คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

สกินชิพ คือ อะไร ช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างไร

  สกินชิพ คือ อะไร ช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างไร

  สกินชิพ คือ การแสดงความรู้สึกของความผูกพันและความรู้สึกอันดีระหว่างคนสองคน ผ่านการสัมผัสทางผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นการจูบ การโอบกอด การจับมือ การสัมผัสตัว โดยเฉพาะระหว่างสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง และคนรัก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสัมผัสนั้นจะสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารอารมณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แต่ก็ควรอยู่บนพื้นฐานของการยินยอมของทั้งสองฝ่าย เพื่อช่วยในการรักษาความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความสบายใจและรู้สึกปลอดภัยต่อกันได้อย่างราบรื่น

  เครื่องมือคำนวณการตกไข่

  เครื่องมือคำนวณการตกไข่

  ติดตามรอบการมีประจำเดือนของคุณ เพื่อดูวันที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หรือคุมกำเนิด

  เครื่องมือคำนวณการตกไข่

  ติดตามรอบการมีประจำเดือนของคุณ เพื่อดูวันที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หรือคุมกำเนิด

  เครื่องมือคำนวณการตกไข่

  ระยะเวลารอบเดือน

  (วัน)

  28

  ช่วงมีประจำเดือน

  (วัน)

  7

  สกินชิพ คือ อะไร

  สกินชิพ (Skinship) มาจากคำว่า Skin และ Kinship เป็นคำศัพท์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น คำว่าสกินชิพ หรือที่เรียกตามสำเนียงญี่ปุ่นว่า ซูคินชิบปุ (Sukinshippu) ใช้สื่อความหมายถึงการสัมผัสใกล้ชิดต่อกันระหว่างคุณแม่และลูกน้อย ในลักษณะเนื้อแนบเนื้อ (Skin-to-skin) จากนั้นความหมายเพี้ยนไปจนเปลี่ยนบริบทมาเป็นคำศัพท์ที่แสดงถึงการสัมผัสทางกายระหว่างคู่รัก เพื่อน หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกัน ต่อมาคำว่าสกินชิพได้แพร่ไปยังประเทศอื่น ๆ และใช้กันแพร่หลายมากขึ้น โดยทั่วไป คำว่าสกินชิพ หมายถึงการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สัมผัสตัว จับมือ จูบ โอบกอด เพื่อแสดงความรู้สึกอันดีที่มีต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ที่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อกัน

  ประโยชน์ของการสกินชิพกับคนที่รัก

  การสกินชิพหรือการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอันเป็นที่รัก อาจมีประโยชน์ ดังนี้

  ช่วยลดฮอร์โมนความเครียด

  การกอดกันของคู่รักมีส่วนช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตัวหลักที่ทำหน้าที่ควบคุมการตอบสนองต่อความเครียดของร่างกาย ส่งผลให้รู้สึกเครียดหรือวิตกวังกลกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ ฮอร์โมนนี้อาจลดลงได้ด้วยการสกินชิพหรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ทำให้รู้สึกสบายใจเป็นประจำ นอกจากนี้ การกอดยังมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้อีกด้วย

  งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Biological Psychology เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ศึกษาเกี่ยวกับ ความเชื่อมโยงของการกอดกับระดับความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในผู้หญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน จำนวน 59 คน พบว่า หลังกอดกับสามีหรือคู่รักของตัวเอง ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมีระดับความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่าระดับที่วัดได้ก่อนกอด แสดงให้เห็นว่ามีระดับความตึงเครียดต่ำลง นอกจากนี้ ยังมีระดับฮอร์โมนออกซิโตซิน (Oxytocin) หรือฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความผูกพันกับผู้อื่นเพิ่มสูงขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการสกินชิพช่วยลดความเครียดและช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลงได้

  ช่วยสานสัมพันธ์กับสมาชิกใหม่ในครอบครัว

  คุณพ่อคุณแม่ที่กอดกับลูกน้อยเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้ และอาจช่วยให้เข้าใจความต้องการของกันและกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสกินชิพแบบเนื้อแนบเนื้อ (Skin-to-skin) ซึ่งช่วยให้คุณพ่อและคุณแม่รู้สึกใกล้ชิดกับลูกได้อย่างมาก โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถสกินชิพด้วยการกอดกับลูกวัยทารกได้ด้วยการประคองให้ลูกนอนคว่ำบนหน้าอกของคุณพ่อหรือคุณแม่แบบให้ผิวหนังแนบชิดกัน สำหรับคุณพ่อ การสกินชิพกับลูกจะช่วยให้คุณพ่อได้มีใช้เวลาร่วมกับคุณแม่และลูกน้อยมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดความเครียดให้กับคุณแม่มือใหม่ได้อีกด้วย

