ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 31/12/2020 . 3 mins read
Share now

คำจำกัดความ

ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย คืออะไร

ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย หรือการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด (Bacterial Vaginosis) คือ ภาวะช่องคลอดอักเสบชนิดหนึ่ง ที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียซึ่งมีอยู่ในช่องคลอดตามธรรมชาติเติบโตมากเกินไป จนทำให้แบคทีเรียในช่องคลอดเสียสมดุล 

โดยปกติแล้ว ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ แต่หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์ ภาวะนี้ก็อาจเป็นปัญหาได้

ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย พบได้บ่อยแค่ไหน

ภาวะนี้สามารถเกิดได้กับผู้หญิงทุกวัย แต่พบในผู้หญิงวัย 15-44 ปีมากที่สุดแต่จะส่งผลต่อผู้หญิงที่มีอายุ 15-44 ปีมากที่สุด อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถจัดการได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

อาการทั่วไปของช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย หรือการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด มีดังนี้

 • ตกขาวมีกลิ่น และมีสีขาวแกมเทาหรือเหลือง
 • ช่องคลอดมีกลิ่นคาวปลา และกลิ่นยิ่งรุนแรงขึ้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์
 • คันช่องคลอด
 • รู้สึกแสบระหว่างปัสสาวะ

สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ โปรดปรึกษาคุณหมอ

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

คุณควรปรึกษาแพทย์ หากคุณมีอาการต่อไปนี้

 • มีตกขาวมีกลิ่น หรือเป็นไข้ร่วมด้วย
 • เคยติดเชื้อในช่องคลอดมาก่อน แต่สีและความเหนียวข้นของตกขาวดูต่างไปจากเดิม
 • คุณมีคู่นอนหลายรายหรือเพิ่งมีคู่นอนใหม่ เนื่องจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็สามารถทำให้เกิดภาวะตกขาวผิดปกติได้เช่นกัน
 • คุณลองรักษาอาการติดเชื้อยีสต์ (yeast infection) ด้วยตนเองโดยไปซื้อยาที่ขายตามร้านขายยา แต่ยังคงมีอาการอยู่

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

ปกติแล้ว แบคทีเรียที่ดีหรือแลกโตบาซิลลัส (lactobacilli) จะมีจำนวนมากกว่าแบคทีเรียที่ไม่ดีหรืออะแนโรบ (anaerobe) ซึ่งเป็นสภาพที่ดีต่อช่องคลอด แต่หากช่องคลอดมีจำนวนแบคทีเรียอะแนโรบมากเกินไป แบคทีเรียอาจทำลายสมดุลตามธรรมชาติของจุลินทรีย์ในช่องคลอดและทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องคลอดได้

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด เช่น

 • มีคู่นอนหลายรายหรือมีคู่นอนใหม่ แม้ความสัมพันธ์ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับแบคทีเรียในช่องคลอดจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่โรคนี้เกิดขึ้นบ่อยกับผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายรายหรือมีคู่นอนใหม่ และแบคทีเรียในช่องคลอดมักเกิดขึ้นบ่อยกับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกัน
 • การล้างช่องคลอดด้วยน้ำสกปรกหรือสารทำความสะอาด จะทำให้สมดุลในช่องคลอดผิดปกติ
 • หากช่องคลอดของคุณไม่ได้ผลิตแบคทีเรียแลกโตบาซิลลัสที่ดีอย่างเพียงพอ ก็จะทำให้คุณมีแนวโน้มติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

 • การซักประวัติ แพทย์อาจถามคำถามเกี่ยวกับประวัติการรักษาของคุณ เช่น เคยติดเชื้อในช่องคลอด หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่
 • ตรวจภายใน ระหว่างตรวจภายใน แพทย์จะตรวจช่องคลอดด้วยสายตาเพื่อหาสัญญาณการติดเชื้อ และสอดนิ้วสองนิ้วเข้าไปในช่องคลอดระหว่างที่กดหน้าท้องด้วยมืออีกข้างหนึ่ง เพื่อตรวจอวัยวะอุ้งเชิงกรานเพื่อหาสัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงโรค
 • ดูตัวอย่างของตกขาว แพทย์อาจตรวจตกขาวด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อมองหาเซลล์เยื่อบุที่มีแบคทีเรียมาเกาะ (clue cell) หรือเซลล์ในช่องคลอดที่เต็มไปด้วยแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสัญญาณของการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด
 • ตรวจค่ากรดด่าง (pH) ในช่องคลอด แพทย์อาจตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือค่าพีเอชของช่องคลอด โดยใช้สอดแถบทดสอบค่าพีเอชเข้าไปในช่องคลอด ค่ากรดด่าง 4.5 หรือสูงกว่าในช่องคลอด เป็นสัญญาณของการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

การรักษาช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

แพทย์อาจจ่ายยาต่อไปนี้ เพื่อรักษาโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

 • ยาเมโทรนิดาโซล (Metronidazole) ซึ่งมีทั้งชนิดรับประทาน และชนิดเจลสำหรับใช้เฉพาะที่ หรือสำหรับสอดเข้าไปในช่องคลอด
 • ยาคลินดามัยซิน (Clindamycin) ในรูปแบบครีมที่คุณสามารถสอดเข้าไปในช่องคลอดได้
 • ยาทินิดาโซล (Tinidazole) สำหรับรับประทาน

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองที่ช่วยจัดการกับช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

นอกเหนือจากการรักษาแล้ว การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์บางประการอาจช่วยให้คุณรับมือกับโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียได้

 • ทำให้ช่องคลอดระคายเคืองน้อยที่สุด โดยใช้สบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวและไม่มีสารแต่งกลิ่น ใช้ผ้าอนามัยแบบสอดหรือแบบแผ่นที่ไม่มีกลิ่น
 • อย่าสวนล้างช่องคลอด เนื่องจากช่องคลอดจะทำความสะอาดตนเองได้ การสวนล้างช่องคลอดจึงไม่ใช่เรื่องจำเป็น
 • ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ใช้ถุงยางอนามัยชนิดที่ทำจากยางธรรมชาติ จำกัดจำนวนคู่นอน หรืองดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ให้น้อยที่สุด

หากมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

เคล็ดไม่ลับ วิธีรับมือกับ ความเจ็บปวด ขณะมี เพศสัมพันธ์

บทความนี้ Hello คุณหมอ นำเคล็ดไม่ลับวิธีรับมือกับ ความเจ็บปวด ขณะมี เพศสัมพันธ์ มาฝากกันค่ะ จะช่วยให้ชีวิตรักของคุณไหลลื่น ไม่มีสะดุด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

ไม่อยากเป็นตกขาว สาวๆ จะป้องกันได้อย่างไรดี

วันนี้ Hello คุณหมอ จะมาแนะนำวิธีการ ป้องกันอาการตกขาว ที่สาว ๆ สามารถทำตามได้ เพื่อป้องกันให้น้องสาวของเราสุขภาพดี ไร้อาการตกขาวมากวนใจ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

คู่รักควรอ่าน หลังการมีเพศสัมพันธ์ จะดูแล จุดซ่อนเร้น ได้อย่างไรบ้าง

จุดซ่อนเร้น เป็นอวัยวะที่ควรได้รับการดูแลในด้านการทำความสะอาดอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ หลังการมีเพศสัมพันธ์ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันแบคทีเรียเข้ามาสู่ภายในได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by panyapat Aiemsin

ข้อควรรู้ก่อนเข้ารับการศัลกรรม เสริมจมูก ให้โด่งสวย

หากพูดถึงการทำศัลยกรรม สิ่งแรกที่หลายๆ คนคิดถึงคงเป็นการ เสริมจมูก เพราะนอกจากจะทำให้รูปหน้าเปลี่ยน มันยังสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ได้อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย