คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

เซ็กส์เสื่อม ความอ้วน เกี่ยวข้องกันอย่างไร

  เซ็กส์เสื่อม ความอ้วน เกี่ยวข้องกันอย่างไร

  เซ็กส์เสื่อม คนอ้วน เป็นปัญหาสุขภาพทางเพศของผู้ที่มีน้ำหนักมากผิดปกติ เช่น ความต้องการทางเพศน้อยลง ไม่มีความสุขขณะมีเพศสัมพันธ์ ไม่ถึงจุดสุดยอด อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เนื่องจากความอ้วนมักส่งผลต่อความปรารถนาทางเพศ ท่าทางและการเคลื่อนไหวขณะมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งความพึงพอใจต่อรูปร่าง และอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ได้ด้วย

  เซ็กส์เสื่อม กับ ความอ้วน เกี่ยวข้องกันอย่างไร

  ความอ้วน อาจส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก

  ความอ้วนอาจไม่ได้ส่งผลแค่ปัญหาทางร่างกายเท่านั้น แต่ส่งผลต่อปัญหาทางจิตใจเช่นกัน โดยคนอ้วนอาจกังวลเรื่องรูปร่างและการเคลื่อนไหวเวลามีเพศสัมพันธ์ งานวิจัยหนึ่งของสมาคม The North American Association for the Study of Obesity ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนอ้วน 928 คนทั้งผู้ชายและผู้หญิง ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI) มากกว่า 40 และกลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งที่มองหาการรักษาโรคอ้วน รวมถึงมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่มีน้ำหนักปกติด้วย ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับแง่มุมในเรื่องเพศ ได้แก่ ความสุขเวลามีเพศสัมพันธ์ ความปรารถนาทางเพศ ความยากลำบากเวลามีเพศสัมพันธ์ และการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า

  • คนอ้วนเกือบ 25 เปอร์เซ็นต์ มีปัญหาเรื่องเพศ โดยคนอ้วนที่เข้ารับการรักษา รายงานว่ามีปัญหาเรื่องทางเพศเกือบ 65 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มคนอ้วนที่ไม่ได้รับการรักษามีปัญหาเรื่องทางเพศ 41% และกลุ่มที่มีน้ำหนักปกติมีปัญหาเรื่องทางเพศเพียง 5 เปอร์เซ็นต์
  • รู้สึกมีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์น้อยกว่า 10 เท่า ความสนุกหรือความบันเทิงเวลามีเพศสัมพันธ์เป็นปัญหาจริงจัง เนื่องจาก 28 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มที่ได้รับการรักษา และ 30 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา รายงานว่ามีความสนุกกับการมีเพศสัมพันธ์น้อยลง เมื่อเทียบกับ 4 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มที่มีน้ำหนักปกติ กล่าวคือคนอ้วนรู้สึกมีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์น้อยกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติ 10 เท่า
  • ผู้หญิงมีปัญหาทางเพศมากกว่าผู้ชาย และผู้ที่ได้รับการรักษาเกี่ยวกับความอ้วน โรคอ้วน หรือน้ำหนักส่วนเกินมีปัญหาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา
  health-tool-icon

  เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

  ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

  เพศชาย

  เพศหญิง

  ความอ้วน อาจส่งผลต่อเรื่องทางเพศของผู้ชาย

  รายงานจาก Harvard Men’s Health Watch ให้ข้อมูลว่า ความอ้วนอาจส่งผลต่อสุขภาพทางเพศของผู้ชาย ดังนี้

  • เทสโทสเตอโรนต่ำ ความอ้วน ทำให้ระดับเทสโทสเตอโรนในเพศชายลดลง ซึ่งสามารถส่งผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและสุขภาพหัวใจ
  • ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผู้ชายอ้วน มีแนวโน้มว่าจะเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีน้ำหนักปกติ ดังนั้น การลดน้ำหนักจึงอาจช่วยทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น
  • ภาวะเจริญพันธ์ ความอ้วนอาจเชื่อมโยงกับการมีน้ำอสุจิน้อย และทำให้อสุจิเคลื่อนที่ช้าลง ซึ่งส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชาย และความสามารถในการมีบุตร
  • นิ่วในไต ผู้ชายอ้วนมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาภาวะนิ่วในไต ซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้ร่างกาย
  • ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากมีแนวโน้มว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นในผู้ชายที่มีน้ำหนักเกิน
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก ความอ้วนทำให้ฮอร์โมนเพศแปรปรวน นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การมีไขมันส่วนเกินมาก อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการพัฒนาเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก

  คำแนะนำสำหรับคนอ้วนที่มีปัญหาเรื่องเซ็กส์

  แม้ว่างานวิจัยบางงานจะแสดงให้เห็น ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาเรื่องทางเพศกับ ความอ้วน แต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำหนักของคุณจะเป็นปัญหาต่อเรื่องเซ็กซ์เสมอไป ความจริงแล้วมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ความอ้วน ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ดังนั้น ถ้า ความอ้วน ทำให้เกิดปัญหา เวลามีเพศสัมพันธ์ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำต่อไป

  นอกจากนี้ คุณอาจจะลดน้ำหนัก ด้วยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร เพราะการออกกำลังกายจะช่วยทำให้มีกำลังมากขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่น รวมถึงเพิ่มความมั่นใจให้คุณ ซึ่งจะส่งผลให้เรื่องทางเพศดีขึ้นด้วย

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  Sexual Problems Common Among Obese People. https://www.webmd.com/sex/news/20041129/sexual-problems-common-among-obese-people#1. Accessed February 9, 2022.

  Obesity and Sex: How Weight Plays a Role in the Bedroom. https://www.verywellfit.com/obesity-and-sex-how-weight-plays-a-role-in-the-bedroom-3496244. Accessed February 9, 2022.

  Obesity might not be a risk factor for female sexual dysfunction. https://bjui-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-410X.2010.09348.x. Accessed February 9, 2022.

  Effect of Body Weight on Sexual Function in Men and Women. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6771291/. Accessed February 9, 2022.

  No association between body size and frequency of sexual intercourse among oral contraceptive users. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1047279714002038?via%3Dihub. Accessed February 9, 2022.

   

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย Duangkamon Junnet แก้ไขล่าสุด 09/02/2022
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