home

วัยหมดประจำเดือน

ผู้หญิงวัย 40-50 ปี คือ ผู้หญิงที่อยู่ใน วัยหมดประจำเดือน หรือเรียกอีกอย่างว่า " วัยทอง " เป็นช่วงที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนื่องจากรังไข่หยุดทำงาน ซึ่งทำให้สิ้นสุดการมีประจำเดือนอย่างถาวร เมื่อประจำเดือนสิ้นสุดลงจะมีอาการอะไรตามมา และควรดูแลตัวเองอย่างไร ติดตามอ่านบทความของ Hello คุณหมอ ได้เลย

เรื่องเด่นประจำหมวด

วัยหมดประจำเดือน

การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะกับสตรีที่เข้าสู่ วัยหมดประจำเดือน การออกกำลังกายถือเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรละเลย เพราะมีส่วนช่วยเสริมสุขภาพของวัยหมดประจำเดือนให้มีความสมดุล สมบูรณ์ และแข็งแรง แต่ช่วงวัย หมดประจำเดือน ควรออกกำลังกายแบบไหนถึงจะเหมาะสม และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ มาอ่านกันได้ที่บทความนี้เลย จาก Hello คุณหมอ วัยหมดประจำเดือน ออกกำลังกายดีอย่างไร การออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เข้าสู่วัย หมดประจำเดือน ให้ประโยชน์ที่ดีในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้ ช่วยควบคุมน้ำหนัก ผู้หญิงที่ หมดประจำเดือน แล้ว มักจะพบกับปัญหาการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และมีมวลไขมันเข้ามาแทนที่ จึงเสี่ยงที่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น การออกกำลังกายจะช่วยควบคุมให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง การออกกำลังกายช่วยให้น้ำหนักในร่างกายสมดุล เมื่อน้ำหนักร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิดจากการมีน้ำหนักตัวมาก เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง กระดูกแข็งแรง ผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้น มวลกระดูกก็เริ่มที่จะมีการเสื่อมสภาพ แต่การออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพหรือการสูญเสียมวลกระดูก ลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน อารมณ์ดี วัยหมดประจำเดือนมักพ่วงมากับอารมณ์ที่แปรปรวน เนื่องจากความผันผวนหรือการขาดหายของฮอร์โมน การออกกำลังกายจะช่วยให้ฮอร์โมนในร่างกายมีความสมดุล ช่วยลดความเครียด ทำให้อารมณ์ดี ทั้งยังลดความเสี่ยงของภาวะความจำเสื่อมด้วย  วัยหมดประจำเดือน ออกกำลังกายแบบไหนดี ผู้หญิงที่เข้าสู่วัย หมดประจำเดือน สามารถเลือกออกกำลังกายได้หลายรูปแบบ ดังนี้ ออกกำลังกายแบบแอโรบิค การออกกำลังกายแบบแอโรบิค หรือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดน้ำหนักส่วนเกิน และควบคุมน้ำหนักให้สมดุลตามเกณฑ์ได้เป็นอย่างดี เพราะมีการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ […]