คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ข้อดีของการมี sex

ข้อดีของการมี sex

การมีเซ็กส์ (sex) เป็นกิจกรรมทางเพศอย่างหนึ่งที่นอกจากจะมีประโยชน์ด้านการมีลูกหรือดำรงเผ่าพันธุ์แล้วเซ็กส์ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้คุณและคู่รักได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น และ ข้อดีของการมี sex ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตยังมีอีกมายมาย โดยเฉพาะเมื่อมีเซ็กส์แบบปลอดภัย

ข้อดีของการมี sex

การมีเพศสัมพันธ์เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ มีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่า ประโยชน์ของการมีเซ็กส์นั้นมีหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจ ช่วยลดความดันโลหิต และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้การมีเซ็กส์ยังมีส่วนช่วยปรับปรุงอารมณ์ ความสัมพันธ์ และยังดีต่อจิตใจอีกด้วย ไปดูกันว่า ประโยชน์สุขภาพจากการมีเซ็กส์ นั้นมีอะไรบ้าง

สุขภาพกาย

ช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจ

การมีเพศสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการป้องกันสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในผู้หญิง จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 พบว่าผู้ที่มีกิจกรรมทางเพศกับคู่นอนเป็นประจำ มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจในผู้หญิง แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาอีกชิ้นพบว่ากิจกรรมทางเพศในระดับสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ชายได้ ซึ่งข้อสรุปของงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นนั้นมีความขัดแย้งกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในเรื่องนี้เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ถึงความปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์

ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

จากการศึกษาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันกับผู้ที่มีความสัมพันธ์แบบโรแมนติก โดยเฉพาะผู้ที่มีเพศสัมพันธ์บ่อย ๆ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง พบว่ามีอิมมูโนโกลบูลิน เอ (Immunoglobulin A หรือ IgA) ในน้ำลายมากกว่า ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อยนัก ซึ่งอิมมูโนโกลบูลิน เอ เป็นแอนติบอดีที่มีบทบาทในการป้องกันความเจ็บป่วยและเป็นด่านแรกในการป้องกันเชื้อ HPV (Human Papilloma virus) แต่ความวิตกกังวลและความเครียด สามารถทำให้ข้อดีของการมีเพศสัมพันธ์ลดลงได้

นอนหลับดีขึ้น

ขณะที่สำเร็จความใคร่ หรือมีเพศสัมพันธ์ ร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนออกซิโทซิน (Oxytocin) หรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักและฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) เมื่อร่างกายมีการปล่อยฮอร์โมนทั้งสองอย่างนี้รวมกันก็จะออกฤทธิ์ระงับประสาท ทำให้มีการนอนหลับที่ดีขึ้น และช่วยให้ ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น รู้สึกสบายขึ้น และมีพลังงานระหว่างวันมากขึ้น

สุขภาพจิต

คลายเครียด

จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 พบว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลต่อระดับคอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งผลทำให้เกิดความเครียด โดยนักวิจัยพบว่าการแสดงออกถึงความใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศหรือไม่ ช่วยให้ระดับคอร์ติซอลทั้งในเพศชายและเพศหญิงกลับมาอยู่ในภาวะปกติ เพราะการมีเพศสัมพันธ์ทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซิน เอนดอร์ฟิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกดี ซึ่งมีผลในการช่วยลดความเครียด

การมีเพศสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นได้ การถึงจุดสุดยอดขณะมีเพศสัมพันธ์มีประโยชน์ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ อย่างที่ได้กล่าวไปว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยให้หลับสบาย และช่วยลดความเครียด แต่ไม่เพียงแค่การมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นที่ช่วยให้ร่างกายหลับสบาย คลายเครียด การทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น การออกกำลังกาย เล่นกับสัตว์เลี้ยงก็มีประโยชน์กับร่างกายเช่นกัน

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา
รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ แก้ไขล่าสุด 31/01/2022
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย เนตรนภา ปะวะคัง