backup og meta

หลอดเลือดดำอัณฑะขอด คืออะไร

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 19/09/2022

  หลอดเลือดดำอัณฑะขอด คืออะไร

  หลอดเลือดดำอัณฑะขอด เป็นภาวะที่เกิดจากการขยายตัวที่หลอดเลือดดำภายในถุงอัณฑะ ซึ่งลักษณะคล้ายกับเส้นเลือดขอดบริเวณขา ทำให้การผลิตอสุจิมีปริมาณน้อยและมีคุณภาพต่ำลง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก โดยหลอดเลือดดำอัณฑะขอดอาจพบมากในเพศชายที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี โดยทั่วไปมักจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นและมักพบทางด้านซ้ายของถุงอัณฑะ

  หลอดเลือดดำอัณฑะขอด คืออะไร

  หลอดเลือดดำอัณฑะขอด (Varicocele) คือ ภาวะที่เกิดจากการขยายตัวที่หลอดเลือดดำภายในถุงอัณฑะ ซึ่งลักษณะคล้ายกับเส้นเลือดขอดบริเวณขา ทำให้การผลิตอสุจิมีปริมาณน้อยและมีคุณภาพต่ำลง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก อย่างไรก็ตาม หลอดเลือดดำอัณฑะขอดอาจพบมากในเพศชายที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี โดยทั่วไปมักจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นและมักพบทางด้านซ้ายของถุงอัณฑะ

  หลอดเลือดดำอัณฑะขอด เกิดจากอะไร

  ในปัจจุบันยังไม่มีข้อระบุสาเหตุที่แน่ชัดของหลอดเลือดดำอัณฑะขอด โดยมีข้อสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความผิดปกติในการลำเลียงเลือด ที่ไม่สามารถลำเลียงเลือดไปยังหลอดเลือดดำบริเวณอัณฑะ

  สำหรับอาการของหลอดเลือดดำอัณฑะขอดมักไม่มีอาการใด ๆ แสดง อาจทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองเข้าข่ายต่อการเกิดภาวะดังกล่าวนี้หรือไม่ โดยผู้ป่วยสามารถสังเกตอาการผิดปกติอื่น ๆ ได้ดังนี้

  • ปัญหาเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์
  • รู้สึกปวดทึบ หรือรู้สึกปวดหนักในอัณฑะ
  • ถุงอัณฑะบวม
  • เส้นเลือดบริเวณถุงอัณฑะขยายใหญ่ขึ้น หรือบิดเบี้ยวอย่างเห็นได้ชัด มีลักษณะคล้ายตัวหนอน

  ภาวะแทรกซ้อน

  • ภาวะมีบุตรยาก หลอดเลือดดำอัณฑะขอดอาจทำให้บริเวณรอบ ๆ อัณฑะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างอสุจิ
  • อัณฑะฝ่อ ถึงแม้ว่าสาเหตุการฝ่อจะยังไม่มีข้อระบุที่แน่ชัดของหลอดเลือดดำอัณฑะขอด แต่ได้มีข้อสันนิษฐานว่าภาวะดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ลูกอัณฑะหดตัวและนิ่ม ทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดในหลอดเลือดดำทำงานผิดปกติ และสร้างความเสียหายต่ออัณฑะ

  วิธีการรักษา

  ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะหลอดเลือดดำอัณฑะ อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเสมอไป หากไม่มีอาการปวด หรือทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก

  ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเมื่อมีอาการปวดหรืออยู่ในภาวะมีบุตรยาก ในเบื้องต้นแพทย์อาจสอบถามประวัติและอาการ และทำการผ่าตัดเส้นหลอดเลือดดำที่ผิดปกติ เพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดไปในทิศทางที่ถูกต้อง

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


  เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 19/09/2022

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา