backup og meta

‘ซุปไก่สกัด’ เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ตัวช่วยกระตุ้นสมองให้จำดีขึ้น!

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Pattarapa Thiangwong


เขียนโดย Pattarapa Thiangwong · แก้ไขล่าสุด 20/09/2023

  ‘ซุปไก่สกัด’ เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ตัวช่วยกระตุ้นสมองให้จำดีขึ้น!

  ‘ซุปไก่สกัด’ หนึ่งในสุดยอดเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศแถบทวีปเอเชีย เนื่องจากมีความเชื่อกันว่าซุปไก่สกัดนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ จึงมีสรรพคุณที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและช่วยฟื้นบำรุงร่างกายจากอาการเหนื่อยล้า

  โดยปัจจุบันพบว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันถึงประโยชน์ของซุปไก่สกัดต่อสุขภาพไว้มากมาย โดยเฉพาะในด้านประโยชน์ต่อการทำงานของสมอง เนื่องจากในซุปไก่สกัดนั้นมี Dipeptine Anserine และ Carnosine ที่มีคุณสมบัติช่วยต้านสารอนุมูลอิสระซึ่งมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพสมอง

  ซุปไก่สกัดกับประโยชน์ดีๆ ต่อสมอง 

  1. มีส่วนช่วยเพิ่มออกซิเจนในสมอง ซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำ  

  สมองของคนเรานั้นจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการทำงาน หากสมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือหากขาดออกซิเจนเพียง 5 นาที จะส่งผลทำให้เซลล์สมองค่อยๆ ตายลงได้ โดยสมองส่วนที่ไวต่อการขาดออกซิเจนเร็วที่สุดคือสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ซึ่งสมองส่วนนี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยทำให้ความจำระยะสั้นกลายเป็นความจำระยะยาว หากสมองส่วนนี้ฝ่อหรือเสียหายจากการได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ผู้ป่วยเริ่มมีปัญหาด้านความจำ การคิด การสั่งการ และการบริหารจัดการ

  จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดมีระดับของออกซีฮีโมโกลบิน (Oxy-Hemoglobin) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงอาจกล่าวได้ว่าซุปไก่สกัดมีส่วนช่วยให้เลือดสามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ การคิด การตัดสินใจได้ดีขึ้น

  โดยมีงานวิจัยหนึ่งให้ผู้ทดลองที่อยู่ในวัยสูงอายุและมีสุขภาพดีจำนวน 12 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกให้ดื่มซุปไก่สกัด ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้ดื่มซุปไก่สกัดหลอก ในปริมาณขนาด 70 มล. เท่ากัน จำนวน 2 ขวด เป็นระยะเวลาติดต่อกันนาน 7 วัน แล้วให้ผู้ทดลองทำแบบทดสอบด้านความจำและการทำงานต่าง ๆ ของสมองทั้งก่อนและหลังการทดลอง รวมถึงมีการตรวจวัดปริมาณของออกซีฮีโมโกลบิน (Oxy-Hemoglobin) ที่บริเวณสมองส่วนหน้าด้วยเครื่อง Near-Infrared Spectroscopy (NIRS)

  2. เพิ่มความสามารถด้านการจดจำและช่วยให้ความจำระยะสั้นดีขึ้น

  ซุปไก่สกัดมีส่วนช่วยเพิ่มความจำในขณะทำงาน (Working Memory) และความจำระยะสั้น (Short-Term Memory) ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีภาวะเครียดจากการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน

  โดยผลการศึกษาของผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ และคณะ เมื่อปี 2018 ที่ได้ทำการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัคร 235 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ให้ดื่มซุปไก่สกัดจริงและดื่มซุปไก่สกัดหลอกเป็นประจำต่อเนื่องกัน 2 สัปดาห์ และติดตามผลเพื่อตรวจวัดค่าการทำงานของสมองโดยใช้แบบทดสอบสมองชุดต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ

  นอกจากนี้ ยังมีอีกงานวิจัยหนึ่งที่ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของซุปไก่สกัดกับประโยชน์ด้านการช่วยเพิ่มการเรียนรู้และความจำในหนูทดลองวัยกลางคน (อายุ 9-12 เดือน)  ผลปรากฎว่าหนูที่รับอาหารเสริมซุปไก่สกัดปริมาณ 150 มก./กก. ของน้ำหนักตัวเป็นเวลา 6 สัปดาห์มีการเรียนรู้และความจำที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการค้นคว้าในมนุษย์เพิ่มเติมเพื่อนำหลักฐานที่ได้มายืนยันสมมติฐานดังกล่าวต่อไป

  ซุปไก่สกัด

  3. ช่วยลดความเหนื่อยล้าของสมองและช่วยให้คิดตอบสนองเร็วขึ้น

  อาการเหนื่อยล้าเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ปัญหาสุขภาพทางร่างกาย และปัญหาสุขภาพจิต โดยอาการเหนื่อยล้านี้สามารถบรรเทาได้ด้วยการออกกำลังกาย การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร และการนอนหลับ รวมถึงการดื่มซุปไก่สกัดเนื่องจากอุดมด้วยคาร์โนซีน (Carnosine) และแอนเซอรีน (Anserine) ที่มีคุณสมบัติช่วยลดความเหนื่อยล้า โดยมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ที่ดื่มซุปไก่สกัดมีความอ่อนล้าของสมองและความเครียดระหว่างการทำงานน้อยลง และสามารถทำแบบทดสอบได้ผิดพลาดน้อยกว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดหลอก

  โดยจากการศึกษาวิจัยในญี่ปุ่นของ Yamano และคณะ เมื่อปี 2013 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน โดยให้ดื่มซุปไก่สกัดจริงและซุปไก่สกัดหลอก หลังอาหารเช้าและเย็นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมวิจัยถูกกำหนดให้ทำงานที่ต้องเรียนรู้จดจำซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียด มีผลทำให้สมองเกิดความเหนื่อยล้า หลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างได้ทำแบบทดสอบความจำ ซึ่งผลการทดลองพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ดื่มซุปไก่สกัดจริงมีอาการอ่อนเพลียลดลงและสามารถทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้ดีขึ้น

  นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Benton และ Young เมื่อปี 2015 ที่ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของซุปไก่สกัดกับผลทางด้านอารมณ์ในกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 147 คนก็พบว่า กลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดจะรู้สึกมีแรงและกระปรี้กระเปร่าขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มซุปไก่สกัด ซึ่งเป็นผลมาจากการลดความเหนื่อยล้าจากการใช้สมอง จึงอาจสรุปได้ว่าการบริโภคซุปไก่สกัดทุกวันอาจมี ประสิทธิภาพช่วยฟื้นความเหนื่อยล้าของสมองและจิตใจให้ดีขึ้น

  4. ช่วยลดความเครียด 

  ความเครียดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง อีกทั้งยังส่งผลต่อความจำอีกด้วย เนื่องจากเมื่อเกิดภาวะเครียดสมองในส่วนฮิปโปแคมปัส ซึ่งเป็นสมองที่อยู่บริเวณขมับที่คุณสมบัติเก็บความทรงจำจะมีขนาดเล็กลง เป็นเหตุให้จำเหตุการณ์ต่างๆ ได้ยากขึ้น

  ผู้ที่ดื่มซุปไก่สกัดจริงต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วัน มีความเครียดลดลง สมองปลอดโปร่ง และมีอารมณ์ดีขึ้น โดยจากการศึกษาของ Benton และคณะ เมื่อปี 2015 ที่ได้ทำการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครวัยหนุ่มสาวจำนวน 46 ราย โดยให้กลุ่มแรกดื่มซุปไก่สกัดจริงและอีกกลุ่มดื่มซุปไก่สกัดหลอก

  นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 วัน สามารถทำแบบทดสอบความจำได้ถูกต้องแม่นยำขึ้นและใช้เวลาในการคิดตัดสินใจได้เร็วขึ้นและระดับของคอร์ติซอล ในเลือดก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดหลอก โดยคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียด เมื่อเกิดภาวะเครียด หรือรู้สึกวิตกกังวล ร่างกายจะกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้มากขึ้น ซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้นของฮอร์โมนคอร์ติซอลจะทำให้เซลล์ ประสาทฝ่อและลดจำนวนลง โดยเฉพาะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับกับความจำและสติปัญญา จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมความเครียดจึงทำให้ความสามารถด้านความจำและสติปัญญาลดลง

  หมายเหตุ

  ซุปไก่สกัดมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่หากผู้บริโภคมีโรคประจำตัวแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภค

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  Pattarapa Thiangwong


  เขียนโดย Pattarapa Thiangwong · แก้ไขล่าสุด 20/09/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา