สายตายาวตามวัย (Presbyopia)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020
Share now

สายตายาวตามวัย (Presbyopia) คือ ภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อดวงตาสูญเสียความสามารถในการมองเห็นสิ่งของระยะใกล้ นี่คือสิ่งที่น่าหงุดหงิดสำหรับการมีอายุที่มากขึ้น

คำจำกัดความ

สายตายาวตามวัย คืออะไร

สายตายาวตามวัย (Presbyopia) คือ ภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อดวงตาสูญเสียความสามารถในการมองเห็นสิ่งของระยะใกล้ นี่คือสิ่งที่น่าหงุดหงิดสำหรับการมีอายุที่มากขึ้น ภาวะสายตายาวตามวัยโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นในช่วงต้นอายุ 40 และการมองเห็นจะแย่ลงอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี

หลายท่านอาจทราบถึงการมีภาวะสายตายาวตามวัย เมื่อต้องเริ่มถือหนังสือหรืออ่านหนังสือพิมพ์ในระยะสุดปลายแขน การตรวจสอบดวงตาขั้นพื้นฐานสามารถยืนยันถึงการมีภาวะสายตายาวตามวัยได้ คุณสามารถรักษาภาวะนี้ได้ด้วยการสวมใส่แว่นตาหรือคอนแท็คเลนส์ รวมถึงอาจพิจารณาการผ่าตัดได้เช่นกัน

สายตายาวตามวัย พบได้บ่อยเพียงใด

ผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาสู่ภาวะสายตายาวตามวัย และเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้ว ทุกคนก็จะเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดภาวะนี้

แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะนี้สามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของสายตายาวตามวัย

ภาวะสายตายาวตามวัยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน คุณอาจสัมผัสอาการเหล่านี้ได้เป็นครั้งแรก หลังจากอายุ 40 ปีขึ้นไป

  • ต้องอ่านหนังสือในระยะไกลกว่าปกติถึงจะมองเห็นตัวอักษรได้ชัด
  • มองเห็นไม่ชัดเจนในระยะอ่านหนังสือปกติ
  • ปวดตาหรือปวดศีรษะหลังอ่านหนังสือหรือทำงานที่ต้องใช้สายตา

อาการเหล่านี้อาจแย่ลงเมื่อมีอาการเหนื่อยล้า ดื่มแอลกอฮอล์ หรืออยู่ในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ

ควรไปพบหมอเมื่อใด

ควรไปพบหมอถ้าสายตาเป็นอุปสรรคต่อการอ่านหนังสือ ส่งผลต่อการทำงานที่ต้องใช้สายตา และกระทบต่อกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิต คุณหมอสามารถตรวจได้ว่าผู้เกิดอาการมีภาวะสายตายาวสูงอายุหรือไม่ และจะแนะนำทางเลือก รวมถึงค้นหาวิธีการรักษาโดยทันที ถ้าผู้เข้ารับการตรวจมีอาการดังต่อไปนี้

  • สูญเสียการมองเห็นในดวงตาข้างหนึ่งอย่างกะทันหัน
  • เกิดอาการสายตาพร่ามัวอย่างกะทันหัน
  • เห็นแสงสว่างวาบ เห็นจุดดำ หรือเห็นรัศมีรอบแสงไฟ

สาเหตุ

สาเหตุของสายตายาวตามวัย

กระบวนการรับภาพของคนเรานั้น ดวงตาต้องอาศัยกระจกตา ซึ่งมีรูปทรงคล้ายโดมใสที่อยู่บนพื้นผิวด้านหน้าของดวงตา และเลนส์ดวงตา ซึ่งมีลักษณะใส ทำหน้าที่รับแสงที่สะท้อนมาจากวัตถุต่างๆ ทั้งสองส่วนนี้จะช่วยหักเหแสงที่เข้ามาผ่านดวงตาไปยังเรตินา ซึ่งตั้งอยู่บนผนังด้านหลังดวงตาของเรา และทำให้เราเห็นเป็นภาพต่างๆ

