กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ (Secondary Parkinsonism)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020
Share now

คำจำกัดความ

กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ คืออะไร

กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ (Secondary Parkinsonism) จะมีอาการเหมือนกับโรคพาร์กินสัน หรือโรคสันนิบาต แต่อาการนี้จะเกิดจากยาบางชนิด ความผิดปกติของระบบประสาท หรือความเจ็บป่วยอื่นๆ

กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ (Secondary Parkinsonism) เป็นกลุ่มอาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่พบในโรคพาร์กินสัน ปัญหาเหล่านี้รวมถึงตัวสั่น เคลื่อนไหวช้า แขนและขาอ่อนแรง

กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิพบได้บ่อยแค่ไหน

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

อาการทั่วไปของกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ ได้แก่

 • การแสดงสีหน้า หรือการแสดงอารมณ์ลดลง
 • เริ่มและควบคุมการเคลื่อนไหวยาก
 • เคลื่อนไหวไม่ได้หรือร่างกายอ่อนแรง (อัมพาต)
 • พูดเบาลง
 • ลำตัว แขนและขาอ่อนแรง
 • ตัวสั่น

ความสับสนและสูญเสียความทรงจำ อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ นี่เป็นเพราะโรคหลายโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการดังกล่าว สามารถส่งผลให้สมองเสื่อมได้เช่นกัน

สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจจะมีอาการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้นหรือมีคำถามอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่างกัน คุณจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิอาจเกิดได้จากปัญหาสุขภาพ เช่น

 • สมองได้รับการกระทบกระเทือน
 • โรคลิววีบอดีทั่วร่างกาย (diffuse Lewy body disease) ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของโรคสมองเสื่อม
 • โรคสมองอักเสบ
 • ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือโรคเอดส์ (AIDS)
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรคประสาทเสื่อมในร่างกายหลายที่ (Multiple system atrophy)
 • โรคก้านสมองเสื่อม
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรควิลสัน (Wilson disease)

สาเหตุอื่นของภาวะพาร์กินสันทุติยภูมิยังรวมถึง

 • สมองได้รับความเสียหายจากยาชา เช่น ระหว่างการผ่าตัด
 • คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ
 • ยาบางชนิดที่ใช้รักษาโรคจิตเภท หรืออาการคลื่นไส้
 • ปรอทเป็นพิษ รวมถึงสารพิษอื่นๆ
 • การใช้ยาเสพติดเกินขนาด
 • การใช้สาร MPTP (สารพิษต่อเซลล์ประสาทโดพามีน พบในยาเสพติด เป็นต้น)

ไม่ค่อยมีกรณีที่ผู้ติดสารเสพติดฉีดสาร MPTP เข้าร่างกายแล้วเกิดกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ สารนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการทำเฮโรอีน

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

แพทย์จะตรวจร่างกาย และถามคำถามเกี่ยวกับประวัติโรคประจำตัวและอาการของผู้ป่วย โปรดตระหนักไว้ว่าอาการของโรคอาจยากที่จะประเมินได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุมาก

การตรวจอาจช่วยแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่อไปนี้

 • เริ่มเคลื่อนไหวหรือหยุดเคลื่อนไหวลำบาก
 • กล้ามเนื้อตึง
 • ปัญหาเกี่ยวกับการแสดงท่าทาง
 • เดินช้าและงุ่มง่าม
 • ตัวสั่น
 • การตอบสนองโดยอัตโนมัติ (โดยทั่วไปแล้วจะต้องเป็นปกติ)

แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจหาว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ และตัดโรคที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เนื่องจากโรคบางโรคอาจก่อให้เกิดอาการใกล้เคียงกัน

การรักษากลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

หากกลุ่มอาการนี้เกิดจากการใช้ยา แพทย์อาจแนะนำให้เปลี่ยนหรือหยุดยา

การรักษาโรคที่ไม่ได้แสดงอาการอื่นๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง อาจลดอาการหรือป้องกันไม่ให้โรครุนแรงขึ้นได้

หากอาการที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยา ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคนี้อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง สิ่งสำคัญก็คือ ต้องตรวจร่างกายโดยแพทย์เป็นประจำ กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิมีแนวโน้มว่า จะตอบสนองต่อการรักษาน้อยกว่าโรคพาร์กินสัน

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่จะช่วยรับมือกับกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

ไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองต่อไปนี้อาจช่วยป้องกันกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิได้

 • การรักษาโรคที่เป็นเหตุให้เกิดกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ อาจช่วยลดความเสี่ยงได้
 • ผู้ใช้ยาที่อาจก่อให้เกิดกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ ควรได้รับการเฝ้าสังเกตโดยผู้ให้บริการด้านการแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้โรครุนแรงขึ้น

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ดีขึ้น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ไรวาสติกมีน (Rivastigmine)

ไรวาสติกมีน (Rivastigmine) ใช้ในการรักษาอาการสมองเสื่อม (Dementia) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน แต่ไม่ได้ช่วยรักษาโรคทั้ง 2 ประเภท

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ มิถุนายน 13, 2019

อะโปมอร์ฟีน (Apomorphine)

อะโปมอร์ฟีน (Apomorphine) มีผลเดียวกับสารในร่างกายที่เรียกว่าโดพามีน ระดับของโดพามีน ในสมองที่ลดลงนั้น มีความเกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสัน

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล

เซเลกิลีน (Selegiline)

เซเลกิลีน (Selegiline) ใช้เพื่อรักษาอาการเคลื่อนไหวผิดปกติที่เกิดจากโรคพาร์กินสัน ยานี้ไม่สามารถรักษาโรคพาร์กินสันได้ แต่สามารถช่วยทำให้อาการต่างๆ ดีขึ้น

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล

ป่วยเป็นพาร์กินสัน ออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสม

การออกกำลังกายมีความสำคัญกับโรคพาร์กินสันอย่างมาก แต่ผู้ป่วย พาร์กินสัน ออกกำลังกาย อย่างไรให้เหมาะสม มาหาคำตอบจากบทความนี้กัน

ทบทวนบทความโดย นายแพทย์ณัฐพงศ์ เดชธิดา
เขียนบทความโดย ศศวัต จันทนะ

บทความแนะนำ

อยู่ๆ ลูกน้อยมีรังแค เหล่าคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลอย่างไรดี

อยู่ๆ ลูกน้อยมีรังแค เหล่าคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลอย่างไรดี

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 20, 2020
มือสั่น บ่อยๆ อาจเป็นหนึ่งสัญญาณของโรคร้ายที่คุณไม่เคยรู้

มือสั่น บ่อยๆ อาจเป็นหนึ่งสัญญาณของโรคร้ายที่คุณไม่เคยรู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 5, 2020
ดื่มแล้วไม่อ้วน นมพร่องมันเนย ดีกว่านมชนิดทั่วไปจริงหรือไม่

ดื่มแล้วไม่อ้วน นมพร่องมันเนย ดีกว่านมชนิดทั่วไปจริงหรือไม่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ มกราคม 15, 2020
สมองบกพร่องระดับเบา (Mild cognitive impairment)

สมองบกพร่องระดับเบา (Mild cognitive impairment)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ปราโมทย์ วงศ์คำ
เผยแพร่วันที่ มกราคม 6, 2020