backup og meta

เพิ่ม ขนาด อวัยวะเพศ สำหรับผู้ชาย สามารถทำได้หรือไม่

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงอรกนิษฐา อรุณาทิตย์ · สูตินรีเวชวิทยา · โรงพยาบาลสุขุมวิท


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 24/04/2023

เพิ่ม ขนาด อวัยวะเพศ สำหรับผู้ชาย สามารถทำได้หรือไม่

การมีขนาดอวัยวะเพศเล็กกว่าปกติ อาจทำให้ผู้ชายหลายคนสูญเสียความมั่นใจ ซึ่งโดยทั่วไปขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัวหากองคชาตมีขนาด 5 นิ้วขึ้นไป ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ถ้าอวัยวะเพศชายที่แข็งตัวเต็มที่มีขนาดน้อยกว่า 3 นิ้วถือว่ามีขนาดเล็กผิดปกติ ดังนั้น ผู้ชายที่มีองคชาตเล็กกว่าปกติจึงอาจต้องการวิธี เพิ่ม ขนาด อวัยวะเพศ เพื่อช่วยเสริมความมั่นใจ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขนาดอาจมีความเสี่ยงมากมาย จึงควรอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเพื่อความปลอดภัยในระยะยาว

เพิ่ม ขนาด อวัยวะเพศ สำหรับผู้ชาย ทำได้หรือไม่

การเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย เป็นวิธีการเพิ่มขนาดทั้งความยาวและขนาดเส้นรอบวงขององคชาต ด้วยการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ หรือการผ่าตัด ซึ่งวิธีการเพิ่มขนาดองคชาตอาจมีหลายวิธีที่สามารถช่วยเพิ่มเส้นรอบวงให้ใหญ่ขึ้นได้ แต่อาจไม่ได้ช่วยเพิ่มความยาวขององคชาต นอกจากนี้ การเพิ่มขนาดอวัยวะเพศยังอาจมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน และอาจมีความเสี่ยงที่องคชาตจะไม่สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย

เพิ่ม ขนาด อวัยวะเพศ สำหรับผู้ชาย ทำอย่างไร

วิธีเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

ออกกำลังกายเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย

เป็นวิธีการออกกำลังกายเพื่อช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณองคชาต (Jelqing Method) ซึ่งอาจช่วยให้องคชาตมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แต่ควรออกกำลังกายเพิ่มขนาดอวัยวะเพศในขณะที่องคชาตอ่อนตัว และควรทำเพียงวันละ 1-2 ครั้ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ แต่อย่างไรก็ตามแม้เทคนิคเหล่านี้จะมีความปลอดภัยสูงแต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่ามันสามารถเพิ่มขนาดได้จริง ๆ โดยอาจทำได้ 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1

 1. จับบริเวณหัวองคชาต จากนั้นดึงให้ยืดออกค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
 2. ดึงองคชาตไปทางซ้ายค้างไว้ประมาณ 10 วินาที และทำซ้ำโดยสลับไปด้านขวาอีก 10 วินาที
 3. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นวันละ 1-2 ครั้ง รอบละประมาณ 5 นาที

วิธีที่ 2

 1. จับบริเวณหัวองคชาต จากนั้นดึงหัวองคชาตขึ้นพร้อมกับกดบริเวณรอบฐานอวัยวะเพศ ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
 2. ทำขั้นตอนที่กล่าวมาโดยดึงหัวองคชาตทางด้านซ้าย และกดฐานอวัยวะเพศไปทางด้านขวา จากนั้นทำสลับกันโดยดึงหัวองคชาตทางด้านขวา และกดฐานอวัยวะเพศไปทางด้านซ้าย ทำค้างไว้ข้างละประมาณ 10 วินาที
 3. ทำตามวิธีดังกล่าวซ้ำวันละ 1 ครั้ง เป็นเวลาไม่เกิน 2 นาที

วิธีที่ 3

 1. ทำนิ้วชี้และนิ้วโป้งเป็นรูปตัวโอ จากนั้นครอบลงที่องคชาตไปจนถึงฐานอวัยวะเพศ
 2. กดนิ้วชี้และนิ้วโป้งให้รัดองคชาตเล็กน้อย จากนั้นเลื่อนนิ้วจากฐานอวัยวะเพศขึ้นไปสู่ปลายองคชาตอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม ควรผ่อนแรงรัดของนิ้วลงหากรู้สึกเจ็บปวดองคชาต
 3. ทำซ้ำวิธีดังกล่าววันละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 20-30 นาที

นอกจากนี้ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากและมีไขมันสะสมอาจทำให้องคชาตดูเล็กลงได้ ดังนั้น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจช่วยลดไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องและบริเวณอวัยวะเพศ ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้อวัยวะเพศชายดูใหญ่ขึ้นได้

ผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย

เป็นวิธีเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายในรูปแบบของการใช้ยาเม็ดหรือโลชั่น ที่อาจมีส่วนปประกอบของวิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพร หรือฮอร์โมนที่อาจมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดควรอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณหมอ เนื่องจากการซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดมาใช้เอง บางผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผล นอกจากนี้ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

อุปกรณ์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย

มีหลายอุปกรณ์ที่อาจช่วยเพิ่มความยาวและขนาดขององคชาต ดังนี้

 • เครื่องปั๊มอวัยวะเพศชาย เป็นอุปกรณ์สุญญากาศที่ช่วยรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ โดยเครื่องปั๊มอวัยวะเพศชายจะช่วยดึงเลือดให้ไปหล่อเลี้ยงองคชาตมากขึ้น ส่งผลให้องคชาตแข็งตัวและพองตัวขึ้น จึงอาจช่วยเพิ่มขนาดได้ แต่น่าจะมีประโยชน์ในรายที่รักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากกว่าต้องการเพิ่มขนาด
 • ตุ้มน้ำหนัก เป็นอุปกรณ์ช่วยยืดอวัยวะเพศในขณะอวัยวะเพศอ่อนตัว ซึ่งตุ้มน้ำหนักอาจช่วยเพิ่มความยาวขององคชาตได้ อย่างไรก็ตาม อาจเสี่ยงทำให้อวัยวะเพศอักเสบและเสียหายในระยะยาวได้

ผ่าตัดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย

การผ่าตัดอาจช่วยเพิ่มความยาวและขนาดขององคชาตเพียงเล็กน้อย และอาจเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ แผลเป็น อวัยวะเพศสูญเสียความรู้สึก อวัยวะเพศไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งตัวอย่างการผ่าตัดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย อาจมีดังนี้

 • การผ่าตัดเอ็นยึดองคชาต เป็นวิธีการผ่าตัดเอ็นที่ยึดองคชาตกับกระดูกหัวหน่าว และย้ายผิวหนังบริเวณหน้าท้องไปยังแกนองคชาตเพื่อช่วยเพิ่มขนาดและความยาว อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจทำให้องคชาตดูยาวขึ้น แต่เมื่อแข็งตัวความยาวที่แท้จริงก็ยังเท่าเดิม นอกจากนี้ ยังเสี่ยงทำให้องชาตแข็งตัวได้ไม่เต็มที่และอาจทำให้รู้สึกเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ได้
 • การฉีดไขมัน เป็นการนำไขมันจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกายมาฉีดบริเวณองคชาตเพื่อให้ดูมีขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจมีความเสี่ยงที่ไขมันจะกระจายตัวไม่เท่ากันหรือร่างกายดูดซึมไขมันกลับไป ส่งผลให้องคชาตโค้งงอผิดรูป รูปร่างไม่สม่ำเสมอ อาจมีแผลเป็น รวมถึงอาจมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวและความรู้สึกได้
 • การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ เป็นการนำเอาผิวหนังและชั้นไขมันจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกายมาปลูกถ่ายบริเวณองคชาต เพื่อช่วยเพิ่มขนาดและความยาว อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจเสี่ยงติดเชื้อ แผลเป็น องคชาตผิดรูป และอาจส่งผลต่อการแข็งตัว
 • การปลูกถ่ายอวัยวะเพศ เป็นการนำวัสดุมาวางไว้ใต้ผิวหนังองคชาตเพื่อให้ดูมีลักษณะที่หนาขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อวัยวะเพศชายสั้นลง เกิดแผลเป็น อวัยวะเพศผิดรูป และอาจส่งผลต่อการแข็งตัว

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย

การเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายอาจมีหลายวิธี แต่ในแต่ละวิธีอาจยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าสามารถช่วยเพิ่มขนาดและความยาวของอวัยวะเพศได้อย่างถาวร รวมถึงยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความปลอดภัยมากเพียงใด นอกจากนี้ ยังอาจเสี่ยงก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ดังนี้

 • ติดเชื้อ
 • อวัยวะเพศชายสั้นลง
 • เกิดแผลเป็น รอยช้ำ จุดแดง ผิวเปลี่ยนสี เส้นเลือดแตก
 • อวัยวะเพศผิดรูป โค้งงอ บวม
 • ส่งผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
 • ส่งผลต่อความรู้สึกที่องคชาต
 • อาจเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
 • หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  แพทย์หญิงอรกนิษฐา อรุณาทิตย์

  สูตินรีเวชวิทยา · โรงพยาบาลสุขุมวิท


  เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 24/04/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา