backup og meta

ข้อดีของการมี sex

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ · แก้ไขล่าสุด 19/09/2023

  ข้อดีของการมี sex

  ข้อดีของการมี sex อาจมีประโยชน์ทั้งต่อต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเฉพาะเมื่อมีเซ็กส์แบบปลอดภัย เนื่องจากการมีเซ็กส์เป็นกิจกรรมทางเพศอย่างหนึ่งที่นอกจากจะมีประโยชน์ด้านการมีลูกหรือดำรงเผ่าพันธุ์แล้ว เซ็กส์ยังอาจช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้คู่รักได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

  ข้อดีของการมี sex

  การมีเพศสัมพันธ์เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ มีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่า ประโยชน์ของการมีเซ็กส์นั้นมีหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจ ช่วยลดความดันโลหิต และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้การมีเซ็กส์ยังมีส่วนช่วยปรับปรุงอารมณ์ ความสัมพันธ์ และยังดีต่อจิตใจอีกด้วย ไปดูกันว่า ประโยชน์สุขภาพจากการมีเซ็กส์ นั้นมีอะไรบ้าง

  สุขภาพกาย

 • ช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจ
 • การมีเพศสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการป้องกันสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในผู้หญิง จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ผู้ที่มีกิจกรรมทางเพศกับคู่นอนเป็นประจำ มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจในผู้หญิง แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาอีกชิ้นพบว่ากิจกรรมทางเพศในระดับสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ชายได้ ซึ่งข้อสรุปของงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นนั้นมีความขัดแย้งกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในเรื่องนี้เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ควรปรึกษาคุณหมอถึงความปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์

  • ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

  จากการศึกษาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันกับผู้ที่มีความสัมพันธ์แบบโรแมนติก โดยเฉพาะผู้ที่มีเพศสัมพันธ์บ่อย ๆ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง พบว่ามีอิมมูโนโกลบูลิน เอ (Immunoglobulin A หรือ IgA) ในน้ำลายมากกว่า ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อยนัก ซึ่งอิมมูโนโกลบูลิน เอ เป็นแอนติบอดีที่มีบทบาทในการป้องกันความเจ็บป่วยและเป็นด่านแรกในการป้องกันเชื้อ HPV (Human Papilloma virus) แต่ความวิตกกังวลและความเครียด สามารถทำให้ข้อดีของการมีเพศสัมพันธ์ลดลงได้

 • นอนหลับดีขึ้น
 • ขณะที่สำเร็จความใคร่ หรือมีเพศสัมพันธ์ ร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนออกซิโทซิน (Oxytocin) หรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักและฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) เมื่อร่างกายมีการปล่อยฮอร์โมนทั้ง 2 อย่างนี้รวมกันก็จะออกฤทธิ์ระงับประสาท ทำให้มีการนอนหลับที่ดีขึ้น และช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น รู้สึกสบายขึ้น และมีพลังงานระหว่างวันมากขึ้น

  สุขภาพจิต

  • คลายเครียด

  จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 พบว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลต่อระดับคอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งผลทำให้เกิดความเครียด โดยนักวิจัยพบว่าการแสดงออกถึงความใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศหรือไม่ ช่วยให้ระดับคอร์ติซอลทั้งในเพศชายและเพศหญิงกลับมาอยู่ในภาวะปกติ เพราะการมีเพศสัมพันธ์ทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซิน ฮอาร์โมนเอนดอร์ฟิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกดี ซึ่งมีผลในการช่วยลดความเครียด

  การมีเพศสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นได้ การถึงจุดสุดยอดขณะมีเพศสัมพันธ์มีประโยชน์ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ อย่างที่ได้กล่าวไปว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยให้หลับสบาย และช่วยลดความเครียด แต่ไม่เพียงแค่การมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นที่ช่วยให้ร่างกายหลับสบาย คลายเครียด การทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น การออกกำลังกาย เล่นกับสัตว์เลี้ยงก็มีประโยชน์กับร่างกายเช่นกัน

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  พลอย วงษ์วิไล


  เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ · แก้ไขล่าสุด 19/09/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา