โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Diseases / STDs)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 07/08/2020 . 4 mins read
Share now

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Diseases / STDs) คือการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อที่ทำให้เกิดโรค ชนิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีมากกว่า 20 ชนิด โดยส่วนใหญ่การติดโรคทางเพศสัมพันธ์มักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน หรือการขาดการดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศที่ดี

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์-STDs-เสี่ยงโรค

คำจำกัดความ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Diseases / STDs) คืออะไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Diseases / STDs) คือการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อที่ทำให้เกิดโรค ชนิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีมากกว่า 20 ชนิด

 • คลามัยเดีย (Chlamydia)
 • โรคหนองใน
 • เอชไอวี/โรคเอดส์
 • เอชพีวี (HPV)
 • โรคซิฟิลิส
 • ท่อปัสสาวะอักเสบ
 • ก้านอัณฑะอักเสบ
 • การติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบบริเวณปากช่องคลอดและช่องคลอด (โรคเริมที่เกิดบริเวณอวัยวะเพศ การติดเชื้อทริโคโมแนส (Trichomoniasis) โรคราเเคนดิดา (Candidiasis) และอื่น ๆ)
 • ภาวะอักเสบในอุ้งเชิงกราน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบบ่อยแค่ไหน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบได้ทั่วไป แต่บางสาเหตุทำให้เกิดอาการรุนแรงในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ถ้าผู้หญิงเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ สามารถทำให้มีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงกับทารกได้ อย่างไรก็ตาม มีวิธีการที่สามารถลดปัจจัยความเสี่ยง และใช้ยารักษาโรคได้ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์

อาการ

อาการของ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Diseases / STDs)

อาการทั่วไปของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีดังนี้

 • แผลเปื่อยหรือตุ่มที่บริเวณอวัยวะเพศหรือปากหรือช่องทวารหนัก
 • ความเจ็บปวด หรือ การถ่ายปัสสาวะมีอาการปวดแสบปวดร้อน
 • สารหรือของเหลวที่ถูกปล่อยออกมาจากอวัยวะเพศชาย
 • ตกขาวมีกลิ่นผิดปกติหรือกลิ่นแปลก ๆ
 • เลือดออกช่องคลอดแบบผิดปกติ
 • เจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์
 • แผลเปื่อย ขาหนีบบวมโดยเฉพาะที่ต่อมน้ำเหลือง แต่บางครั้งขยายออก
 • ความเจ็บปวดท้องน้อย
 • อาการทั่วไป เช่น เป็นไข้ อ่อนแอ
 • ผื่นคันทั่วลำตัว มือ หรือเท้า

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างจะอยู่อย่าง “เงียบ” ในระยะเวลาหนึ่ง และอาจแสดงอาการไม่รุนแรงบางอย่าง

(ตัวอย่าง เช่น ผู้หญิง 80-90% และ ผู้ชายมากกว่า 50% กับการติดเชื้ออวัยวะเพศซี.ทราโคมาติส (C. Trachomatis) ไม่มีอาการ) อาจมีอาการบางอย่างที่ไม่ได้แสดงไว้ข้างต้น ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับอาการ ให้ปรึกษาแพทย์

สาเหตุ

สาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Diseases / STDs)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อราชนิดต่างๆ ดังนี้

 • ไวรัส เช่น เอชไอวี โรคตับอักเสบบี เฮอร์ปีส์ คอมเพล็กซ์ (Herpes Complex) และไวรัส โรคติดเชื้อเอชพีวี (Human Papilloma Virus)
 • เชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคหนองใน คลามัยเดียทราโคมาติส (Chlamydia Trachomatis) ทริปโปนีมา พัลลิดุม (Treponema Pallidum) มัยโคพลาสมา (Mycoplasmas)
 • ทริโคโมแนส (Trichomonas)
 • เชื้อรา เช่น แคนดิดา (Candida)

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Diseases / STDs)

ปัจจัยเสี่ยงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีหลายอย่าง เช่น

 • ผู้ที่มีคู่หลายคน หรือ ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว หรือ การมีคู่มากกว่าหนึ่ง โดยความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่าย
 • เพศที่สามหรือผู้ที่มีรักร่วมเพศที่มีเพศสัมพันธ์ผ่านทางทวารหนัก
 • ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรค
 • ผู้ค้าประเวณี
 • ผู้ใช้ยาในทางที่ผิดมักมีแนวโน้มมีพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูง
 • การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด หรือใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิง หรือมีเพศสัมพันธ์กับคู่ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้
 • ผู้ที่ใช้เข็มร่วมกัน
 • ผู้ที่อยู่ในชุมชนที่มีความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ควรพบหมอเมื่อใด

ควรพบหมอเมื่อใด

ควรพบหมอเมื่อคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • คุณมีเพศสัมพันธ์และอาจสัมผัสกับเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 • สัญญาณและอาการของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 • เมื่อคิดว่าจะมีกิจกรรมทางเพศ หรือเมื่ออายุ 21 ปี ไม่ว่าอันไหนก็ตามมาก่อน
 • ก่อนที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์กับคู่ใหม่

ร่างกายของทุกคนมีการแสดงออกของอาการที่แตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดคือปรึกษากับแพทย์เพื่อหาวิธีที่ดีสุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์เสมอ

วินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างไร

ถ้ามีประวัติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ มีสัญญาณและอาการที่น่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการสามารถระบุสาเหตุและตรวจหาปัญหาได้

 • การตรวจเลือด การตรวจเลือดสามารถยืนยันการวินิจฉัยโรคเอชไอวี หรือระยะของโรคซิฟิลิส
 • การตรวจปัสสาวะ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างสามารถวินิจฉัยได้จากตัวอย่างน้ำปัสสาวะ
 • ตัวอย่างของเหลว ถ้าคุณมีแผลเปื่อยที่อวัยวะเพศ การทดสอบของเหลวและตัวอย่างจากแผลเปื่อยอาจทำให้วินิจฉัยชนิดของการติดเชื้อได้ สารหรือของเหลวที่ถูกปล่อยออกมาจากท่อปัสสาวะก็สามารถใช้ในบางกรณี ห้องปฏิบัติการใช้แผลเปื่อยอวัยวะเพศ หรือสารหรือของเหลวที่ถูกปล่อยออกมา เพื่อนำมาทดสอบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รักษาได้อย่างไร

 • ยาปฏิชีวนะ: มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย และปรสิต เช่น โรคหนองใน โรคซิฟิลิส คลามัยเดีย (Chlamydia) และ การติดเชื้อทริโคโมแนส (Trichomoniasis)
 • ยาต้านไวรัส: สามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อหรือการกลับมาใหม่ ถ้าใช้ยานี้ทุกวัน ยิ่งเริ่มรักษาเร็วเท่าไร การรักษายิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น

อย่างไรก็ตามยาเหล่านี้ต้องใช้ภายใต้การดูแลและการชี้แนะของแพทย์

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อป้องกันและรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วิถีทางการดำเนินชีวิตและการเยียวยาที่บ้านที่อาจช่วยคุณจัดการกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีดังนี้

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • เลิกสูบบุหรี่
 • ไม่ควรใช้ยาเสพติด หรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
 • ได้รับการทดสอบ และรับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ใช้ยารักษาโรคตามที่กำหนด
 • ทำตามวิธีควบคุม “4ซี” การค้นหาและติดตามผู้สัมผัส ให้ความร่วมมือในการรักษา ปรึกษาการลดความเสี่ยง และใช้ถุงยางอนามัย

หากคุณมีคำถามใด ๆ กรุณาปรึกษากับแพทย์เพื่อเข้าใจปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

อาการปากชา อีกหนึ่งสัญญาณเตือนโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

สำหรับ อาการปากชา ถือเป็นความผิดปกติในการรับรู้ความรู้สึก แต่มันจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคปลอกประสาทเสื่อแข็งหรือไม่ ทาง Hello คุณหมอมีเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

เซ็กส์ในช่วงวัย 60 ราบรื่นได้ ด้วยเคล็ดลับวิธีเหล่านี้!

เซ็กส์ในช่วงวัย 60 ก็สามารถทำให้ราบรื่นได้ เพียงแค่คุณต้องดูแลรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพทางเพศไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนั้นก็ยังมีเคล็ดลับอื่น ๆ ที่ทำได้ง่าย ๆ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

รอยช้ำกับห้อเลือด มีความแตกต่างกันอย่างไร

หลายคนมักเข้าใจว่า รอยช้ำกับห้อเลือด คือสิ่งเดียวกัน แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ ดังนั้น การับรู้ถึงความแตกต่างและเข้าใจวิธีการรักษา จึงเป็นเรื่องที่ควรรู้ไว้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

ใช้นิ้วก็เสียวได้ ทริคเล็กๆ พิชิตสวรรค์ชั้นเจ็ด

เชื่อหรือไม่คะว่า ใช้นิ้วก็เสียวได้  สามารถทำให้คู่รักของคุณเสียวซี๊ด ขึ้นสวรรค์ชั้น 7 ได้เหมือนกัน เพราะนิ้วนั้นก็เปรียบเสมือนเซ็กส์ทอยเคลื่อนที่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์