หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ตุลาคม 14, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

หากคุณสังเกตตนเองแล้วพบว่าคุณมีอาการคลื่นไส้ ปวดศีรษะจนถึงขั้นเริ่มมีการสูญเสียการทรงตัว อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนแรกเริ่มของการเกิด หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) ที่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัย และเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที เพราะภาวะดังกล่าวอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้

คำจำกัดความ

หลอดเลือดสมองแตก คืออะไร

ภาวะหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง (Intracerebral Hemorrhage; ICH) เป็นภาวะที่เกิดขึ้น เมื่อการไหลของเลือดไปยังสมองถูกจำกัด หรือลดลงอย่างมาก เมื่อออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอ จึงทำให้เซลล์สมองตายอย่างรวดเร็ว และทำให้สมองเสียหายถาวรได้

ภาวะหลอดเลือดสมองแตกมีตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงระดับรุนแรง โดยผู้ที่เกิดภาวะนี้สามารถหายขาดได้ แต่หากรุนแรงมากก็อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

หลอดเลือดสมองแตก พบได้บ่อยแค่ไหน

ภาวะหลอดเลือดสมองแตก พบได้ไม่บ่อยนัก หรืออาจพบได้เพียงร้อยละ 15 เปอร์เซ็นต์ ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดเท่านั้น และสามารถคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์ ของการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด

อาการ

อาการของภาวะ หลอดเลือดสมองแตก

อาการทั่วไปของภาวะหลอดเลือดสมองแตก ได้แก่

 • หมดสติโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ปวดศีรษะฉับพลันและรุนแรง
 • มีอาการเมื่อยล้า หรือชาที่ใบหน้า ขา หรือขาที่ด้านหนึ่งของร่างกาย
 • มีอาการชัก
 • เวียนศีรษะ
 • สูญเสียการทรงตัว
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือการกลืน
 • มึนงง หรือไม่มีสมาธิ

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ เพราะร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ หรือสภาวะทางสุขภาพของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของภาวะ หลอดเลือดสมองแตก

สาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกที่อาจพบได้บ่อยที่สุดมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ดังนี้

 • หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm) หลอดเลือดโป่งพองเกิดขึ้น เมื่อบริเวณหนึ่งของหลอดเลือดแดง เกิดการขยายตัวจากภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังหรือรุนแรง หรือเมื่อผนังหลอดเลือดแดงอ่อนแอ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นแต่กำเนิด ภาวะหลอดเลือดโป่งพองจะทำให้ผนังหลอดเลือดบาง และแตกในที่สุด
 • โรคเส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation หรือ AVM) เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเชื่อมต่อกันแบบผิดปกติ โดยไม่มีหลอดเลือดฝอยเชื่อมอยู่ โรคหลอดเลือดขอดในสมองเกิดขึ้นแต่กำเนิด หมายความว่าพบได้ตั้งแต่เกิด แต่ไม่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

สำหรับผู้ป่วยบางรายที่นอกเหนือจากที่กลาวมา ยังอาจไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง ดังนั้น คุณจึงควรหมั่นเข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์อยู่เสมอ และโปรดสังเกตตนเองถึงสัญญาณแรกเริ่มของภาวะหลอดเลือดสมองแตกร่วมด้วย เพื่อให้คุณนั้นได้เข้ารับการรักษาได้อย่างเท่าทัน ก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดสมองแตก

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิด ภาวะหลอดเลือดสมองแตก มีหลายประการ ได้แก่

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัย ภาวะหลอดเลือดสมองแตก

หากแพทย์สงสัยว่าคุณมีภาวะดังกล่าว แพทย์จะให้คุณเข้ารับการตรวจร่างกาย การตรวจบางประเภทที่แพทย์อาจแนะนำ ได้แก่

 • การตรวจเลือด การจัดการช่วงเวลาการแข็งตัวของเลือด ระดับน้ำตาล และสารเคมีที่สำคัญอื่น ๆ ของคุณ มีส่วนในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้
 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงภาวะเลือดออก เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง และอาการอื่น ๆ ได้
 • การตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจนี้สามารถตรวจหาเนื้อเยื่อสมองที่เกิดความเสียหายจากโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด และภาวะหลอดเลือดสมองแตกได้

การรักษาภาวะหลอดเลือดสมองแตก

การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินโดยทันทีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาวะหลอดเลือดสมองแตก การรักษาดังกล่าวมุ่งเน้นที่การเฝ้าระวังภาวะหลอดเลือดสมองแตกของคุณ และการลดความดันเลือดที่เกิดจากภาวะเลือดออก

คุณสามารถใช้ยาลดความดันโลหิต หรือชะลอการไหลของเลือดได้ หากคุณมีภาวะหลอดเลือดสมองแตกในขณะที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกมากกว่าปกติ และคุณจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน และแพทย์มักให้ยาเพื่อต้านการออกฤทธิ์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือดทันที

เมื่อใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ภายใต้การควบคุมในการรักษาฉุกเฉิน สามารถมีการประเมินการรักษาล่วงหน้าได้ หากรอยแตกที่เส้นเลือดมีขนาดเล็ก และมีเลือดออก และความดันเลือดเพียงเล็กน้อย การรักษาแบบประคับประคองอาจเป็นวิธีการรักษาวิธีเดียวที่คุณจำเป็นเท่านั้น อาจรวมถึง

 • การให้ยาทางเส้นเลือด
 • การพักผ่อน
 • การจัดการภาวะสุขภาพอื่น ๆ

สำหรับโรคหลอดเลือดสมองที่รุนแรงมากขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อรักษาหลอดเลือดที่แตกและหยุดการไหลของเลือด หากโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากโรคเส้นเลือดขอดในสมอง อาจต้องใช้การผ่าตัดเพื่อรักษา

อย่างไรก็ดี การรักษาอาจไม่ได้ผลเสมอไป ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัด เพื่อลดอาการที่เกิดจากภาวะเลือดออก และภาวะสมองบวมด้วย

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยรับมือกับ ภาวะหลอดเลือดสมองแตก

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองต่อไปนี้ อาจช่วยให้คุณรับมือกับภาวะหลอดเลือดสมองแตกได้

 • ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของภาวะหลอดเลือดสมองแตก การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมความเสี่ยง ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการลดความดันโลหิต หากความดันโลหิตสูงเกินไป
 • การดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยา เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้เช่นกัน ควรดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณพอเหมาะและหลีกเลี่ยงการใช้ยาใด ๆ ในทางที่ผิด

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

กลุ่มอาการลืมความทรงจำทั้งหมดชั่วคราว (Transient Global Amnesia)

กลุ่มอาการลืมความทรงจำทั้งหมดชั่วคราว (Transient Global Amnesia) เป็นการสูญเสียความทรงจำชั่วคราวโดยฉับพลัน ซึ่งไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในขณะนั้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ กรกฎาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม (Cerebral arteriovenous malformation)

 โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม  เกิดจากความผิดปกติที่เชื่อมกันระหว่างหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงในสมอง  ส่งผลให้ผู้ป่วย มีอาการปวดศีรษะ ชัก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ กรกฎาคม 2, 2020 . เวลาในการอ่าน

สุขภาพหัวใจกับโควิด-19 : สิ่งที่ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับหัวใจควรรู้

โรคติดเชื้อโควิด-19 กำลังระบาด และนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับ "สุขภาพหัวใจกับโควิด-19" ที่ผู้เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจควรรู้ พร้อมวิธีดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
Coronavirus, COVID-19 เมษายน 14, 2020 . เวลาในการอ่าน

รู้หรือไม่ ดื่มชา คุณก็อาจลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

จากการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารโรคหัวใจแห่งยุโรป ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ ดื่มชา 3 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดีขึ้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
ข่าวสารสุขภาพ, ข่าวสารสุขภาพทั่วโลก กุมภาพันธ์ 6, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

การนอนไม่หลับ-ผลกระทบต่อร่างกาย

การนอนไม่หลับ กับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มกราคม 6, 2021 . เวลาในการอ่าน
โรคเบาหวาน-น้ำตาลในเลือด-โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากไม่ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
กลุ่มอาการที่ห้ามขับรถ-อุบัติเหตุ

เช็กให้ชัวร์ 9 กลุ่มโรคอันตราย หากเป็นแล้วห้ามขับรถ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 23, 2020 . เวลาในการอ่าน
เดินหลังกินข้าวเสร็จ-ดีต่อสุขภาพ-ช่วยลดน้ำหนัก

เดินหลังกินข้าวเสร็จ ดีต่อสุขภาพ แถมยังอาจช่วยลดน้ำหนักได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน