tss คืออะไร มีอาการและวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง

  tss คืออะไร มีอาการและวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง

  tss คืออะไร tss คือ กลุ่มอาการท็อกซิกช็อก (Toxic Shock Syndrome) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่หายากและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต มักพบได้ในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ผ้าอนามัยแบบสอด แต่ก็สามารถเกิดขึ้นกับบุคคลในวัยอื่นได้เช่นกัน หากสังเกตอาการผิดปกติเช่น มีไข้เฉียบพลัน ความดันโลหิตต่ำ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ชัก ควรเข้าพบคุณหมอทันที

  tss คืออะไร

  tss คือ กลุ่มอาการท็อกซิกช็อก ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่หาได้ยากทั้งยังอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วย กลุ่มอาการท็อกซิกช็อกนั้นเกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด แต่ก็มีย้อยครั้งที่กลุ่มอาการท็อกซิกช็อกเป็นผลมาจากสารพิษที่ผลิตโดยแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)

  โดยกลุ่มอาการท็อกซิกช็อกนั้นมีความสัมพันธ์กับการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเป็นหลัก แต่ความจริงอาการนี้อาจส่งผลกระทบต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ผู้ชาย หรือแม้แต่เด็กก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการท็อกซิกช็อกนั้นนอกจากจะมาจากผ้าอนามัยแบบสอดแล้ว ยังรวมไปถึงการมีบาดแผลและการผ่าตัดอีกด้วย

  ปัจจัยเสี่ยงของ tss คืออะไร

  แม้กลุ่มอาการท็อกซิกช็อกจะสามารถส่งผลกระทบให้ทุกๆ คนได้ แต่ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่เกิดอาการท็อกซิกช็อกที่เกี่ยวข้องกับเชื้อแบคทีเรีย สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงในวัยประจำเดือน ส่วนที่เกิดขึ้นในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าผู้ชาย เด็ก โดยกลุ่มอาการท็อกซิกช็อกนั้นจะสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เหล่านี้

  อาการของ tss คืออะไร

  สำหรับอาการของท็อกซิกช็อก ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ในกรณีส่วนใหญ่อาการที่จะปรากฏขึ้นโดยทันที มีดังนี้

  กลุ่มอาการท็อกซิกช็อกเกิดจากผ้าอนามัยแบบสอดจริงหรือ?

  สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส เป็นแบคทีเรียทั่วไปที่อาศัยอยู่บนผิวหนังและภายในจมูก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นอันตราย แต่สามารถทำให้ติดเชื้อได้หลากหลายหากเข้าสู่กระแสเลือด ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มอาการท็อกซิช็อกนั่นเกิดขึ้นจากการที่ เชื้อแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส เจริญเจิบโตจนสามารถสร้างสารพิษของกลุ่มาการท็อกซิกช็อกขึ้นมาจำนวนมาก แล้วถูกส่งเข้าไปยังกระแสเลือดนั่นเอง

  โดยผ้าอนามัยแบบสอดนั้น สามารถเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดกลุ่มอาการท็อกซิกช็อกได้ 2 วิธี ได้แก่

  • ผ้าอนามัยแบบสอด (โดยเฉพาะอย่างแบบที่สามารถดูดซับได้มาก) หากตกค้างอยู่ในช่องคลอดเป็นเวลานานอาจกระตุ้นให้แบคทีเรียเติบโต
  • ผ้าอนามัยแบบสอดสามารถติดกับผนังช่องคลอด บางครั้งการไหลเวียนของเลือดอาจทำให้เกิดรอยถลอกเล็กๆ เมื่อดึงผ้าอนามัยแบบสอดออกมา

  วิธีการรักษา tss คืออะไร

  หากคิดว่ากำลังเกิดอาการท็อกซิกช็อก อันดับแรกที่คสรทำก็คือการหยุดใช้ผ้าอนามัยแบบสอดทันทีและไปแผนกฉุกเฉินของโรคพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ส่วนวิธีการรักษากลุ่มอาการท็อกซิกช็อกก็สามารถทำได้ดังนี้

  • รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
  • ใช้ยาปฏิชีวนะในการฆ่าเชื้อ
  • ให้ยาผ่านทางหลอดเลือดดำ เพื่อเพิ่มความดันโลหิตและรักษาภาวะขาดน้ำ
  • การรักษาทางการแพทย์สำหรับภาวะแทรกซ้อน เช่น ไตวาย

  ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด จึงควรศึกษาวิธีและการใช้ให้ละเอียดครบถ้วนก่อนจะลงมือใช้จริง และเมื่อใช้แล้วควรจะต้องมีการเปลี่ยนบ่อยๆ เพื่อรักษาความสะอาดภายในช่องคลอดนั่นเอง

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  พลอย วงษ์วิไล


  เขียนโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย · แก้ไขล่าสุด 14/09/2022

  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา