มะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder Cancer)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

มะเร็งถุงน้ำดี คือการเกิดเซลล์มะเร็งในเนื้อเยื่อถุงน้ำดี อวัยวะรูปร่างเหมือนลูกแพร์ มีตำแหน่งอยู่ใต้ตับในช่องท้องส่วนบน ถุงน้ำดีทำหน้าที่เก็บน้ำดี ซึ่งเป็นของเหลวที่สร้างจากตับเพื่อย่อยไขมัน

คำจำกัดความ

มะเร็งถุงน้ำดี คืออะไร

มะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder cancer) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อถุงน้ำดี

ถุงน้ำดีเป็นอวัยวะรูปร่างเหมือนลูกแพร์ มีตำแหน่งอยู่ใต้ตับในช่องท้องส่วนบน ถุงน้ำดีทำหน้าที่เก็บน้ำดี ซึ่งเป็นของเหลวที่สร้างจากตับ เพื่อย่อยไขมัน เมื่ออาหารเข้าสู่ระบบการย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้ น้ำดีจะถูกปล่อยจากถุงน้ำดีผ่านท่อน้ำดี ซึ่งเชื่อมถุงน้ำดีและตับเข้ากับลำไส้เล็กส่วนต้น

เมื่อตรวจพบมะเร็งถุงน้ำดีในระยะแรกสุด มีโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ดี แต่มะเร็งถุงน้ำดีส่วนใหญ่ มักตรวจพบในระยะหลัง

มะเร็งถุงน้ำดี พบได้บ่อยเพียงใด

มะเร็งถุงน้ำดีเป็นโรคที่พบได้น้อย โดยผู้หญิงมีโอกาสในการเป็นมะเร็งถุงน้ำดีมากกว่าผู้ชาย อย่างไรก็ดี โรคนี้สามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของ มะเร็งถุงน้ำดี

สิ่งบ่งชี้และอาการต่างๆ ของมะเร็งถุงน้ำดีที่พบได้ทั่วไป ได้แก่

อย่างไรก็ดี มะเร็งถุงน้ำดีตรวจพบและวินิจฉัยในระยะแรกได้ยาก

ควรไปพบหมอเมื่อใด

การวินิจฉัยและการรักษาในระยะแรก จะช่วยชะลอการพัฒนาโรคของมะเร็งถุงน้ำดี และป้องกันภาวะฉุกเฉินอื่นๆ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันภาวะรุนแรง

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: มกราคม 2, 2019 | Last Modified: มกราคม 15, 2020

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน