหตุผล แต่การใช้ถุงยางอนามัย 2 ชิ้นพร้อมกันอาจทำให้ถุงยางมีประสิทธิภาพน้อยลง เนื่องจาก ถ้าใช้พร้อมกันอาจทำให้เพิ่มแรงเสียดทานระหว่างถุงยางอนามัย 2 ชิ้น ซึ่งทำให้มีแนวโน้มที่ถุงยางอนามัยฉีกขาดได้

ความเข้าใจผิดที่ 2 ขนาดของถุงยางไม่ใช่ประเด็น

เนื่องจาก อวัยวะเพศชายมีขนาดแตกต่างกัน การใช้ถุงยางให้ถูกขนาดจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น และการใช้ถุงยางที่มีขนาดพอดีกับอวัยวะเพศชาย ยังทำให้ถุงยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในการคุมกำเนิด เพราะการใช้ถุงยางผิดขนาดอาจทำให้เกิดปัญหาได้ เช่น การใช้ถุงยางที่มีขนาดเล็กเกินไป หรือคับเกินไป อาจทำให้ถุงยางขาด รวมถึงในกรณีที่สวมถุงยางขนาดใหญ่เกินไป หรือหลวมเกินไปก็เสี่ยงทำให้ถุงยางอนามัยหลุดออก จึงควรเลือกขนาดที่มีความพอดีกับขนาดของตนเอง

ความเข้าใจผิดที่ 3 ถุงยางอาจมีรูรั่ว หรือผลิตมาไม่ดี

ถุงยางอนามัยถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภท 2 (Class II Medical Devices) ซึ่งหมายความว่า การผลิตถุงยางอนามัยได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนั้น ถุงยางอนามัยจึงต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ถุงยางอนามัยยังต้องได้รับการทดสอบรูรั่วและข้อบกพร่องอื่น ๆ ในขั้นตอนการผลิต ความเข้าใจผิดว่าถุงยางมีรูรั่วและไม่ควรใช้ อาจทำให้บางคนหลีกเลี่ยงการคุมกำเนิดด้วยวิธีนี้

ความเข้าใจผิดที่ 4 ถุงยางอนามัยใช้ยาก และทำให้ไม่สะดวก

บางคนเชื่อว่าถุงยางอนามัยใช้ยาก แล้วแถมยังอาจส่งผลต่อความสนุกเวลามีเพศสัมพันธ์ แต่ความจริงแล้ว การใช้ถุงยางอนามัยอาจไม่รบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข เนื่องจาก ถุงยางอนามัยมีหลายลักษณะ มีสี ผิวสัมผัส รวมถึงรสชาติต่าง ๆ ให้เลือกใช้ จึงอาจสร้างความพึงพอใจให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากสวมใส่ถุงยางอนามัยแล้วรู้สึกอึดอัด อาจเป็นเพราะเลือกผิดขนาด นอกจากนี้ ควรฝึกใส่ถุงยางให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการคุมกำเนิด

ความเข้าใจผิดที่ 5 ถุงยางอนามัยปลอดภัย 100%

ความจริงแล้วไม่มีวิธีการคุมกำเนิดใด ที่สามารถป้องกันได้ 100% ถุงยางอนามัยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน เช่น ถุงยางอนามัยที่ซื้อจากอินเทอร์เน็ตบางยี่ห้อ ดังนั้น จึงควรซื้อถุงยางอนามัยจากยี่ห้อที่น่าเชื่อถือ และควรตรวจสอบ ดังนี้

  • มีวันผลิตและวันหมดอายุ
  • ถุงผลิตภัณฑ์ปิดสนิท ไม่มีรอยแกะหรือรอยรั่ว
  • ผลิตภัณฑ์ไม่มีความเสียหาย

ความเข้าใจผิดที่ 6 ถุงยางอนามัยไม่สามารถคุมกำเนิดได้

ในกรณีที่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี และใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันได้ 98% ซึ่งทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์ของผู้หญิงอยู่ที่ 2 ใน 100 คนในช่วง 1 ปีแรกของการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อคุมกำเนิด นอกจากนี้ การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับคนทั่ว ๆ ไป โดยเฉลี่ยจะมีประสิทธิภาพ 85% อย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ถุงยางขาดหรือรั่ว และควรระวังความผิดพลาดในการใช้ถุงยาง ดังต่อไปนี้

  • ไม่ใช่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
  • ใช้ถุงยางอนามัยไม่ถูกต้อง เช่น ใส่ถุงยางช้าเกินไปและถอดออกเร็วเกินไป หรือใช้ถุงยางผิดขนาด
  • ใช้ถุงยางอนามัยที่หมดอายุ
  • แกะถุงยางอนามัยด้วยของมีคม หรือใช้เล็บเจาะ
  • ใช้ถุงยางอันเก่าซ้ำ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Male condoms: know the facts. https://www.nhs.uk/live-well/sexual-health/condoms-know-the-facts/. Accessed on March 28 2019.

Condom Myths and Misconceptions: The Male Perspective. https://www.academia.edu/1850717/Condom_Myths_and_Misconceptions_The_Male_Perspective. Accessed on March 28 2019.

Condom Myths Busted!. https://www.teensource.org/hookup/condom-myths-busted. Accessed November 03, 2021

Condom Myths and Facts. https://phctheproject.org/condom-myths-and-facts/. Accessed November 03, 2021

CONDOMS – FACTS & FICTION. https://www.sexualhealthdg.co.uk/condomyths.php. Accessed November 03, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Sopista Kongchon แก้ไขล่าสุด 03/11/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย