เป็นบทความที่อ่านง่าย เนื้อหาดูสะอาด อ่านสบายตา

มีลงผู้เขียนและผู้ตรวจสอบด้วย

อ่านแล้วไปสะดุดตาตรง

สูตรที่ 4 น้ำมันมะพร้าว

รูปเป็นมะพร้าว แต่ข้อความเป็นมันฝรั่งครับ