  อาจช่วยทำให้รู้สึกมีความสุข

  การสกินชิพกับบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่ว่าจะเป็นการนั่งชิดกัน กุมมือ หรือกอด อาจช่วยทำให้รู้สึกมีความสุขและรู้สึกสงบได้ เนื่องจากเมื่อคนเรามีการสัมผัสใกล้ชิดกัน ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซิน หรือที่เรียกว่าฮอร์โมนความรัก ซึ่งเป็นฮอร์โมนชนิดที่ทำให้เกิดอารมณ์เชิงบวกในขณะที่รู้สึกดึงดูดต่อบุคคลอื่น หรือระหว่างมีความต้องการทางเพศ ทำให้เมื่อสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่รักแล้วหลายคนจึงรู้สึกเป็นสุขและคลายความวิตกกังวลลงได้

  ช่วยในการสื่อสารกับผู้อื่น

  การสกินชิพและสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของผู้อื่น เป็นวิธีที่ช่วยในการสื่อสารทางอารมณ์เพื่อบอกความรู้สึกของตัวเองให้อีกฝ่ายรับรู้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูด คนมักใช้การสัมผัสใกล้ชิดในการแสดงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น การตบบ่าเพื่อปลอบใจ การกอดเพื่อแสดงความยินดี นอกจากนี้ การสัมผัสทักทายยังมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมอีกด้วย เช่น การจูบแก้ม การจับมือ เมื่อพบกันของผู้คนในบางประเทศ

  งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Emotion เมื่อพ.ศ. 2552 ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางอารมณ์ผ่านการสัมผัส พบว่า คนแปลกหน้าสามารถแสดงอารมณ์ที่หลากหลาย เช่น ความโกรธ ความกลัว ความขยะแขยง ความรัก ความกตัญญู ความสุข ความเศร้า ความเห็นอกเห็นใจ ให้บุคคลอื่นรับรู้โดยการสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของผู้ที่สื่อสารด้วย

  ติดสกินชิพมากไป จะส่งผลอย่างไร

  การสกินชิพเป็นการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่แสดงถึงความรู้สึกที่ดีต่อกันที่ดีก็จริง แต่ก็ควรมีพื้นฐานอยู่บนความยินยอมของทั้งสองฝ่ายด้วย คนรอบตัวของผู้ที่ชอบสกินชิพอาจไม่ได้รู้สึกสะดวกใจที่จะถูกสัมผัสบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย หรืออาจไม่สะดวกที่จะถูกโอบกอดในที่สาธารณะ การติดสกินชิพจนมากเกินไปอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ผู้ที่ไม่ยินยอมให้สัมผัสตัวอาจมีความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้คนที่ติดการสกินชิพ ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือไม่ก็ตาม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะกำหนดขอบเขต (Setting boundaries) ที่เหมาะสมว่าระดับการสกินชิพที่อีกฝ่ายยอมรับได้อยู่ในระดับไหน นอกจากนี้ ยังควรคำนึงถึงเวลาและสถานที่ว่าเหมาะสมตามกาลเทศะหรือไม่ เพื่อให้การสกินชิพมีประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพ และช่วยให้สามารถประคับประคองความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ต่อไป และควรเคารพความต้องการของผู้อื่นอยู่เสมอ แม้ว่าจะเป็นคู่รัก เพื่อน ครอบครัวที่สนิทกันมากก็ตาม

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  Skinship Touchability as a virtue in East-Central India. https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.14318/hau1.1.007#:~:text=It%20defines%20skinship%20as%20%E2%80%9Cfeelings,term%20is%20used%20in%20Japan. Accessed June 28, 2022

  Health Benefits of Cuddling. https://www.webmd.com/balance/ss/slideshow-health-benefits-cuddling. Accessed June 28, 2022

  Science Says ‘Hug It Out’. https://www.webmd.com/mental-health/news/20181003/science-says-hug-it-out. Accessed June 28, 2022

  Why Hugging Is Actually Good for Your Health. https://health.clevelandclinic.org/why-hugging-is-actually-good-for-your-health-video/. Accessed June 28, 2022

  Receiving a hug is associated with the attenuation of negative mood that occurs on days with interpersonal conflict. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6169869/. Accessed June 28, 2022’

  More frequent partner hugs and higher oxytocin levels are linked to lower blood pressure and heart rate in premenopausal women. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301051104001632. Accessed June 28, 2022

  Skin-to-Skin Contact for You & Baby. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/15276-skin-to-skin-contact-for-you–baby. Accessed June 28, 2022

  Setting Boundaries. https://www.webmd.com/mental-health/setting-boundaries. Accessed June 28, 2022

  What to Know About Oxytocin Hormone. https://www.webmd.com/sex-relationships/what-to-know-about-oxytocin. Accessed June 28, 2022

  The communication of emotion via touch. https://psycnet.apa.org/record/2009-11528-017. Accessed June 28, 2022

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ศุภานิช สุริโย แก้ไขล่าสุด 12/07/2022
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย เนตรนภา ปะวะคัง