หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ตุลาคม 14, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

หากคุณสังเกตตนเองแล้วพบว่าคุณมีอาการคลื่นไส้ ปวดศีรษะจนถึงขั้นเริ่มมีการสูญเสียการทรงตัว อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนแรกเริ่มของการเกิด หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) ที่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัย และเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที เพราะภาวะดังกล่าวอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้

คำจำกัดความ

หลอดเลือดสมองแตก คืออะไร

ภาวะหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง (Intracerebral Hemorrhage; ICH) เป็นภาวะที่เกิดขึ้น เมื่อการไหลของเลือดไปยังสมองถูกจำกัด หรือลดลงอย่างมาก เมื่อออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอ จึงทำให้เซลล์สมองตายอย่างรวดเร็ว และทำให้สมองเสียหายถาวรได้

ภาวะหลอดเลือดสมองแตกมีตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงระดับรุนแรง โดยผู้ที่เกิดภาวะนี้สามารถหายขาดได้ แต่หากรุนแรงมากก็อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

หลอดเลือดสมองแตก พบได้บ่อยแค่ไหน

ภาวะหลอดเลือดสมองแตก พบได้ไม่บ่อยนัก หรืออาจพบได้เพียงร้อยละ 15 เปอร์เซ็นต์ ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดเท่านั้น และสามารถคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์ ของการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด

อาการ

อาการของภาวะ หลอดเลือดสมองแตก

อาการทั่วไปของภาวะหลอดเลือดสมองแตก ได้แก่

 • หมดสติโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ปวดศีรษะฉับพลันและรุนแรง
 • มีอาการเมื่อยล้า หรือชาที่ใบหน้า ขา หรือขาที่ด้านหนึ่งของร่างกาย
 • มีอาการชัก
 • เวียนศีรษะ
 • สูญเสียการทรงตัว
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือการกลืน
 • มึนงง หรือไม่มีสมาธิ

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ เพราะร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ หรือสภาวะทางสุขภาพของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของภาวะ หลอดเลือดสมองแตก

สาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกที่อาจพบได้บ่อยที่สุดมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ดังนี้

 • หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm) หลอดเลือดโป่งพองเกิดขึ้น เมื่อบริเวณหนึ่งของหลอดเลือดแดง เกิดการขยายตัวจากภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังหรือรุนแรง หรือเมื่อผนังหลอดเลือดแดงอ่อนแอ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นแต่กำเนิด ภาวะหลอดเลือดโป่งพองจะทำให้ผนังหลอดเลือดบาง และแตกในที่สุด
 • โรคเส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation หรือ AVM) เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเชื่อมต่อกันแบบผิดปกติ โดยไม่มีหลอดเลือดฝอยเชื่อมอยู่ โรคหลอดเลือดขอดในสมองเกิดขึ้นแต่กำเนิด หมายความว่าพบได้ตั้งแต่เกิด แต่ไม่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

สำหรับผู้ป่วยบางรายที่นอกเหนือจากที่กลาวมา ยังอาจไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง ดังนั้น คุณจึงควรหมั่นเข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์อยู่เสมอ และโปรดสังเกตตนเองถึงสัญญาณแรกเริ่มของภาวะหลอดเลือดสมองแตกร่วมด้วย เพื่อให้คุณนั้นได้เข้ารับการรักษาได้อย่างเท่าทัน ก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดสมองแตก

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิด ภาวะหลอดเลือดสมองแตก มีหลายประการ ได้แก่

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัย ภาวะหลอดเลือดสมองแตก

หากแพทย์สงสัยว่าคุณมีภาวะดังกล่าว แพทย์จะให้คุณเข้ารับการตรวจร่างกาย การตรวจบางประเภทที่แพทย์อาจแนะนำ ได้แก่

 • การตรวจเลือด การจัดการช่วงเวลาการแข็งตัวของเลือด ระดับน้ำตาล และสารเคมีที่สำคัญอื่น ๆ ของคุณ มีส่วนในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้
 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงภาวะเลือดออก เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง และอาการอื่น ๆ ได้
 • การตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจนี้สามารถตรวจหาเนื้อเยื่อสมองที่เกิดความเสียหายจากโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด และภาวะหลอดเลือดสมองแตกได้

การรักษาภาวะหลอดเลือดสมองแตก

การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินโดยทันทีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาวะหลอดเลือดสมองแตก การรักษาดังกล่าวมุ่งเน้นที่การเฝ้าระวังภาวะหลอดเลือดสมองแตกของคุณ และการลดความดันเลือดที่เกิดจากภาวะเลือดออก

คุณสามารถใช้ยาลดความดันโลหิต หรือชะลอการไหลของเลือดได้ หากคุณมีภาวะหลอดเลือดสมองแตกในขณะที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกมากกว่าปกติ และคุณจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน และแพทย์มักให้ยาเพื่อต้านการออกฤทธิ์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือดทันที

เมื่อใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ภายใต้การควบคุมในการรักษาฉุกเฉิน สามารถมีการประเมินการรักษาล่วงหน้าได้ หากรอยแตกที่เส้นเลือดมีขนาดเล็ก และมีเลือดออก และความดันเลือดเพียงเล็กน้อย การรักษาแบบประคับประคองอาจเป็นวิธีการรักษาวิธีเดียวที่คุณจำเป็นเท่านั้น อาจรวมถึง

 • การให้ยาทางเส้นเลือด
 • การพักผ่อน
 • การจัดการภาวะสุขภาพอื่น ๆ

สำหรับโรคหลอดเลือดสมองที่รุนแรงมากขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อรักษาหลอดเลือดที่แตกและหยุดการไหลของเลือด หากโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากโรคเส้นเลือดขอดในสมอง อาจต้องใช้การผ่าตัดเพื่อรักษา

อย่างไรก็ดี การรักษาอาจไม่ได้ผลเสมอไป ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัด เพื่อลดอาการที่เกิดจากภาวะเลือดออก และภาวะสมองบวมด้วย

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยรับมือกับ ภาวะหลอดเลือดสมองแตก

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองต่อไปนี้ อาจช่วยให้คุณรับมือกับภาวะหลอดเลือดสมองแตกได้

 • ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของภาวะหลอดเลือดสมองแตก การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมความเสี่ยง ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการลดความดันโลหิต หากความดันโลหิตสูงเกินไป
 • การดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยา เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้เช่นกัน ควรดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณพอเหมาะและหลีกเลี่ยงการใช้ยาใด ๆ ในทางที่ผิด

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

สุขภาพหัวใจกับโควิด-19 : สิ่งที่ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับหัวใจควรรู้

โรคติดเชื้อโควิด-19 กำลังระบาด และนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับ "สุขภาพหัวใจกับโควิด-19" ที่ผู้เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจควรรู้ พร้อมวิธีดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
Coronavirus, COVID-19 เมษายน 14, 2020 . เวลาในการอ่าน

รู้หรือไม่ ดื่มชา คุณก็อาจลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

จากการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารโรคหัวใจแห่งยุโรป ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ ดื่มชา 3 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดีขึ้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
ข่าวสารสุขภาพ, ข่าวสารสุขภาพทั่วโลก กุมภาพันธ์ 6, 2020 . เวลาในการอ่าน

เลือดออกในสมอง (Brain Hemorrhage)

เลือดออกในสมอง หรือภาวะตกเลือดในสมอง เป็นโรคหลอดเลือดในสมองชนิดหนึ่ง ภาวะเลือดออกในสมองเกิดเมื่อเลือดไหลเข้าสู่เนื้อเยื้อสมองอย่างฉับพลัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย pimruethai
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ ธันวาคม 26, 2019 . เวลาในการอ่าน

มลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษ ส่งผลต่อการออกกำลังกายหรือไม่

การออกกำลังกายนอกอาคารอาจทำให้ต้องเผชิญกับ มลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษ อย่างฝุ่น PM 2.5 จึงทำให้หลายคนสงสัยว่า จะส่งผลต่อสุขภาพหรือเปล่า Hello คุณหมอ มีคำตอบ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Sopista Kongchon
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี พฤษภาคม 29, 2019 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

กลุ่มอาการที่ห้ามขับรถ-อุบัติเหตุ

เช็กให้ชัวร์ 9 กลุ่มโรคอันตราย หากเป็นแล้วห้ามขับรถ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 23, 2020 . เวลาในการอ่าน
เดินหลังกินข้าวเสร็จ-ดีต่อสุขภาพ-ช่วยลดน้ำหนัก

เดินหลังกินข้าวเสร็จ ดีต่อสุขภาพ แถมยังอาจช่วยลดน้ำหนักได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
กลุ่มอาการลืมความทรงจำทั้งหมดชั่วคราว-transient-global-amnesia

กลุ่มอาการลืมความทรงจำทั้งหมดชั่วคราว (Transient Global Amnesia)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน
โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม-cerebral-arteriovenous-malformation

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม (Cerebral arteriovenous malformation)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 2, 2020 . เวลาในการอ่าน