backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

มีอารมณ์ สังเกตได้อย่างไร และรับมือได้อย่างไร

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 16/10/2023

มีอารมณ์ สังเกตได้อย่างไร และรับมือได้อย่างไร

มีอารมณ์ หมายถึงมีความต้องการทางเพศที่อาจเกิดขึ้นจากการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจูบ การเล้าโลม ดูสื่ออนาจาร การช่วยตัวเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น อวัยวะเพศแข็งตัว คลิตอริสไวต่อความรู้สึก คัดตึงเต้านม มีน้ำหล่อลื่น อย่างไรก็ตาม บางคนอาจไม่มีอารมณ์ทางเพศแม้จะถูกกระตุ้น ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ ความต้องการทางเพศลดลง หรือปัญหาความสัมพันธ์ เป็นต้น

วงจรการตอบสนองทางเพศ

วงจรการตอบสนองทางเพศทั้งชายและหญิงแบ่งออกเป็น 4 ระยะ โดยแต่ละคนอาจมีการตอบสนองทางเพศและถึงจุดสุดยอดไม่พร้อมกัน รวมทั้งความรุนแรงของอารมณ์ทางเพศและเวลาที่ใช้ในแต่ละระยะอาจไม่เท่ากัน การเข้าใจความแตกต่างอาจช่วยให้คู่รักเข้าใจการตอบสนองของอีกฝ่ายมากขึ้น

ระยะที่ 1 เกิดอารมณ์

หญิง: เริ่มมีอารมณ์ทางเพศ ทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ผิวหนังแดง หน้าอกเต่งตึง หัวนมแข็งตัว เลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะเพศ ทำให้อวัยวะเพศและผนังช่องคลอดบวมขึ้น เริ่มมีน้ำหล่อลื่นไหลออกจากช่องคลอด

ชาย: อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อหดเกร็ง ผิวหนังแดง เลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะเพศทำให้องคชาตแข็งตัว ลูกอัณฑะบวม ถุงอัณฑะกระชับมากขึ้นและเริ่มหลั่งน้ำหล่อลื่นออกจากองคชาต

ระยะที่ 2 ตื่นตัว

หญิง: อารมณ์ทางเพศเริ่มรุนแรงขึ้น การหายใจและการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อหดเกร็งและชาเล็กน้อย การไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้นทำให้ช่องคลอดบวมขึ้นและอาจเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้ม คลิตอริสไวต่อความรู้สึกมากขึ้น และอาจหดกลับเข้าไปในหนังหุ้มเพื่อเลี่ยงการถูกกระตุ้น

ชาย: อารมณ์ทางเพศเริ่มรุนแรงขึ้น การหายใจและการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อหดเกร็ง กระตุก และชาเล็กน้อย การไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้นทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวมากขึ้นและขยายใหญ่ขึ้น ลูกอัณฑะเริ่มกระชับมากขึ้น

ระยะที่ 3 ถึงจุดสุดยอด

หญิง: เมื่อสำเร็จความใคร่ กล้ามเนื้อในช่องคลอดจะหดตัวเป็นจังหวะ กล้ามเนื้อกระตุก อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจและความดันขึ้นสูงสุด

ชาย: เมื่อสำเร็จความใคร่ กล้ามเนื้อจะหดตัวอย่างเฉียบพลัน กล้ามเนื้อกระตุก อารมณ์ทางเพศถูกปลดปล่อย ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และการหายใจอยู่ในอัตราสูงสุด ฐานองคชาตหดตัวอย่างเป็นจังหวะส่งผลให้มีการหลั่งน้ำอสุจิออกมา

ระยะที่ 4 กลับสู่ภาวะปกติ

ระยะนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะกลับสู่ภาวะปกติ อวัยวะเพศที่บวมจะค่อย ๆ กลับสู่สภาพเดิม อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตและการหายใจจะค่อย ๆ ช้าลง และอาจทำให้มีอาการเหนื่อยล้า

มีอารมณ์ทางเพศบ่อย รับมืออย่างไรได้บ้าง

บางคนอาจมีอารมณ์ทางเพศง่ายและบ่อยครั้งซึ่งอาจไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่หากมีอารมณ์มากเกินไปอาจกระทบต่อการใช้ชีวิตและการทำงานได้ โดยสามารถรับมือกับอารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยวิธีเหล่านี้

 • เบี่ยงเบนความสนใจ หากิจกรรมที่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจทางเพศ เช่น ออกกำลังกาย วิ่ง ทำสวน พูดคุยกับเพื่อน เพื่อช่วยให้ความสนใจทางเพศและลดอารมณ์ทางเพศลงไปชั่วขณะ
 • ปรึกษาคุณหมอ หากอารมณ์ทางเพศรบกวนการใช้ชีวิตและการทำงานมากเกินไป ควรปรึกษาคุณหมอ เนื่องจากอาจเป็นความผิดปกติทางร่างกายหรือทางจิตใจ ซึ่งอาจจำเป็นต้องทำการรักษา

ไม่มีอารมณ์ทางเพศ เกิดขึ้นจากอะไรได้บ้าง

การไม่มีอารมณ์ทางเพศ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

ความต้องการทางเพศลดลง

ปัญหานี้พบได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความต้องการทางเพศ ดังนี้

 • ความผิดปกติของฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนเพศชายต่ำ ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
 • ปัญหาสุขภาพกาย เช่น เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคทางระบบประสาท
 • ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ ความเครียด เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 • การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาแก้ซึมเศร้า ยากดประสาท ยาลดความดัน
 • ความเหนื่อยล้า ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน เลี้ยงลูก หรือดูแลพ่อแม่ อาจส่งผลให้อารมณ์ทางเพศลดลง
 • การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือด อาจทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศลดลง และทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงตามไปด้วย

ปัญหาการถึงจุดสุดยอด

ผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดช้ากว่าผู้ชายจึงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการกระตุ้นเล้าโลมที่มากกว่า แต่หากผู้หญิงไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลย อาจทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงไม่ถึงจุดสุดยอด อาจมีดังนี้

 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • ถูกกระตุ้นไม่มากพอ
 • ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก
 • ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล
 • เคยมีประสบการณ์ทางเพศที่กระทบกระเทือนจิตใจ เช่น เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ความเจ็บปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์

ความเจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์อาจส่งผลต่ออารมณ์ทางเพศ ทำให้รู้สึกไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ได้ ดังนี้

 • ภาวะช่องคลอดแห้ง ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนอาจมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้มีการหลั่งน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดลดลง ทำให้ช่องคลอดแห้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้มีอาการเจ็บปวดได้ ดังนั้น จึงควรใช้สารหล่อลื่นเพื่อช่วยลดความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
 • การผ่าตัดอวัยวะเพศ อาจส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของอวัยวะเพศ ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ และอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการทางเพศซึ่งอาจทำให้มีอาการเจ็บปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์และยังทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงตามไปด้วย
 • ไม่มีอารมณ์ทางเพศ จะแก้ไขอย่างไรดี

  บางคนที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือมีอารมณ์ทางเพศต่ำ อาจสามารถรักษาได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

  • ความต้องการทางเพศลดลง หากเกิดจากปัญหาสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตอาจต้องทำการรักษาโรคเรื้อรังและภาวะทางจิตนั้น หรือหากเกิดจากการใช้ยาบางชนิด อาจต้องเปลี่ยนหรือหยุดใช้ยาเพื่อให้ฮอร์โมนเพศกลับมาทำงานปกติ ทั้งนี้ หากต้องใช้ยาเพื่อรักษาโรคควรปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอ
  • ปัญหาถึงจุดสุดยอด ผู้หญิงอาจถึงจุดสุดยอดช้ากว่าผู้ชาย ดังนั้น เพื่อให้ประสบการณ์ทางเพศระหว่างคู่รักดีขึ้น ผู้ชายควรกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้หญิงให้เพียงพอ ทั้งนี้ ความชื่นชอบของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ควรสอบถามความชอบหรือจุดเร้าอารมณ์จากฝ่ายหญิงให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้
  • ความเจ็บปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ หากรู้สึกเจ็บปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากช่องคลอดแห้ง อาจใช้สารหล่อลื่นเพื่อช่วยลดอาการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  พลอย วงษ์วิไล


  เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 16/10/2023

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา