กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ (Secondary Parkinsonism)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

คำจำกัดความ

กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ คืออะไร

กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ (Secondary Parkinsonism) จะมีอาการเหมือนกับโรคพาร์กินสัน หรือโรคสันนิบาต แต่อาการนี้จะเกิดจากยาบางชนิด ความผิดปกติของระบบประสาท หรือความเจ็บป่วยอื่นๆ

กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ (Secondary Parkinsonism) เป็นกลุ่มอาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่พบในโรคพาร์กินสัน ปัญหาเหล่านี้รวมถึงตัวสั่น เคลื่อนไหวช้า แขนและขาอ่อนแรง

กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิพบได้บ่อยแค่ไหน

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

อาการ

อาการของกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

อาการทั่วไปของกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ ได้แก่

 • การแสดงสีหน้า หรือการแสดงอารมณ์ลดลง
 • เริ่มและควบคุมการเคลื่อนไหวยาก
 • เคลื่อนไหวไม่ได้หรือร่างกายอ่อนแรง (อัมพาต)
 • พูดเบาลง
 • ลำตัว แขนและขาอ่อนแรง
 • ตัวสั่น

ความสับสนและสูญเสียความทรงจำ อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ นี่เป็นเพราะโรคหลายโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการดังกล่าว สามารถส่งผลให้สมองเสื่อมได้เช่นกัน

สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจจะมีอาการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้นหรือมีคำถามอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่างกัน คุณจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิอาจเกิดได้จากปัญหาสุขภาพ เช่น

 • สมองได้รับการกระทบกระเทือน
 • โรคลิววีบอดีทั่วร่างกาย (diffuse Lewy body disease) ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของโรคสมองเสื่อม
 • โรคสมองอักเสบ
 • ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือโรคเอดส์ (AIDS)
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรคประสาทเสื่อมในร่างกายหลายที่ (Multiple system atrophy)
 • โรคก้านสมองเสื่อม
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรควิลสัน (Wilson disease)

สาเหตุอื่นของภาวะพาร์กินสันทุติยภูมิยังรวมถึง

 • สมองได้รับความเสียหายจากยาชา เช่น ระหว่างการผ่าตัด
 • คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ
 • ยาบางชนิดที่ใช้รักษาโรคจิตเภท หรืออาการคลื่นไส้
 • ปรอทเป็นพิษ รวมถึงสารพิษอื่นๆ
 • การใช้ยาเสพติดเกินขนาด
 • การใช้สาร MPTP (สารพิษต่อเซลล์ประสาทโดพามีน พบในยาเสพติด เป็นต้น)

ไม่ค่อยมีกรณีที่ผู้ติดสารเสพติดฉีดสาร MPTP เข้าร่างกายแล้วเกิดกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ สารนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการทำเฮโรอีน

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

แพทย์จะตรวจร่างกาย และถามคำถามเกี่ยวกับประวัติโรคประจำตัวและอาการของผู้ป่วย โปรดตระหนักไว้ว่าอาการของโรคอาจยากที่จะประเมินได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุมาก

การตรวจอาจช่วยแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่อไปนี้

 • เริ่มเคลื่อนไหวหรือหยุดเคลื่อนไหวลำบาก
 • กล้ามเนื้อตึง
 • ปัญหาเกี่ยวกับการแสดงท่าทาง
 • เดินช้าและงุ่มง่าม
 • ตัวสั่น
 • การตอบสนองโดยอัตโนมัติ (โดยทั่วไปแล้วจะต้องเป็นปกติ)

แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจหาว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ และตัดโรคที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เนื่องจากโรคบางโรคอาจก่อให้เกิดอาการใกล้เคียงกัน

การรักษากลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

หากกลุ่มอาการนี้เกิดจากการใช้ยา แพทย์อาจแนะนำให้เปลี่ยนหรือหยุดยา

การรักษาโรคที่ไม่ได้แสดงอาการอื่นๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง อาจลดอาการหรือป้องกันไม่ให้โรครุนแรงขึ้นได้

หากอาการที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยา ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคนี้อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง สิ่งสำคัญก็คือ ต้องตรวจร่างกายโดยแพทย์เป็นประจำ กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิมีแนวโน้มว่า จะตอบสนองต่อการรักษาน้อยกว่าโรคพาร์กินสัน

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่จะช่วยรับมือกับกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ

ไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองต่อไปนี้อาจช่วยป้องกันกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิได้

 • การรักษาโรคที่เป็นเหตุให้เกิดกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ อาจช่วยลดความเสี่ยงได้
 • ผู้ใช้ยาที่อาจก่อให้เกิดกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึมแบบทุติยภูมิ ควรได้รับการเฝ้าสังเกตโดยผู้ให้บริการด้านการแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้โรครุนแรงขึ้น

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ดีขึ้น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

สมองบกพร่องระดับเบา (Mild cognitive impairment)

สมองบกพร่องระดับเบา (Mild Cognitive Impairment) เป็นระยะเริ่มต้นระหว่างอาการเสื่อมสภาพทางสมองเมื่ออายุเพิ่มขึ้นและอาการที่รุนแรงมากขึ้นของโรคสมองเสื่อม

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ปราโมทย์ วงศ์คำ
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ มกราคม 6, 2020 . เวลาในการอ่าน

ไรวาสติกมีน (Rivastigmine)

ไรวาสติกมีน (Rivastigmine) ใช้ในการรักษาอาการสมองเสื่อม (Dementia) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน แต่ไม่ได้ช่วยรักษาโรคทั้ง 2 ประเภท

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ มิถุนายน 13, 2019 . เวลาในการอ่าน

อะโปมอร์ฟีน (Apomorphine)

อะโปมอร์ฟีน (Apomorphine) มีผลเดียวกับสารในร่างกายที่เรียกว่าโดพามีน ระดับของโดพามีน ในสมองที่ลดลงนั้น มีความเกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสัน

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ตุลาคม 29, 2018 . เวลาในการอ่าน

เซเลกิลีน (Selegiline)

เซเลกิลีน (Selegiline) ใช้เพื่อรักษาอาการเคลื่อนไหวผิดปกติที่เกิดจากโรคพาร์กินสัน ยานี้ไม่สามารถรักษาโรคพาร์กินสันได้ แต่สามารถช่วยทำให้อาการต่างๆ ดีขึ้น

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ตุลาคม 29, 2018 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

เขย่าขา-สาเหตุ-วิธีแก้

เขย่าขา เกิดจากอะไร แล้วทำไมเราถึงชอบนั่งเขย่าขา?

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 6, 2020 . เวลาในการอ่าน
ลูกน้อยมีรังแค-สาเหตุของการเกิดรังแค-การดูแล

อยู่ๆ ลูกน้อยมีรังแค เหล่าคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลอย่างไรดี

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 20, 2020 . เวลาในการอ่าน
มือสั่น-โรคเกี่ยวกับระบบประสาท

มือสั่น บ่อยๆ อาจเป็นหนึ่งสัญญาณของโรคร้ายที่คุณไม่เคยรู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน
นมพร่องมันเนย-ควบคุมน้ำหนัก-ข้อควรรู้

ดื่มแล้วไม่อ้วน นมพร่องมันเนย ดีกว่านมชนิดทั่วไปจริงหรือไม่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ มกราคม 15, 2020 . เวลาในการอ่าน