เลนส์ดวงตานั้นไม่เหมือนกับกระจกตา เลนส์ดวงตามีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ โดยอาศัยกล้ามเนื้อวงแหวนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เมื่อคนเรามองวัตถุในระยะไกล กล้ามเนื้อวงแหวนส่วนนี้จะคลายตัว ในทางกลับกัน เมื่อคนเรามองวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้ กล้ามเนื้อนี้จะหดตัว เพื่อช่วยปรับระดับความโค้งงอของเลนส์ดวงตา และปรับระดับความชัดเจนในการมองเห็นสิ่งต่างๆ

สายตายาวตามวัย เกิดขึ้นจากการที่เลนส์ดวงตามีความแข็งตัวมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น เมื่อเลนส์ดวงตาของคนเรายืดหยุ่นน้อยลง จึงไม่สามารถเปลี่ยนรูปทรงเพื่อรับภาพในระยะใกล้ได้อีกแล้ว ผลที่ตามมาก็คือ เราจะเห็นสิ่งที่อยู่ในระยะใกล้เป็นภาพพร่ามัวนั่นเอง

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะสายตายาวตามวัย

คุณอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะสายตาตามวัยมากขึ้น จากปัจจัยดังต่อไปนี้

อายุ

อายุคือปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับภาวะสายตายาวตามวัย เกือบทุกคนต้องมีภาวะนี้บ้างไม่มากก็น้อย เมื่อมีอายุ 40 ปี

ภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ถ้าคนสายตายาวหรือมีโรคประจำตัวอื่นๆ อยู่แล้ว เช่น โรคเบาหวาน โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) หรือโรคหัวใจ ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการมีภาวะสายตายาวก่อนวัยอันควร ซึ่งหมายถึงการเกิดภาวะสายตายาวในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี

การรับประทานยา

การรับประทานยาเชื่อมโยงกับการเกิดภาวะสายตายาวก่อนวัยอันควร ยาเหล่านั้นประกอบด้วย ยาแก้แพ้ ยารักษาโรคซึมเศร้า และยาขับปัสสาวะ เป็นต้น

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยภาวะสายตายาวตามวัย

ถ้าคุณหมอสงสัยว่าผู้เข้ารับการตรวจเสี่ยงเกิดภาวะนี้ คุณหมอก็จะสั่งตรวจดวงตาอย่างละเอียดในหลายขั้นตอน โดยคุณหมออาจใช้ยาหยอดตาเพื่อขยายลูกตาดำ ซึ่งจะทำให้ดวงตาไวต่อการรับแสงเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังการตรวจ ซึ่งการขยายดวงตานั้น จะช่วยให้คุณหมอสามารถประเมินสภาวะภายในดวงตาของคนไข้ได้ง่ายมากขึ้น

นอกจากนี้ คุณหมออาจใช้อุปกรณ์หลายชนิด เช่น การเล็งแสงไฟใส่ดวงตา และให้คนไข้มองผ่านเลนส์หลายชนิดเพื่อทดสอบการมองเห็นในระยะใกล้และไกล โดยการทดสอบแต่ละอย่างนี้จะช่วยให้คุณหมอประเมินลักษณะต่างๆ ของการมองเห็นได้สะดวกมากขึ้น

คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจบ่อยมากขึ้นถ้ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตา หรือไม่เช่นนั้น ก็จำเป็นต้องใส่แว่นหรือคอนแท็คเลนส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การรักษาภาวะสายตายาวตามวัย

มีการรักษาหลายวิธีที่คุณหมออาจแนะนำดังต่อไปนี้

สวมแว่นตา

การสวมแว่นตาเป็นวิธีที่เรียบง่ายและปลอดภัยที่สุด สำหรับแก้ปัญหาทางสายตาจากภาวะสายตายาวตามวัย

ใส่คอนแท็คเลนส์

ผู้ที่ไม่อยากสวมแว่นตามักนิยมใส่คอนแทคเลนส์เพื่อแก้ปัญหาด้านสายตาจากภาวะสายตายาว นี่อาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเปลือกตา ท่อน้ำตา และพื้นผิวของดวงตา

การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (Refractive Surgery)

การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติจะทำเพื่อเปลี่ยนรูปทรงกระจกตา สำหรับผู้ที่มีภาวะสายตายาวตามวัย การรักษาชนิดนี้จะช่วยแก้ไขการมองเห็นระยะใกล้ในดวงตาข้างที่ไม่ถนัด เปรียบเสมือนการใส่คอนแท็คเลนส์แบบ โมโนวิชั่น (monovision) แม้ว่าหลังจากผ่าตัดแล้ว คนไข้อาจจำเป็นต้องใช้แว่นตาในการทำงานที่ต้องใช้สายตาเพ่งมองก็ตาม

การฝังเลนส์ดวงตาเทียม

จักษุแพทย์บางท่านจะใช้วิธีการนี้เปลี่ยนเลนส์ดวงตาแท้ของตาแต่ละข้างด้วยเลนส์ดวงตาเทียม วิธีการนี้เรียกว่า การฝังเลนส์ดวงตาเทียม คนไข้บางรายเลือกรักษาด้วยวิธีนี้ แม้ว่าจะทำการผ่าตัดเลสิกมาแล้วหลายปีก็ตาม เพราะว่าจะได้ไม่ต้องสวมใส่แว่นตาอีกต่อไป

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับภาวะสายตายาวตามวัย

เคล็ดลับดังต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณป้องกันภาวะสายตายาวตามอายุได้

พันธุกรรม

องค์กร Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) สหรัฐอเมริกา ได้ทำบันทึกรายชื่อโรคทางพันธุกรรม 261 ชนิดออกมา ซึ่งสายตายาวคือหนึ่งในอาการของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหล่านั้นด้วย

สภาพแวดล้อม

ในการศึกษาเรื่องกรรมพันธุ์ต่อภาวะสายตาผิดปกติ พบว่าสภาพแวดล้อมก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีภาวะสายตายาวได้เช่นกัน

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา

Presbyopia.     http://www.webmd.com/eye-health/eye-health-presbyopia-eyes   . Accessed March 3, 2017.

Presbyopia.   http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/presbyopia/basics/lifestyle-home-remedies/con-20032261     . Accessed March 3, 2017.

Presbyopia. https://en.wikipedia.org/wiki/Presbyopia     . Accessed March 3, 2017.

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

สัญญาณโรคตาขี้เกียจ และอาการที่พ่อแม่ควรสังเกต ก่อนปัญหาสายตาลูกจะสายเกินแก้

ตาขี้เกียจ (Amblyopia) เป็นเป็นภาวะที่ดวงตาลดการทำงานในการมองเห็นอย่างรุนแรง ในช่วงวัยทารกและวัยเด็ก หากสังเกต สัญญาณโรคตาขี้เกียจ ได้ก่อนก็รักษาได้ทัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย อนันตา นานา

ตาพร่ามัว เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง และเมื่อไหร่ที่ต้องกังวล

ตาพร่ามัว สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ โดยคุณควรปรึกษาคุณหมอ หากตาพร่ามัวส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคุณเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Sopista Kongchon

โรคตาขี้เกียจในเด็ก ปัญหาสายตาที่อาจทำให้ลูกคุณตาบอดได้!

โรคตาขี้เกียจในเด็ก หนึ่งในโรคความผิดปกติของดวงตาที่พบมากในเด็ก ซึ่งถ้าปล่อยไว้โดยไม่เข้ารับการรักษา อาจเป็นสาเหตุของการตาบอดอย่างถาวรได้เมื่อโตขึ้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชมพูนุช ทรงถาวรทวี

บทความแนะนำ

เลสิก การรักษาสายตายอดฮิตในหมู่วัยรุ่น

เลสิก การรักษาสายตายอดฮิตในหมู่วัยรุ่น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 22, 2019
ภาวะสายตาสั้นในเด็ก รู้หรือไม่ เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ภาวะสายตาสั้นในเด็ก รู้หรือไม่ เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ กันยายน 6, 2019
เตรียมพร้อมรับมือกับ ภาวะสายตายาวตามวัย ในวัยใกล้  40

เตรียมพร้อมรับมือกับ ภาวะสายตายาวตามวัย ในวัยใกล้ 40

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เธียรธัช มีโภคา
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 10, 2019
โรคตาขี้เกียจ (Lazy Eyes/Amblyopia)

โรคตาขี้เกียจ (Lazy Eyes/Amblyopia)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย อนันตา นานา
เผยแพร่วันที่ เมษายน 9, 2019