backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ตรวจดูมุมตา (Gonioscopy)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ตรวจดูมุมตา (Gonioscopy)

การ ตรวจดูมุมตา (Gonioscopy) เป็นการตรวจเพื่อดูว่าบริเวณที่มีของเหลวไหลออกจากดวงตา  มีการเปิดหรือปิด การตรวจขึ้นอยู่กับอายุและความเสี่ยงในการเป็นต้อหิน

ข้อมูลพื้นฐาน

การตรวจดูมุมตาคืออะไร

การตรวจดูมุมตา (Gonioscopy) เป็นการตรวจตาประเภทหนึ่งที่บริเวณดวงตาส่วนหน้า (anterior chamber) ระหว่างกระจกตาและม่านตา เพื่อดูว่า มุมระบายของเหลวของตา (drainage angle) อยู่ในลักษณะปกติหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว มุมระบายของเหลวของตานั้นจะค่อนข้างเปิดกว้าง ส่วนใหญ่คือ 45 องศา และไม่ตีบตัน

โดยปกติแล้ว การตรวจดูมุมตา มักดำเนินการในระหว่างการตรวจตาปกติ ขึ้นอยู่กับอายุ และความเสี่ยงในการเกิดต้อหิน (glaucoma)

หากแพทย์เห็นว่าคุณควรได้รับการตรวจหาต้อหิน ก็จะทำการตรวจดูมุมตาของคุณ ต้อหินเป็นโรคตาประเภทหนึ่งที่อาจทำลายเส้นประสาทดวงตาจนส่งผลให้ตาบอดได้ หากคุณเป็นต้อหิน การตรวจดูมุมตาสามารถช่วยให้จักษุแพทย์มองเห็นว่าคุณเป็นต้อหินประเภทใด

ความจำเป็นในการ ตรวจดูมุมตา

แพทย์จะทำการตรวจดูมุมตา ในกรณีต่อไปนี้

  • ตรวจหาต้อหินที่บริเวณดวงตาด้านหน้า
  • ตรวจสอบว่าบริเวณมุมระบายของเหลวของตามีการปิดหรือเกือบปิดหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยว่าคุณเป็นต้อหินประเภทใด นอกจากนี้ การตรวจมุมดวงตายังสามารถตรวจหาพังผืดหรือความเสียหายอื่นๆ ที่มีต่อบริเวณมุมระบายของเหลวของตาได้ด้วย
  • การรักษาต้อหิน – ในระหว่างการตรวจดูมุมตา แพทย์จะฉายเลเซอร์ผ่านเลนส์พิเศษที่มุมระบายของเหลวของตา การรักษาด้วยเลเซอร์สามารถลดความดันลูกตาและช่วยควบคุมต้อหินได้
  • ตรวจหาความผิดปกติแต่กำเนิด (birth defects) ที่อาจทำให้เกิดต้อหิน

ข้อควรรู้ก่อนตรวจ

ข้อควรรู้ก่อน ตรวจดูมุมตา

คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจอื่นๆ เพื่อตรวจหาต้อหิน หรือปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับดวงตา การตรวจตาเพิ่มเติม เช่น

  • การตรวจตาด้วย slit lamp ซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษที่ช่วยให้แพทย์ส่องเห็นทั้งภายในและภายนอกดวงตาได้แบบ 3 มิติ
  • การตรวจวัดความดันลูกตา (tonometry)
  • การตรวจจอประสาทด้วยเครื่องส่องดูตา (ophthalmoscopy) เพื่อดูเนื่อเยื่อเส้นประสาทและหลอดเลือดบริเวณฐานลูกตา
  • การตรวจลานสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Perimetry)

ขั้นตอนการตรวจ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจดูมุมตา

หากใส่คอนแทคเลนส์ คุณต้องถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนตรวจดูมุมตา และต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จ หรือรอจนกว่ายาชาที่ใช้กับดวงตาหมดฤทธิ์ จึงจะสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้อีกครั้ง

หากเข้ารับการตรวจดูมุมตาแล้วตาบวม คุณไม่ควรขับรถเอง

ขั้นตอนการ ตรวจดูมุมตา

การตรวจมุมดวงตามักดำเนินการจักษุแพทย์ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะหยอดยาชาที่ตาเพื่อทำให้ดวงตารู้สึกชา คุณจะได้ไม่รู้สึกเจ็บหรือรู้สึกว่ามีเลนส์สัมผัสตาในระหว่างการตรวจ

ในระหว่างการตรวจดูมุมตา แพทย์อาจให้คุณนอนบนเตียงตรวจโรค หรือนั่งบนเก้าอี้ ก่อนใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ (slit lamp) เพื่อตรวจดูภายในดวงตา หากคุณนั่งตรวจ จะต้องวางคางไว้บนที่พักคางให้หน้าผากแตะที่กั้น แล้วมองตรงไปข้างหน้า จากนั้นแพทย์จะค่อยๆ วางเลนส์พิเศษที่ดวงตาด้านหน้าและฉายแสงเข้าไปในดวงตา แล้วตรวจดูความกว้างมุมระบายของเหลวของตาผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ

โดยปกติแล้ว การตรวจดูมุมตาจะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

หลังการตรวจดูมุมตา

หากรูม่านตาขยาย อาจทำให้คุณมองเห็นไม่ชัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังเข้ารับการตรวจ หลังจากตรวจไม่ควรขยี้ตาทันที แต่ควรรออย่างน้อย 20 นาที หรือรอจนกว่ายาชาจะหมดฤทธิ์

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการตรวจดูมุมตา โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจข้อควรปฏิบัติได้ดีขึ้น

ผลการตรวจ

ผลการตรวจดูมุมตา

ค่าปกติที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งเรียกว่า ค่าอ้างอิง (reference range) เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ค่าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการของคุณอาจมีค่าปกติที่แตกต่างออกไป รายงานจากห้องปฏิบัติการควรมีช่วงค่าที่ห้องปฏิบัติการของคุณใช้

นอกจากนี้ แพทย์จะประเมินผลการตรวจของคุณโดยยึดตามสุขภาพของคุณและปัจจัยอื่นๆนั่นหมายความว่า ค่าที่อยู่นอกเหนือจากค่าปกติที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ อาจยังคงเป็นค่าปกติสำหรับคุณและห้องปฏิบัติการของคุณ

ค่าปกติ :        

บริเวณมุมระบายของเหลวของตา (drainage angle) ดูปกติ เปิดกว้าง (ประมาณ 45 องศา) ไม่แคบ หรือตีบตัน

ค่าผิดปกติ :     

บริเวณมุมระบายของเหลวของตาดูแคบ (น้อยกว่า 25 องศา) มีรอยยาว หรือปิด ซึ่งหมายความว่า มุมระบายของเหลวของตามีการตีบตันบางส่วนหรือทั้งหมด หรือมีความเสี่ยงว่ามุมระบายของเหลวของตาจะปิดในอนาคต

มุมระบายของเหลวของตาที่ตีบตันทั้งหมดหรือบางส่วนอาจหมายความว่าคุณเป็นต้อหินมุมปิด (closed-angle glaucoma) มุมระบายของเหลวของตาสามารถตีบตันได้จากสาเหตุหลายประการ เช่น เนื้อเยื่อพังผืดหรือเส้นเลือดผิดปกติ การบาดเจ็บหรือติดเชื้อ ม่านตาผิดปกติ

ค่าปกติสำหรับการตรวจดูมุมตาอาจมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาล โปรดปรึกษาแพทย์หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลการทดสอบอย่างละเอียด

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการตรวจดูมุมตา โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจคำแนะนำของแพทย์ได้ดีขึ้น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา