มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Cancer) หรือ มะเร็งมดลูก (Uterine Cancer)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในเยื่อบุมดลูก บริเวณปากมดลูก และในมดลูก หรือที่พบได้น้อยกว่าก็คือมะเร็งของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของมดลูก มักเกิดในหญิงวัยหมดประจำเดือนเป็นส่วนใหญ่

คำจำกัดความ

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก คืออะไร

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก(Uterine cancer) เป็นมะเร็งประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในเยื่อบุมดลูก ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อผิวภายในมดลูก ปากมดลูก มดลูกเป็นอวัยวะที่อยู่ระหว่างกระเพาะปัสสาวะและไส้ตรง ซึ่งประกอบด้วยปากมดลูกและมดลูก ปากมดลูกเชื่อมต่อกับช่องคลอดในขณะที่มดลูกเชื่อมต่อกับท่อนำไข่ นอกจากนี้ มะเร็งยังสามารถเกิดขึ้นได้จากชั้นเนื้อเยื่อของมดลูก เนื้องอกที่พบได้น้อยชนิดนี้เป็นมะเร็งของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของมดลูก

พบได้บ่อยเพียงใด

ในปัจจุบันนี้ จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเพิ่มสูงขึ้น มะเร็งมดลูกเกิดขึ้นในผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังเผยว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนยังมีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกอีกด้วย

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

อาการ

อาการของ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

คุณอาจมีอาการจำนวนมากหรือไม่มีอาการก็ได้ ในบางครั้ง อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากโรคต่างๆ คุณควรไปพบหมอเพื่อให้ทราบอาการที่แน่นอน อาการในระยะเริ่มแรก ได้แก่

 • มีเลือดออก โดยเฉพาะเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์หรือหลังจากหมดประจำเดือน
 • ปวดท้องบ่อย
 • มีสารคัดหลั่งหรือเลือดออกจากการเย็บปิดช่องคลอด
 • มดลูกอาจมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีขนาดใหญ่มากเพียงพอที่จะสัมผัสได้ที่เชิงกราน

อาการต่างๆ เหล่านี้มักเกิดขึ้นต่อไปหลังจากมะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ซึ่งได้แก่ อาการปวดท้อง อาการเจ็บหน้าอก และน้ำหนักลด

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการบางประการที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

คุณควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการใดๆ ดังต่อไปนี้

 • มีความผิดปกติในสารคัดหลั่งจากช่องคลอดหรือกลิ่น ปริมาณ และสี
 • สำหรับความช่วยเหลือทางจิตใจ
 • มีอาการแทรกซ้อนในการรักษา มีสัญญาณของการติดเชื้อ (มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ) หรือมีอาการใหม่ที่หาสาเหตุไม่ได้

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีข้อคำถามใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบสาเหตุ นักวิทยาศาสตร์ทราบเพียงว่ามีการผ่าเหล่า (mutation) ภายในเซลล์พื้นผิวมดลูก การผ่าเหล่าของยีนเปลี่ยนเซลล์ปกติที่แข็งแรงให้เป็นเซลล์ที่ผิดปกติ เซลล์ที่แข็งแรงเจริญเติบโตและแบ่งตัวด้วยความเร็วระดับหนึ่ง และในท้ายที่สุดเซลล์ดังกล่าวก็ตายตามเวลาที่กำหนดไว้ เซลล์ที่ผิดปกติเจริญเติบโตและแบ่งตัวนอกเหนือการควบคุม และไม่ตายลงในเวลาที่กำหนด การสะสมตัวของเซลล์ดังกล่าวก่อให้เกิดมะเร็ง เซลล์มะเร็งลุกลามโดยรอบเนื้อเยื่อต่างๆ และสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการสำหรับโรคนี้ เช่น

 • การเปลี่ยนแปลงสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิง รังไข่สังเคราะห์ ฮอร์โมนหลักในผู้หญิงสองประเภท คือ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ความผันผวนของฮอร์โมนเหล่านี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก (endothelium) ปัจจัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน แต่ไม่เพิ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกาย ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่เนื้อเยื่อบุมดลูก (endometrial cancer) ได้ ตัวอย่างเช่น ความผิดปกติเกี่ยวกับรังไข่ในผู้หญิงที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (polycystic ovary syndrome) โรคอ้วน และเบาหวาน การดื่มเครื่องดื่มที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ไม่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังการหมดประจำเดือน สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้
 • การมีประจำเดือนเป็นเวลาหลายปี การมีประจำเดือนครั้งแรกเร็วก่อนอายุ 12 ปี หรือการหมดประจำเดือนช้า เพิ่มความเสี่ยงที่เกิดจากช่วงเวลาที่มากขึ้นที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน
 • ไม่เคยตั้งครรภ์
 • ผู้สูงอายุ
 • โรคอ้วน น้ำหนักร่างกายที่มากเกินไปจะเปลี่ยนแปลงสมดุลฮอร์โมนของร่างกาย
 • การรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีฮอร์โมนบำบัด
 • เคยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบบไม่มีติ่งเนื้อเนื่องจากพันธุกรรม (Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer HPNCC)

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

แพทย์จะวินิจฉัยโรคจากประวัติสุขภาพ การตรวจร่างกาย และการตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก ในการตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อ แพทย์จะนำตัวอย่างเนื้อเยื่อจากมดลูก และตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อวินิจฉัยการเติบโตของมะเร็ง

มะเร็งปากมดลูกสามารถแพร่กระจายไปยังกระเพาะปัสสาวะ ไส้ตรง และอวัยวะอื่นๆ แพทย์ต้องทำการตรวจอื่นๆ เพื่อวินิจฉัยระยะของมะเร็ง การตรวจดังกล่าว ได้แก่ การตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear หรือ Pap test) การตรวจ CT scan (Computerized Tomography) การตรวจ MRI (Magnetic Resonance) การตรวจอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) และการขูดมดลูก (Uterine Curettage)

การรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

การรักษาขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง หากระยะของมะเร็งไม่มีการแพร่กระจาย แพทย์จะผ่าตัดนำก้อนเนื้อในมดลูก หรือรังไข่ และท่อนำไข่ทั้งหมด หากมะเร็งมีการแพร่กระจายออกไป แต่แพร่กระจายออกไปไม่มากเกินไป แพทย์สามารถนำเนื้อเยื่อโดยรอบบางส่วนหรือต่อมน้ำเหลืองออกเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการแพร่กระจายของมะเร็ง (Cancer Metastasis)

แล้วคุณควรเข้ารับรังสีรักษา การรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัด ยาคอร์ติโซน (Cortisone) และเคมีบำบัด เพื่อกำจัดมะเร็งที่หลงเหลืออยู่ และป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งจะทำหน้าที่ในการรักษา

การรักษามะเร็งทำให้เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาและสารเคมีต่างๆ ในการทำเคมีบำบัด จากยาและสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ อาการข้างเคียงมีความหลากหลาย แพทย์อาจให้คุณเข้าร่วมกลุ่มผู้ป่วยร่วมกันและเข้ารับความช่วยเหลือทางจิตใจในช่วงเวลานี้

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยจัดการมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

เนื่องจากการรักษามะเร็งมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งอาการอ่อนเพลียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ คุณควรระลึกไว้ว่า แม้ในช่วงเวลาการรักษา คุณยังคงสามารถมีชีวิตที่ปกติและทำกิจกรรมต่างๆ ได้

คุณควรปรึกษาญาติและเพื่อนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่เนื่องจากญาติและเพื่อนของคุณมีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาการรักษา

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกสามารถควบคุมได้หากคุณ

 • ไปปรึกษาศัลยแพทย์และแพทย์มะเร็งวิทยาที่มีประสบการณ์ในการรักษามะเร็ง
 • หมั่นไปพบหมอในระหว่างและหลังการรักษาเพื่อตรวจหาผลข้างเคียงและการเกิดมะเร็งซ้ำ
 • กลับไปทำกิจกรรมได้ตามปกติรวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ใน 4-8 สัปดาห์หลังการผ่าตัด
 • ทำความเข้าใจว่าหากคุณอยู่ในวัยหมดประจำเดือน คุณจะไม่มีประจำเดือนอีกหลังการผ่าตัด
 • อาจมีอาการร้อนวูบวาบ (hot flashes) หากมีการผ่าตัดนำรังไข่ออกในระหว่างการผ่าตัด

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

วิธีการรับมือกับความกังวล ก่อน ฟังผลตรวจมะเร็ง

วันนี้ Hello คุณหมอ จะมาแนะนำวิธีการรับมือกับความกังวล ก่อนการ ฟังผลตรวจมะเร็ง เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถรับมือกับความรู้สึกของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นกันค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
สุขภาพชีวิตที่ดี, สุขภาพจิต ธันวาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน

เซลล์มะเร็ง เซลล์ต้นเหตุโรคร้าย แล้วเรามีเซลล์นี้ไหมนะ

ร่างกายเรามีเซลล์เกิดขึ้นและตายลงอยู่ตลอดเวลา แต่บางครั้ง เซลล์ก็อาจผิดปกติจนกลายพันธุ์เป็น เซลล์มะเร็ง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี ธันวาคม 3, 2020 . เวลาในการอ่าน

เทียนหอมเพื่อผ่อนคลาย จุดแล้วส่งผลดีหรือร้ายต่อสุขภาพกันแน่

บางคนอาจรู้สึกว่า การดมควันของ เทียนหอมเพื่อผ่อนคลาย อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเทียนนั้นมีสารเคมีผสมอยู่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี พฤศจิกายน 26, 2020 . เวลาในการอ่าน

คันหัวนม จนทนไม่ไหว ร่างกายกำลังบอกอะไรคุณหรือเปล่า

เมื่อเกิดอาการ คันหัวนม หลายคนคงสงสัยว่ามันเกิดจากอะไร บางครั้งอาการที่เกิดขึ้นอาจจะกำลังบอกอะไรคุณอยู่ก็เป็นได้ ทาง Hello คุณหมอจึงได้นำเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
สุขภาพหญิง, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

มะเร็งปอด-ป้องกันมะเร็งปอด

ป้องกันมะเร็งปอด ได้ง่าย ๆ เพียงแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ มกราคม 8, 2021 . เวลาในการอ่าน
การนอนไม่หลับ-ผลกระทบต่อร่างกาย

การนอนไม่หลับ กับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มกราคม 6, 2021 . เวลาในการอ่าน
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน-hodgkins-lymphoma

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน (Hodgkin’s Lymphoma)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 29, 2020 . เวลาในการอ่าน
เนื้องอกกระดูกอ่อน-enchondroma

เนื้องอกกระดูกอ่อน (Enchondroma)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 29, 2020 . เวลาในการอ่าน